Ohjaamo Riihimäen seutu

Monialainen nuorten aikuisten matalankynnyksen palvelupiste

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2018 – 29.02.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Anu Mattila, Ohjaamo-koordinaattori
Sanna Kukkonen, Ohjaamo-työntekijä

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
EURA-tunnus: p7t5t8
Toteuttajaorganisaatio: Hyria säätiö
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2018
Lopetuspäivä: 29.02.2020
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa käynnistetään Ohjaamo Riihimäen seudulle. Kohderyhmänä ovat alueen työttöminä, työttömyysuhan alla, heikossa työmarkkina-asemassa tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret.
Toiminta tähtää nuorten ohjautumiseen opintoihin ja työllistymiseen.

Tavoitteena on kehittää palvelu, jossa tarjotaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta urasuunnitteluun, kouluttautumiseen, työllistymiseen ja elämänhallintaan sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Lisäksi Ohjaamo tarjoaa ohjausta ja tukea matalalla kynnyksellä kaikille alueen alle 30-vuotiaille nuorille. Toiminnalla ennaltaehkäistään työttömyyttä ja opinnoista putoamista sekä tuetaan alueen nuorten hyvinvointia.

 

Avainsanat:

Tulokset

Ohjaamon tavoitteena on tuottaa nuorille tietoa, neuvontaa ja ohjausta anonyymisti ja ilman ajanvarausta – eli Ohjaamoon ei sinänsä synny asiakkuutta eikä siellä kerätä asiakasrekisteriä. Tämä anonyymisyys tuo haasteita tuloksien numeraalisessa osoittamisessa, mutta kun periaatteena on, että jokaista Ohjaamoon astelevaa nuorta aikuista jeesataan hänen tarvitsemissaaan asioissa – osoittaa jo kävijäluvut sen, että Ohjaamon on pystynyt auttamaan nuoria elämässä eteenpäin. Ohjaamossa kerätään myös asiakastyytyväisyys -tietoja päivittäin ja kunhan niistä saadaan relevanttia tulosta, saadaan siitä myös nuorten oma kokemus tuloksellisuudesta.

Hankkeen tavoitteena on myös kehittää Riihimäen seudun monialaista, verkostojen yhteistä työtä ja tätä tuloksellisuutta saadaan hankkeen aikana näkyviin varmastikin Ohjaamon itsearvioinnin ja yhteisten keskusteluiden  myötä. Toiveena olisi myös se, että nuorten aikusiten asiat edistyisivät tämän työmuodon kautta jouhevammin ja nopeammin – yhdessä tehden. Pitkällä tähtäimellä tämän voisi kuvitella näkyvän itse kunkin tahon asiakasmäärissä/jonotusajoissa.

Pitkällä tähtäimellä toki toivotaan näkyvän nuorten yleisessä hyvinvoinnissa sekä työttömyysluvuissa.

Hyvät käytännöt

Uraohjausryhmä
Kyseessä avoin ryhmä johon voi osallistua kerran tai kaikkina kertoina. Uraohjausryhmä kokoontui Riihimäen seudun Ohjaamossa  syksyllä 2018, 5 kertaa. Ryhmä koettiin hyväksi.
Aihealueita olivat:
1. Työnhaku ja piilotyöpaikat (Paikalla Hyria koulutuksen rekrykoordinaattori työelämäpalveluista)
2. Omat vahvuudet, kiinnostukset ja tarpeet
3. CV ja työhakemus
4. Työhaastattelutaidot ja vuokratyöpaikat (Paikalla oli Go On -henkilöstöalan palveluyritys, joka kertoi omista palveluistaan ja teetti ryhmäläisille oikeat työhaastattelut)
5. Yrittäjyys (Paikalla eezy.fi ja Yritysvoimalan asiantuntijat kertomassa omista palveluistaan)
Uraohjausryhmä järjestetään uudestaan samanlaisella sisällöllä kevään 2019 aikana.

Talousneuvontaryhmä
Talousneuvontaryhmän tarkoituksena on neuvoa ja tukea nuoria oman taloutensa hallinnassa. Ryhmä toteutettiin syksyllä 2018, heti Uraohjausryhmän jälkeen, yhteistyössä Riihimäen seurakunnan diakonian kanssa. Tarkoituksena oli, että ryhmä olisi ollut suljettu, mutta se ei onnistunut sillä kävijät vaihtelivat paljon ryhmän aikana.
Aihealueet olivat:
1. Pakolliset menot
2. Kirjanpito ja budjetointi
3. Päivittäistavarat (www.foodie.fi)
4. Velat ja pikavipit
5. Ilmainen tekeminen ja harrastaminen
Talousneuvontaryhmä toteutetaan uudestaan samanlaisella sisällöllä kevään 2019 aikana.

