Ohjaamo Lahti

Palaset kohilleen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Katja Karevaara
Hankepäällikkö / Ohjaamo Lahti -hanke (ESR)
Lahden kaupungin nuorisopalvelut
044 716 1079
katja.karevaara@lahti.fi
www.ohjaamolahti.fi

Pauliina Tuominen
Koordinaattori / Ohjaamo Lahti -hanke (ESR)
Lahden kaupungin nuorisopalvelut
pauliina.tuominen@lahti.fi
www.ohjaamolahti.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
Toteuttajaorganisaatio: Lahden nuorisopalvelut
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Palaset kohilleen!

Palaset kohilleen on lahden murretta ja tarkoittaa suomeksi Palaset kohdilleen. Tästä Ohjaamo Lahdessa on kysymys.

Ohjaamo Lahti -palvelupiste pystytetään samannimisen hankkeen aikana (ESR 2015-2018). Ohjaamo Lahti on avoin yhteispalvelupiste kaikille alle 30-vuotiaille nuorille, jossa edistetään monialaisesti nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Hanke liittyy nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamiseen ja on yksi neljästätoista valtakunnallisesta Ohjaamo-pilotista. Ohjaamo Lahti -palvelupiste avattiin 23.1.2016 osoitteessa Kirkkokatu 21 E, 15140 Lahti.

Nuoret osallistuvat hankkeen toteutukseen alusta lähtien, kuten Lahden nuorisopalveluiden Kehittämisfoorumi KEFO ja palvelumuotoilussa Lahden ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan opiskelijat. Mukana hankkeessa ovat esimerkiksi Hämeen TE-toimisto, Koulutuskeskus Salpaus, sosiaali- ja terveystoimialan aikuissosiaalityö, KELA, Avainsäätiö ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n LITTI-hanke. Tämän lisäksi hankkeeseen liittyy laaja joukko muita yhteistyökumppaneita. Hankkeen edetessä mukaan on tullut uusia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi Lahden seudun kehittämisyhtiö LADEC Oy, Lahden ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Hankkeen aikana hyödynnämme palvelumuotoilua ja pelimekaniikkoja eri palveluprosessien pelillistämisessä. Prosessit tulevat nuorille ja eri toimijoille näkyvämmäksi: pelistrategioiden laadinta työ- tai opiskelupaikan löytämiseksi helpottuu. Pyrimme rakentamaan prosesseihin myös houkuttelevuutta ja palkitsemisjärjestelmän. Tätä työtä tukee henkilöstön kehittämiseen tammikuussa 2016 käyttöönotettava alunperin ohjelmistokehityksestä sovellettu SCRUM-menetelmä.

Tarkennamme jatkuvasti Ohjaamo Lahden omaa profiilia. Miten lahtelaisia pk-yritysten ja designin perinteitä voimme hyödyntää nuorten osaamisen kehittämisessä? Selvitämme millaisia uusia työllistymismahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi ns. kevytyrittäjyyden muodot ja tarjoamme nuorille mahdollisuuksia vahvistaa sisäistä yrittäjyyttään. Tärkeää on myös selvittää, miten saamme yhteistyössä myös kokonaan palveluiden ulkopuolella olevat nuoret Ohjaamon palveluihin?

Ei riitä, että etsimme nuorille vain sisääntuloreittejä Ohjaamoon. Etsimme nuorille aktiivisesti myös ulosmenoreittejä Ohjaamosta. Esimerkiksi Lahden yrittäjät ry:n ja Lahden nuorisopalveluiden kehittämää maaliskuussa 2015 käyttöönotettua matkalladuuniin.fi -palvelua markkinoidaan Ohjaamo Lahdessa aktiivisesti ja osallistutaan jatkokehitykseen.

Tulokset

Tuloksena Lahteen syntyy yhteinen ohjaus- ja palvelumalli nuorisotakuun toteuttamiseksi. Poikkihallinnollinen yhteistyö nuorten asioissa lisääntyy ja muuttuu koordinoiduksi ja suunnitelmalliseksi palvelukokonaisuudeksi. Ohjaus- ja palvelumallin kautta tuotettujen palveluiden vaikuttavuus paranee, jolloin niiden tuottaminen on myös kustannustehokkaampaa.

Hankkeen lähtökohtana on tilanne, jossa Lahti on hyväksytty mukaan Valtiovarainministeriön koordinoimaan nuorisotakuun kuntakokeiluun. Kokeilussa on tavoitteena tiivistää kunnan ja valtion, lähinnä työhallinnon, yhteistyötä nuorisotakuun toteuttamisessa.

Ratkaisun kuvaus

Lahden kuntakokeilusopimuksen  toiminta- ja ratkaisumalleja:
1. Toteutetaan yhteisiä palvelulinjakohtaisia toimintamalleja, joilla tavoitetaan asiakasnuoret ja ohjataan heidät tiiviissä yhteistyössä eteenpäin koulutus- ja/tai työllistymispolulla. Systematisoidaan keskinäinen tiedonvaihto palveluprosessien yhteissuunnittelulla. Esimerkkeinä tästä voisivat olla jonkinlaisen yhteispalvelupisteen rakentaminen nuorisotakuun työllisyysosion osaksi sekä yhteinen TUTKA- seuranta- ja arviointijärjestelmä lahtelaiseen ympäristöön sopeutettuna (Spangar et al.).

2. Luodaan työhallinnon ja Lahden kaupungin yhteinen suunnitelma nuorisotakuun toimenpiteistä ja vastuunjaosta  vuosille 2015-2016. Mukaan kutsutaan myös koulutusorganisaatiot ja muut keskeiset toimijat.

3. Jatketaan ja edelleen kehitetään elinkeinoelämäyhteistyötä Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n ja sen paikallisyhdistysten  kanssa erityisesti Lahden kaupungin, työhallinnon ja koulutusorganisaatioiden kesken. Tarjotaan joustavia  työhönvalmennuspalveluita ja yrittäjälähtöisiä koulutuksia sekä nuorille työnhakijoille että työnantajille.

Kaikille nuorisotakuun kokeiluille tulevat yhteiset sisällöt, joissa taataan nuoren asioiden käsittely TE-toimistossa 1-2 viikossa; näitä ovat kokeilusopimukset, palkkatukipäätökset ja aktivointisuunnitelmat sekä työpaikkojen etsiminen vastavalmistuneen kanssa. Lisäksi sitoudutaan parantamaan tiedonkulkua kunnan ja TE-toimiston välillä.

Hyvät käytännöt

l Monialainen yhteistyö Aalto-yliopiston malliin. Monialaiset asiantuntijat ovat onnistuneesti Ohjaamo Lahdessa saman katon alla ja yhteistyö sujuu mutkattomasti. (benchmarkkaus 2015-2016: Aalto yliopiston Design Factory). Päivittäin ohjaamossa työskentelee Nuorisopalveluiden palveluohjaajia ja työhönvalmentajia, koulutusohjaaja ja TE-asiantuntija. Erityisesti TE-toimiston koko nuorten tiimin panos Ohjaamo Lahden kehittämiseen ja markkinointiin on merkittävä. Myös oppilaitosyhteistyö ja yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa on sujunut erinomaisesti. Matalankynnyksen palvelupisteen suhde etsivään nuorisotyöhön ja TYP-toimintaan on kirkastunut. Ohjaamo Lahti profiloituu selvästi rajapinnaksi työhön ja koulutukseen. Etsivä nuorisotyö ja TYP voivat tuoda asiakkaita Ohjaamoon ja toisaalta Ohjaamo voi tarvittaessa ohjata asiakkaita etsivään nuorisotyöhön tai TYP-palvelun asiakkaaksi, mikäli nuorella on selvästi haastavampi elämäntilanne. Näillä kahdella palvelulla on myös 1 krt / vko päivystykset Ohjaamossa (alkaen 08/16-).

2 Ohjaamo Lahti ja uusi työ. Ohjaamo Lahdessa on saatu konkreettisia avauksia Sipilän hallitusohjelman mukaisen ”Uuden työn” tukeen nuorille. Ohjaamo Lahdessa kehitetään kokeillen esimerkiksi erilaisia työllistämistuotteita, kuten Vartissa töihin- (toimialakohtaiset pikatreffit Ohjaamossa 1 krt / kk) ja NonstopRekry –palvelut (100% henkilöstöalan yritysten päivystys Ohjaamossa; walk-in työhaastattelut). Konseptit ovat monistettavissa valtakunnallisesti ympäri Suomea Ohjaamoverkostossa. Ohjaamo Lahdessa pyritään samalla avaamaan seuraavaa paradoksia: toisaalta nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla, mutta toisaalta työpaikkoja on paljon esimerkiksi henkilöstöalan yrityksissä. Lisäksi pyritään tekemään näkyväksi, että pk-yrityksissä on paljon piilotyöpaikkoja. Myös yrittäjyydestä keskustellaan avoimesti eri alan asiantuntijoiden kanssa. Eläköityvät pk-yrittäjät etsivät jatkajia, osuuskuntayrittäjyys on yksi vaihtoehto ja yrittäjäksi voi ryhtyä myös työkokeilun kautta. Lahden seudun kehittämisyhtiö LADEC Oy on vahvasti sitoutunut Ohjaamo Lahdessa yrittäjyysneuvontaan ja on mukana Matkalla duuniin! -palvelun kehittämisessä. LADEC Oy on aloittanut 1 krt/vko päivystykset 05/16.

