Työpankki

Työpankkipilotointi Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa/PARTY-hanke

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.04.2015 – 31.03.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Jere Saarela 0400-809070, jere.saarela@taitokunto.fi

Sari Mantere 044-0222900, sari.mantere@taitokunto.fi

Työpankin osoite: http://arbeetti.asiakkaat.sigmatic.fi

Sosiaalisen yrityksen osoite: www.taitokunto.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: STM/ESR
Toteuttajaorganisaatio: Rauman TaitoKunto oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.04.2015
Lopetuspäivä: 31.03.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Sosiaalinen yritys Rauman Taitokunto oy perustaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelle työpankin, jollaista ei maakuntien alueella entuudestaan ole. Kohderyhmä ovat pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset, sekä nuoret työnhakijat.

Tavoitteet: TaitoKunnon palkkatuen siirtomallin (edelleensijoituksen) pilotointi ja mallintaminen, työpankkimahdollisuuden selvittäminen / pilotointi ja uusien työllistämismallien luominen kuntien työllisyydenhoidon näkökulmasta.

Avainsanat:

Tulokset

TaitoKunto oy on omalla osahankkeellaan mukana ParTy-hankkeessa. Taitokunnon tavoitteena on perustaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella toimiva työpankki, joka työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia yrityksiin, kuntiin ja työpankin omiin tarpeisiin. Hankkeessa kartoitetaan työpankin eri mahdollisuuksia ja toimintamuotoja. Tavoitteena on myös luoda uusia rekrytointi- ja työllistämismahdolllisuuksia eri työnantajien sisällä ja välille. Määrällisenä tavoitteena on työllistää työpankin kautta noin 100 henkilöä.

Työpankki Arbeetti oy perustettiin vuodenvaihteessa 2015-2016. Työpankin toiminta on alkanut jo Raumalla ja Eurassa. Turussa ollaan vielä suunnitteluasteella ja mm. Pori on ilmaissut kiinnostuksensa toimintamallia kohtaan. TaitoKunto oy kartoittaa mahdollisuutta siirtyä sosiaalisesta yrityksestä yhteiskunnalliseksi yritykseksi vuoden 2016 aikana.

Ratkaisun kuvaus

Työpankki perustettiin vuodenvaihteessa 2015-2016. Hankkeen kuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kartoitetaan sopivat yhteistyömuodot. Alueen yrityksistä kootaan asiakasverkosto, joista etsitään työtehtäviä ja alihankintatöitä.

Hanke on onnistunut, jos työpankki saadaan perustettua, sovittu työnhakijamäärä työllistettyä ja kattava yritysverkosto koottua työpankin tarpeisiin.

Hyvät käytännöt

Tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi koetaan myös muuta hankkeet ja kolmannen sektorin toimijat. Toimintamallin markkinoiminen ja esittäminen työllisyydenhoidon yhtenä työkaluna on vaatinut laajaa verkostoyhteistyötä eri tahojen kanssa. Ajankohtainen tiedonvaihto puolin ja toisin.

 

Kumppanuussopimukset eri yhteistyötahojen kanssa – sopimus sinällään ei konkreettisesti sido tahoja mihinkään, mutta on osoitus esimerkiksi rahoittajille yhteistyöstä. Sopimukseen kirjataan yhteistyön muodot.

Sähköpostitiedonvaihdosta dropboxiin – mahdollistaa tiedostojen vaihdon ilman suurta postirumbaa. Kätevää ja helppoa.

Työnhakija-asiakkaat toimivat työkohteissa tiiminä, mukana työhön osallistuva työnjohtaja. Tiimille annetaan aikataulu ja työt, tehtävät hoidetaan itsenäisesti ja vastuullisesti.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Verkostoyhteistyön huomioiminen yli tottuttujen rajojen (kunnat, kehittämisyhtiöt, hankkeet, yhdistykset, yritykset yms.). Työllisyydenhoito on kaikkien vastuulla ja huolena. Ottamalla koko kentän mukaan ”yhteisiin talkoisiin” saadaan parempia tuloksia aikaan.

Toimintatavat

Säännöllinen verkostoyhteistyö ja tiedonvaihto eri tahojen kanssa.

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Rauma (ParTy-hankkeen kokonaisorganisointi)
Eura
Eurajoki
Turku
Loimaa
Salo
Pori
Kaarina
Rauman Työttömät ry
Turun Työttömät ry
Vates
Työterveyslaitos

Rahoittaja

ESR
Rauma
Eura
Eurajoki
Turku
Loimaa
Salo