Työnantajatreffit
Tapahtuma, jossa alueen työhakijat ja työnantajat kohtaavat. Tarkoituksena on, että työntekijöitä vailla olevat työnantajat tulevat paikalle esittelemään avoimia työpaikkojaan ja tekevät työhaastattelut paikalle tulleille nuorille.
Syksyn 2018 aikana järjestettiin kolmet työnantajatreffit. Kevään 2019 aikana on tarkoitus pitää kolmet työantajatreffit. Työnantajatreffit mahdollistavat työnantajille helpomman rekrytoinnin ja nuorille työhaastattelukokemuksen ja mahdollisen työpaikan.

Ohjaamon lukujärjestys
Ohjaamossa työskentelee laaja verkosto, joten koettiin järkeväksi luoda kuukausittainen lukujärjestys. Kuukausittain vaihtuvasta lukujärjestyksestä on helppo seurata kuukauden tapahtumia sekä sitä kuka milloinkin on Ohjaamosta tavoitettavissa. Tämä helpottaa ammattilaisia jotka työskentelevät nuorien kanssa ja ohjaavat nuoria Ohjaamoon sekä tietenkin nuoria itseään. Vaikka Ohjaamoon voi tulla koska vain, millä tahansa asialla, on välillä helpompi kun tietää kuka on vastassa varsinkin jos on jotain spesifiä asiaa.

Seutukunnallisuus, Ohjaamo-työntekijä
Ohjaamo Riihimäen seutu on seudullinen Ohjaamo ja on koettu hyväksi, että yhdellä tietyllä henkilöllä on Ohjaamoarjen organisointi hallussaan. Ohjaamo-työntekijä varmistaa seudullisen yhteistyön ja verkostoitumisen.

Hyvän käytännön siirtotapa

 

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeella vähennetään alueen nuorten parissa toimivien toimijoiden päällekkäistä työtä sekä kohdennetaan resursseja järkevästi. Nuorelle tarjotaan palvelut yhdestä pisteestä ja tuodaan palvelut helpommin saavutettaviksi. Ohjaamo-toiminnan ydin on toimiva monialainen verkosto ja sitä laajennetaan hankkeen aikana saatujen kokemusten, nuorten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Tavoitteena on kehittää palvelu jossa tarjotaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta urasuunnitteluun, kouluttautumiseen, työllistymiseen ja elämänhallintaan sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Lisäksi Ohjaamo tarjoaa ohjausta ja tukea sekä ajatusapua matalalla kynnyksellä laajasti alueen alle 30-vuotiaille nuorille.

Tällä toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään työttömyyttä ja opinnoista putoamista sekä vaikuttamaan nuorten hyvinvoinnin lisääntymiseen esimerkiksi vähentämällä yksinäisyyttä.

Osatavoitteet:

• alueen yhteistyön tiivistäminen ja sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja työvoimapalveluiden tehostaminen ja selkeyttäminen

ja yhteisen palvelumallin kehittäminen

• nuori siirtyy joustavasti työelämään tai koulutukseen, tai ohjautuu tarvitsemiinsa palveluihin ja saa muun tarvitsemansa tuen

– lyhentää palveluprosessien kestoa

• nuorten aito osallisuus toiminnan kehittämisessä

• kohderyhmän tavoittaminen sekä työttömien ja työttömyysuhan alla olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten tavoittaminen

• yhteistyön kehittäminen yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa

• Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tukeminen alueella nuorten työllistymisen ja koulutukseen ohjautumisen näkökulmasta sekä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien lisääntyminen alueen nuorten keskuudessa

• Organisaatioiden välisen yhteisen työn toimintaperiaatteen kehittäminen ja vahvistaminen, jossa nuori on itse aktiivisena toimijana ja suunnittelee asiantuntijoiden kanssa itse oman polkunsa

• Tavoitteena on myös suunnitella jatkuvaa palautetta varten oma toimiva käytäntö. Yhteistyötä palautejärjestelmän suunnittelussa voidaan tehdä muiden Ohjaamojen kanssa.

 

Hankkeen aikana:

Verkoston kesken on paljon tehtävää siihen, että Ohjaamo toimisi yhteisenä työmuotona.
Jo hankeaikana tehdään paljon työtä sen eteen, että saataisiin yhteinen ymmärrys Ohjaamosta.
Ennen toiminnan vakinaistamista on vielä paljon tehtävää niin ohjaamon yhteisen ymmärryksen luomiseksi kuin yhteistyön tiivistämiseksi ja  selkeyttämiseksi.