3 Ketterän  (Agile) menetelmän käyttöönotto. Perinteisissä virkamiesorganisaatioissa uudistusten eteenpäinvieminen vaatii usein aikaa ja palaverikäytänteet ovat raskaita. Lahdessa on ollut kenties poikkeuksellisen hedelmällinen lähtötilanne Ohjaamo Lahti –palvelupisteen avaamiselle. Kaupungin työllisyysasioiden yksiköstä kannustettiin heti kuntakokeilun aluksi välttämään byrokratiaa ja aidosti etsimään nopeampia palveluprosesseja. Myös nuorisopalveluiden esimiehet ovat ennakkoluulottomasti antaneet mahdollisuuden kokeilla virkamiesorganisaatiolle tuntemattomampaa ketterän menetelmän (Agile/SCRUM) toimintatapaa jo vuodesta 2015. Ohjaamo Lahti konsultoi ketterän menetelmän käyttöönotosta esimerkiksi Agile Finland ry:tä ja Aalto yliopiston Design Factoryn edustajaa sekä Uraani –hanketta (RAY). Lisäksi TE-toimiston intensiivinen sitoutuminen Ohjaamon kehittämiseen ja halu nopeuttaa monialaisia prosesseja ansaitsee erityiskiitoksen. Ketterän menetelmän välttämättömyydestä Ohjaamotoiminnan kehittämiselle kertoi myös Työ- ja elinkeinoministeriön strategiajohtaja Antti Joensuu Ohjaamoiden ajankohtaisiltapäivässä 3/16.

Hyvän käytännön siirtotapa

Ketterän menetelmän ja SCRUM-menetelmän käyttöönotosta, palvelumuotoilusta,  ja prosessien pelillistämisestä tiedotamme Ohjaamoverkostossa, mutta myös muille kiinnostuneille täällä Tuloskortissa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Lahden kaupunki on kärjessä Suomen työttömyystilastoissa. Syyskuussa 2014 Lahdessa oli 1 234 alle 25-vuotiasta työtöntä. TE-palvelut eivät ehdi ja pysty tarjoamaan kaikille nuorille riittäviä palveluita määräajassa. Muita haasteita:

• Toimijoiden yhteistyö ei ole riittävän tiivistä.
• Toimijat eivät tunne tarpeeksi toistensa työtä.
• Nuori ei saa palveluita riittävän nopeasti ja joustavasti.
• Palvelut eivät aina tue toisiaan, koska niillä ei ole yhteyttä toisiinsa.
• Tieto nuoren asioista ei kulje nuoren mukana tai luvalla.
• Jokaisella toimijalla jää paljon aikoja käyttämättä ja prosessit venyvät, koska nuoret eivät tule varatuille ajoille.
• Nuoren kokonaistilanne voi jäädä piiloon.
• Työ on osittain päällekkäistä.
• Nykyiset resurssit eivät riitä kaikkien nuorten palvelemiseen tavoitellussa ajassa.
• Järjestelmä on pirstaleinen ja monimutkainen, eivätkä nuoret osaa käyttää sitä tai ymmärrä miten se toimii.
• Palvelut ovat hajallaan eri toimipaikoissa.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikaiset riskit ja toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi:

•Kohderyhmä ei sitoudu toimintaan: Toimijoiden taustaorganisaatiot pidetään ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista.
•Ohjaamossa työskentelevät henkilöiden poisoppiminen entisestä työtavasta on heikkoa: Hankehenkilöstö huolehtii Ohjaamossa työskentelevien työntekijöiden ryhmäyttämisestä. Hankkeessa suunniteltu prosessi ohjaa toimintatapoja.
•Nuoret eivät löydä Ohjaamoa: Tiedotetaan riittävästi kaikille ohjaaville tahoille sekä
otetaan nuoret mukaan suunnitteluun, markkinointiin ja kehittämiseen.
•Tietoliikennejärjestelmät eivät tue toisiaan eikä toimintaa: Varataan resurssi järjestelmien kehittämiseen.
•Uudistuvan lainsäädännön keskinäiset vaikutukset toimintaan: Lainsäädännön päätöksen tekoa seurataan ja lakien vaikutukset huomioidaan hankkeen sisällöllisessä kehittämisessä.

Hankkeen jälkeen:

Ohjaus- ja palvelumallin on tarkoitus toimia hankevaiheen jälkeen osana Lahden alueen palvelurakennetta. Kehittymisen paikka on pyrkiä Ohjaamoissa suurempiin volyymeihin Lahden nuorisotyöttömyyden kitkemisessä, koska tästä koko ohjaamotoiminnassa on viime kädessä kysymys.

 

Toimintatavat

Hankkeessa kehitettyjä menetelmiä, malleja ja prosesseja voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kehitettyä toimintatapaa ja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muissa hallintorajat ylittävissä palvelutuotannoissa. Yhteisellä ohjaus- ja palvelumallilla on hyvät edellytykset toteutua vahvan tahotilan vuoksi, mutta tietojen pitäminen palveluverkostosta ajantasaisena tulee olemaan haasteellista. Esimerkiksi erilaisia hankkeita toteutetaan alueella merkittäviä määriä.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankepäällikkö vastaa hankkeen toteutuksesta. Työparina hänellä on koordinaattori. Hankehenkilöstöllä on vastuu toiminnan käynnistämisestä ja hankkeen edistämisestä suunnitelman mukaisesti. Hankehenkilöstö ei tee asiakastyötä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Lahden nuorisopalvelut koordinoi hanketta.

Kumppanit

Aalto-yliopisto / Mikkelin pienyrityskeskus
Ammatinvalinnan psykologi / Valtakunnallinen verkosto, Hämeen ELY -keskus
Avainsäätiö ry
DILA Diakonialaitos Lahti / Amigo –hanke (Ray)
ELO –ryhmä / Elinikäisen ohjaukseen alueellinen ryhmä
Harjulan setlementti / My future –hanke (Ray), Valopilkku (Ray)
Jyränkölän setlementti / Uraani –hanke (Ray)
KELA
Koulutuskeskus Salpaus, 2.aste / Opin Ovi -hanke
Kuntoutussäätiö / Tempo-hanke
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Meduusa Studio
Lahden 4h –yhdistys ry
Lahden ammattikorkeakoulu / Alueellinen kehittäminen
Lahden ammattikorkeakoulu / Palveluliiketoiminta
Lahden kaupunginkirjasto / Nuorten palvelut
Lahden kaupunki / Aikuissosiaalityö
Lahden kaupunki / Alipi –alueellinen integraatiopiste
Lahden kaupunki / Avoterveydenhoito
Lahden kaupunki / Sosiaalinen luototus
Lahden kaupunki / Sosiaalitoimen työpaja Ovi
Lahden kaupunki / Yhteispalvelupiste Lahden pääkirjastolla
Lahden klubitalo / Päijät-Hämeen klubitalot ry
Lahden liikunta- ja urheilu ry / LITTI-hanke
Lahden nuorisopalvelut / Etsivä nuorisotyö
Lahden nuorisopalvelut / Neuvonta ja ajanvaraus
Lahden nuorisopalvelut / Työpajat (ammatilliset + luovat pajat )
Lahden nuorisopalvelut / Psykososiaalisen tuen yksikkö Domino
Lahden nuorisopalvelut / Työhönvalmentajat
Lahden nuorisopalvelut / Hurina 3.0 / Nuorisotiedotus (huom. NTO-palvelut Ohjaamossa integroitu kaikkeen palveluohjaukseen)
Lahden seurakuntayhtymä / erityisnuorisotyö
Lahden sosiaalipsykiatrinen säätiö
Lappeenrannan teknillinen yliopisto / LUT Lahti
Lahden yliopistokampus /Avoin yliopisto
Lasna ry (nuorten asuntoasiat)
Lahden yhdyskuntaseuraamustoimisto / RISE
Lahden yhteiskoulun aikuislukio
Lahden yrittäjät ry
Mun juttu –hanke / ESR, Palmenia Lahti, LUT Lahti ym.
Puolustusvoimat / Hämeen aluetoimisto
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (PHSOTEY), Lahden psykiatrian poliklinikka 1
Suomen punainen risti / SPR Lahti
TE –toimisto / Palvelulinja 2
TyöPolku-hanke (ESR), Hämeenlinnan setlementti ry
Työvoiman palvelukeskus Lyhty
Valma Oy

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto 2015-2018 (ESR / KESELY)

Ohjausryhma

Valma Oy
Hämeen TE-toimisto
Puolustusvoimat, Hämeen aluetoimisto
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden yrittäjät ry
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Harjulan setlementti ry
Hämeen ELY-keskus
Lahden kaupunki, terveyspalvelut
Lahden kaupunki, työllisyysyksikkö
Lahden kaupunki, Aikuissosiaalityö
Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut
Keski-Suomen ELY-keskus
Avainsäätiö
Koulutuskeskus Salpaus
LUT Lahti
KELA
Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry
Lahden 4H-yhdistys ry
Alipi