3D Boosti ja Invest – materiaalia lisäävän valmistuksen (AM-teknologian, 3D-tulostuksen) kehittämishankkeet Pirkanmaalla

3D -tulostuksen kehittämishankkeet 3D Boosti ja Invest

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.10.2014 – 30.06.2017 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY); Jorma Vihinen ja Jyrki Latokartano

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK); Sakari Lepola, Markku Oikarainen, Harri Laaksonen, Jani Katajisto ja Matti Peltola

Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY); Jarno Haapaniemi, Markku Keimiöniemi ja Salla Kotakorva, puh. 044 755 4554, salla.kotakorva@sasky.fi

3D Pirkanmaa, www.3dpirkanmaa.fi

3D Tulostus: puh. 040 826 3210, info@3dpirkanmaa.fi

Linkedin: 3Dpirkanmaa
Twitter:@3dpirkanmaa

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: 3D Boosti A70633, 3D Invest A70676
Toteuttajaorganisaatio: Sastamalan koulutuskuntayhtymä (päätoteuttaja), Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.10.2014
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) hakevat teknologiaharppausta digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen avulla.

Hankkeiden tavoitteena on, että kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen voidaan konkretisoida kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristöissä.

3D Boosti -hankkeen tavoitteena on että Pirkanmaalle muodostuu huomattava osaamiskeskittymä. Hankkeen aikana muodostuu verkosto, joka sisältää toimijoita jotka kattavat kaikki 3D-tekniikkaan liittyvät osa-alueet: perustutkimuksen, kehittämisen, integroinnin, testauksen, soveltamisen ja koulutuksen. Tavoitteena on siis organisoida alueellisesti alan tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta tehokkaaseen yhteistyöhön siten, että 3D- tekniikan laajempi käyttöönotto nopeutuu teollisuudessa. Lisäksi tavoitteena on luoda alan korkeinta osaamista ja siirtää syntyvää osaamista ja parhaita käytäntöjä yrityksiin sekä edistää osaamisen kaupallista hyödyntämistä.

3D Invest hankkeessa tehdään kaikkiin kolmeen toimintayksikköön ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisensiirtoon hankkimalla tarvittavat laitteistot. Niistä saatava uusi tietämys voidaan siirtää nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollistaa niiden vertailun ja niistä soveltuvin voidaan valita kulloiseenkin kohteeseen.

Avainsanat:

Tulokset

 1. Yhteistyöverkosto yritysten ja hankkeen osatoteuttajien välillä on saatu käytännön tasolla rakennettua toimivaksi keskitetyn toimintamallin avulla.
 2. 3D -tulostuksen kehittämissuunnitelmia on menossa kevällä 2016 jo 32 kpl
 3. Hankkeen osatoteuttajien yhteistyö on lisääntynyt hankkeen toimien myötä. 
 4. 3D Invest hankkeen laitteistohankinnat on toteutuneet kokonaisuutena hyvin ja suunnitellun aikataulun rajoissa.
 5. Hankkeen kautta on saatu pääkäyttäjille osaamista 3D -tulostuksen eri menetelmille ja tulostuksen taustalle tarvittava osaaminen on hyvällä tasolla.
 6. Yrityksille on saatu hankittua lisää tietämystä 3D -tulostusmenetelmistä.

Ratkaisun kuvaus

 1. Yhteistyöverkosto yritysten ja hankkeen osatoteuttajien välillä on saatu käytännön tasolla rakennettua toimivaksi keskitetyn toimintamallin avulla, joka perustuu eri organisaatioiden pääkäyttäjien yhteistyöhön ja hankkeen toimepiteiden avulla kehittyneeseen laajaan osaamiseen. Verkoston toimintamallin yhteydenotto tapahtuu keskitetysti seuraavia yhteystietoja hyödyntäen; info@3dpirkanmaa.fi tai puh. 040 826 3210. Tämän kautta yrityksen käytössä ovat kaikki hankkeen aikana hankitut tulostuslaitteistot.
 2. 3D -tulostuksen kehittämissuunnitelmia on menossa kevällä 2016 jo 32 kpl (hankesuunitelman tavoite 20-30 kpl).
 3. Hankkeen osatoteuttajien yhteistyö on lisääntynyt hankkeen toimien myötä. Esimerkkinä tästä on TAMK:n ja Saskyn toteuttama yhteishankinta (kts. 4. kohta) ja tämän käyttöön laadittava ylläpito- ja käyttösopimus hankkeen jälkeiseen toimintaan.
 4. 3D Invest hankkeen laitteistohankinnat on toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Menossa on vielä jauhepetimenetelmään perustuvan metallitulostimen yhteishankinta TAMK ja Saskyn osuudessa, ja hankesuunnitelman mukaisesti tämäkin laitteisto saadaan verkoston käyttöön vuoden 2016 aikana.
 5. Hankkeen kautta on saatu pääkäyttäjille osaamista 3D -tulostuksen eri menetelmille ja tulostuksen taustalle tarvittava osaaminen on jo hyvällä tasolla. Osoituksena tästä tuloksesta ulkopuolista asiantuntijapalvelua yritysten kehittämissuunnitelmien toteutuksessa on tarvittu suunniteltua vähemmän.
 6. Yrityksille on saatu hankittua lisää tietämystä 3D -tulostusmenetelmistä, eli yritykset ovat voineet testata omia kohteitaan 3D -tulostuksessa verkoston laitteistoilla. Yhteistyöllä koulutushankkeiden kanssa on mahdollistettu yritysten suunnittelijoiden 3D -tulostuksen koulutukset.

Hyvät käytännöt

 1. Keskitetty ja yhteinen toimintamalli eri tason oppilaitosten välillä perustuu verkoston osaamiseen, jossa eri organisaatioissa on osaamista ja tietämystä toistenkin organisaatioiden laitteistoista yhteisten laitteistohankintojen kautta. Jolloin yritysten yhteydenottoihin voidaan vastata suoraan ilman ns. ”välikäsiä”.
 2. Etäyhteyksien (AC -yhteydet) todellinen hyödyntäminen (edullisesti  ilman kalliita ohjelmistoja ja tukipalveluja) hankkeen sisäisessä toiminnassa.
 3. Infotilaisuudet nauhoitetaan, jotta esillä ollutta tietoa voidaan hyödyntää myös myöhemmin.
 4. Toimijoiden avoin ja luottamuksellinen yhteisty.

Hyvän käytännön siirtotapa

 1. Dokumetointi tehty järjestelmällisesti hyvien käytänteidenkin osalta, kuten on kuvattu hyvät käytännöt kohdassa. Tämän dokumentaation (sähköisenä) hyödyntäminen ja siirtäminen on mahdollista helposti eri yhteyksissä.
 2. Saskyn osalta hankkeen hyvät käytännöt on käsitelty organisaation sisäisessä 3D -tulostuksen kehittämistyöryhmässä, jolloin nämä on saatu siirrettyä organisaation henkilöstön tietoon.
 3. Hankkeen tulokset on arkistoitu hyvin pilvipalveluun ja  verkoston moodle -alustalla toimavalle tabulalle, jolloin tiedot ovat helposti käytettävissä.
 4. SOME yhteyksien kautta on siirretty 3D -tulostukseen liittyvää osaamista ja hyviä käytänteitä tehokkaasti yritysten ja muun yhteistyöverkoston käyttöön.
 5. Hanketuloskortin aktiivisella päivityksellä hankkeen aikana saadaan käytänteitä siirrettyä myös muille hankkeille sovellettavaksi ja edelleen kehitettäväksi.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Lähtökohtana kolmen organisaation (TTY, TAMK ja SASKY) yhteistyössä toteutettava kehittämishanke, jossa tehty huolellinen valmistelu yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa jo rahoituksen hakuvaiheessa.

Hankesuunnitelmassa selkeät vastuut osa-alueiden eteenpäin viemisestä ja yhteistyöstä yritysten kanssa.

Laitteistohankinnan suunnittelulle hyvät lähtökohdat hankkeen alussa (3D invest -hankkeessa), koska sovittu jo hankesuunnitelmassa 3D -tulostuksen menetelmät, joihin hankkeen aikana tullaan keskittymään laitteistojen osalta.

Yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle selvät toimintamallit jo hankesuunnitelmassa, eli yrityksille tarjottavat 3D -tulostuksen kehittämissuunnitelmat ja näihin liittyvät laitteistodemot sovittuna määrällisesti osana hankkeen valmistelua.

3D Boosti -hankkeen aikana kehitetään hanketoimijoiden välille yhteistyökuvio, jonka kautta alueen yrityksiä voidaan palvella myös hankkeen päättymisen jälkeen osana organisaatioiden toimintaa niiden perustoimintojen yhteydessä.

Hankkeen aikana:

Hanketoimijoiden yhteistyömuotoja lähdettiin kehittämään 3D Boosti -hankkeen projektiryhmässä ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen linjausten mukaisesti.

Projektiryhmässä linjattiin osa-alueiden toteutuksen pääkohdat ja yhteistyöstä yritysten kanssa luonnosteltiin syksyn 2015 aikana 3D -tulostuksen kehittämissuunnitelman sisältöjä ennen laitteistojen käyttöön tulemista. Toiminnan etuna oli että pystyttiin hankkimaan yrityksille tarvittavaa lisäinfoa niiden omista lähtökohdista ennen laitteistodemoja, jolloin vuoden 2016 aikana on päästy joustavasti liikkeelle yritysyhteistyössä myös laitteistojen osalta. Projektiryhmä on pitänyt kevään 2016 aikana 10 kokousta, joista on laadittu muistiot TAMK:n ylläpitämään tabula -järjestelmään. Lisäksi pääkäyttäjät ovat pitäneet useita suunnittelukokouksia, joissa on määritetty yhdessä laitteistohankintojen vaatimuksia.

Viestinnän toimintamuotojen kehittäminen aloitettiin heti hankkeen alkuvaiheessa ohjausryhmälle esitellyn suunnitelman mukaisesti ja viestinnän menettelyjä tarkennettiin vuoden 2015 kokemusten perusteella. Tämän kautta laitteistojen varsinaisen käytön alkaessa vuoden 2016 alkupuolella on voitu järjestää yritysten suuntaan ja tomijoiden välille hyvät ja toimivat yhteydet. Vuoden 2016 alusta alkaen on julkaistu 3dpirkanmaa -nimellä infokirjettä, jonka jakelu on n. 700 vastaanottajaa. Viestinnässä hyödynnetään somea mahdollisimman laajasti (Linkedin: 3Dpirkanmaa
Twitter:@3dpirkanmaa, kotisivut jne.) ja sisäisessä viestinnässä kokoukset pyritään aina järjestemään niin että osallistuminen on mahdollista myös AC:n välityksellä. Aktiivinen vietinnän kehittäminen on työllistänyt hankkeen alkupuolella paljon, mutta tavoitteena on että jatkossa viestinnässä saadaan tehoa aikaan somen aktiivisella käytöllä.

Tiedonhallinnassa hyödynnetään TAMK:n moodle alustaa (tabula) ja hallinnollisessa arkistoinnissa sekä Saskyn omassa työssä on käytössä pilvipalvelu (office 365). Tiedonhallinnassa kaikki virallinen tieto koostetaan myös EURA -järjestelmään, joten tätä kuviota kannattaa vielä tarkentaa hankkeen aikaan.

Hankesuunnitelman mukaiset laitteistohankinnat ovat edenneet hyvin, ja hankinnoista saadun kokemuksen myötä laitteistotietämys on lisääntynyt toimijoiden pääkäyttäjillä, jolloin yrityksille voidaan tarjota ajanmukaista osaamista laitteistodemojen yhteydessä. Kevään 2016 aikana on vielä kilpailutuksessa (tarjouspyyntövaiheessa HILMA -järjestelmässä) jauhepetimenetelmään perustuva metallitulostin, joka hankintaan TAMK:n ja Saskyn yhteisellä rahoituksella.

Yritysten kanssa tehtävän toiminnan kautta (yhteistyöryhmän tilaisuudet, kehittämissuunnitelmien tekeminen ja toteutus, laitteistoesittelyt, messukäynnit jne.) on voitu varmistua että hankkeen toimenpiteet kohtaavat yritysten tarpeet.

Hankkeen toiminnan haasteet ovat muodostuneet toimijoiden ajankäytöstä, eli projektiryhmän työskentelyyn olisi hyvä olla enemmän varausta hankkeen resursseissa. Yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita hankkeen toiminnasta, ja keväällä 2016 mukana on yli 100 yritystä.

Hankkeen aikana on hyvä panostaa kunkin osatoteuttajan organisaatioiden muiden resurssien kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta toimenpiteistä ei muodostu päällekkäisiä toimintoja.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankkeessa jokaisella osatoteuttajalla on omat projektipäälliköt, jotka vastaavat oman organisaation osuuden toteumasta hankesuunnitelman mukaan ja hallinnollisen vastuun kautta päätoteuttajan (Sasky) projektipäällikkö koordinoi yhteistyötä osatoteuttajien kanssa.

Hankkeen toiminnan kannalta projektitiimin tiiviin ja avoimen yhteistyön merkitys on olennainen hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Erityisesti yritysyhteistyössä projektitiimin yhteistyön onnistuminen on ollut olennaista.

Raportoinnin vaatimusten toteuttamisessa projektipäälliköiden toiminta on erityisen olennaista, jotta hankkeen toimenpiteet, kustannukset jne. tulevat oikein raportoitua EURA-järjestelmään ja hanketuloskorttiin.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaation (pääkäyttäjät, projektisihteerit, hallinnollinen johto jne.) aktiivinen ja innovatiivinen toiminta on mahdollistanut hankkeen tavoitteiden toteuttamisen.

Kumppanit

Hankekumppaneiden (yhteistyöhankkeet, yritykset, yrityspalvelut ja elinkeinoyhtiöt jne.) kautta on saatu hyvin esille yritys- ja elinkeinoelämän tarpeet 3D -tulostuksen tietämyksen lisäämiseksi. Eri alojen toimijoiden kautta on voitu varmistaa laaja näkökulma menetelmien hyödyntämiseen eri kohteissa.

Rahoittaja

Rahoittajan edustaja on opastanut hankkeen toiminnan raportointiin ja toteutukseen liittyvän ohjeistuksen noudattamisessa, jolloin hankkeen toiminnassa on ollut helppoa keskittyä tavoitteiden toteuttamiseen.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän merkitys hankkeen toiminnan linjauksissa on ollut keskeinen, ja erityisesti yritysedustajien kautta on voitu varmistua ohjausryhmässä käsiteltyjen suunnitelmien kautta siitä että hankkeen toimenpiteet vastaavat kattavasti yritysten tarpeita.