Toimintatavat

Riihimäen seudun Ohjaamo toimii/päivystää kahdessa eri pisteessä, Oitin kirjastolla 1 krt/vk klo 13 – 16 sekä Riihimäen nuorisokeskus Monarilla 3 krt/vk klo 13 – 16.30. Ohjaamon päivystysaikana kuka tahansa voi kävellä Ohjaamon ovesta sisään, eikä aina tarvitse olla edes erityistä asiaa. Ohjaamo toimii avoimissa tiloissa, mutta aina tarvittaessa on mahdollista saada henkilökohtaista opastusta myös erillisessä tilassa. Ohjaamossa on tarjolla aina kahvia ja siellä voi asioida myös anonyymisti. Jotkut toimijat/joillekin toimijoille on voinut myös varata aikoja, mutta jokainen toimija on sitoutunut myös ajanvraamattomaan aikaan Ohjaamossa.

Lisäksi Ohjaamolla on erilaisia teemallisia tapahtumia, työnhakuun ja taloudenhoitoon liittyviä avoimia ryhmiä sekä Ohjaamo on mukana myös työttömien nuorten NUKA -ryhmässä. Ohjaamo tarjoaa myös harrastustilaa nuorten omaehtoisille ryhmille (lautapeliryhmä) ja kerran viikossa oman kunnon kohottamisryhmän (potkunyrkkeily). Ohjaamo on mukana alueen tapahtumissa (mm. työ & elämä rekrytapahtuma)

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Ohjaamo-koordinaattori
anu.mattila@hyria.fi
0407609361

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hyria säätiö tavoittaa päivittäin lähes tuhat Ohjaamon kohderyhmään kuuluvaa nuorta ja tämän vuoksi Ohjaamon koordinointi ja kehittäminen toimii luontaisena osana Hyria säätiön toimintaa. Hyria säätiö koordinoi myös Hyvinkään Ohjaamoa ja näin ollen on hankkeen käytössä monenlaisia synergiaetuja.

Hyria säätiö
"Hyria säätiö edistää työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä. Palveluitamme ovat etsivä nuorisotyö, Ohjaamo-toiminta, työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työhönvalmennus. Meillä on erilaisia valmennusympäristöjä, kuten kahvila-ravintoloita, kierrätyskeskuksia ja kuljetustoimintaa. Teemme yhteistä työtä alueen eri toimijoiden kanssa. Toimimme Keski-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Toiminnassa on mukana vuosittain yli 2000 asiakasta. Teemme töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 70 ammattilaisen voimin. Olemme apuna eri elämäntilanteissa, olipa asiana ammatillinen koulutus, työuran taitoskohdat, kuntoutuksen kysymykset tai työvoimatarpeet. Tarjoamme enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään!"

Kumppanit

Yhteistyökumppanit ovat hankkeen onnistumiseksi elintärkeät. Olemme toistaiseksi saaneet mukaan useita toimijoita, mutta vielä vaatii yhteistä keskustelua, yhteisiä sopimisia ja yhdessä tekemistä, että päästään puhumaan todellisesta yhteisestä työstä.

Kumppanit
Riihimäen kaupunki
Hausjärven kunta
TE-toimisto
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Työllisyyspalvelut
KELA
Nuorisoasuntoyhdistys
SPR
SRK
Hyria koulutus
HAMK
Hyria säätiö
Riihimäen yrittäjät
Riihimäen seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus
Riihimäen kaupunki
Hausjärven kaupunki
Hyria säätiö

Ohjausryhma

Ohjausryhmän tapaamiset sovittiin Hankkeen aluksi 3 krt vuodessa, mutta vuoden toimimisen jälkeen olemme huomanneet, että olisi syytä kokoontua useammin. Helmikuun 2019 kokouksessa esitän ryhmän kokoontumista 2 kk:n välein.

Ohjaamon Ohjausryhmänä toimii Riihimäen kaupungin nuiorten ohjaus-ja palveluverkosto NOTUS
(tarvittaessa kutsumme myös muita tahoja mukaan)
Nuorisopalvelujen edustus
Opetustoimen edustus
Sosiaalitoimen edustus
Terveystoimen edustus
Työhallinnon edustus
Poliisihallinnon edustus
Riihimäen yrittäjtät ry:n edustus
Hyria koulutuksen edustus
Nuorisovaltuuston edustus
Hyria säätiön edustus
Hausjärven kunnan edustus
Rahoittajan edustus