AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön kehittäminen

AB Seinäjoki kehittää toimitapoja agrobiotalousalan innovaatioiden edistämiseksi

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.03.2016 – 31.08.2018 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Helsingin yliopisto, Ruralia-Instituutti

Into Seinäjoki Oy

Luonnonvarakeskus

Tietoja hankkeesta:

Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2016
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön kehittäminen -hankkeen päätavoitteena on kehittää AB Seinäjoen toimintamallia. Tämä tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joista hankkeeseen on valittu kolme erilaista toisiaan tukevaa lähtökohtaa. Hankkeella haetaan ratkaisua agrobiotalouden kasvavaan biotalouden innovaatiohaasteeseen: Suomelta odotetaan kansainvälisiä läpimurtoja biotalouden alalle. Biotalous on valittu hallitusohjelman kärkihankkeeksi. Etelä-Pohjanmaalla
on potentiaalia synnyttää juuri agrobiotaloudelle: Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta.

AB Seinäjoki on agrobiotalouden innovaatioyhteisö, joka tarjoaa alueen yrityksille, tutkijoille, kehittäjille ja muille toimijoille mahdollisuuden verkkottua sekä kehittää ja tätä kautta luoda uusia innovaatioita ja kiihdyttää liiketoimintaansa.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää AB Seinäjoen toimintaa yritysrajapinnan, kansainvälisyyden ja yhteisökonseptin osalta. Toiminnan keskiössä on konkreettinen yhteistyö yritysten kanssa ja innovaatioiden syntyminen alalle. AB Seinäjoen strateginen tavoite on ”Rakentaa biotalouden toimijoille vuorovaikutusympäristö ja käynnistää kehittämisprosesseja, jotka luovat uutta ja kannattavaa liiketoimintaa”, jota edistetään nyt haettavan hankkeen toimin. Hankkeen edistämistoimet voidaan jakaa karkeasti neljään eri toisiaan tukeviin työpaketteihin:

TP1) Biotalouden yritysten sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan välisen yhteistyön syventäminen

TP2) Kansainvälisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön laajentaminen.

TP 3) AB Seinäjoki -yhteisökonseptin kehittäminen

TP 4) Projektihallinto ja viestintä.

Voidaan todeta, että työpaketti 1 on tärkeimmässä roolissa ja muut työpaketit tukevat
sen toteuttamista. Yritysyhteistyön syventäminen on tärkeässä roolissa hankkeessa, koska AB Seinäjoki pyrkii tuottamaan innovaatioita yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin myös tulokset jalkautuvat yrityksiin ja niistä onmahdollista saada uutta liiketoimintaa. Kansainvälistyminen on tärkeässä roolissa, sillä AB Seinäjoki tavoittelee yrityksille kansainvälistymismahdollisuuksia. AB Seinäjoen yhteisö on tärkeässä roolissa AB Seinäjoen toiminnassa. Tästä syystä yhteisökonsepti vaatii kehittämistä eri näkökulmista. Yhteisö on se instanssi, joka toteuttaa AB Seinäjoen toimintaa.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys