ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.09.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Anu Arola, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Anne Felin, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Johanna Hankimaa-Khezami, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tarja Heino, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Harri Kostilainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Juha Kuro, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Susanne Kyösti, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Teppo Lundell, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy

Pia Marjanen, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy

Petri Martikkala, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy

Lenita Nieminen, Turun yliopisto

Vesa Tomberg, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Pirjo Tuomi, Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Teija Österlund, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
EURA-tunnus: EURA 2014/1761/09 02 01 01/2015 KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

ALL IN –hankkeen ansiosta Satakuntaan synnytetään uusi toimintaympäristö, kaikille opiskelijoille yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille luodaan yhteinen mentoriverkosto. Hankkeessa on yhteistyökumppaneina yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, ammatillinen 2.aste ja yrittäjät.

 

Ammattioppilaitoksille rakennetaan ja jalostetaan heille soveltuvat yrityskiihdyttämön käytänteet yhdessä oppimalla ja yhteisesti kehittämällä. Mallina käytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämöä, joka on osoittanut toimivuutensa noin 20 vuoden olemassa olonsa aikana. Toimintaa kehittävä jatkuva arviointi varmistaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden.

 

Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteinen yrityskiihdyttämö edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä, tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, vähentää keskeyttämisiä ja kasvattaa opiskelijoiden aktiivista sekä realistista asennetta.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tavoitteena on perustaa Satakuntaan kaikkien alueen oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluilla ja ammattioppilaitoksilla tulee olemaan yhteinen mentoriverkosto. Satakuntaan synnytetään useita vuosittain toteutettavia opiskelijoille suunnattuja yrittäjyystapahtumia, jotka edistävät sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä.

Yrittäjyyteen kasvaminen ammatillisissa oppilaitoksissa rakennetaan kolmiportaiseksi.

Hankkeen tavoitteena on myös saada näkemys opiskelijoiden yrittäjyyshalukkuudesta

Hyvät käytännöt

Toimintamalleja:

  •  ALL IN Iltikset
  •  ALL IN Pitch
  •  ALL IN Popup Yrittäjyyspäivä
  • ALL IN Intentiokyselyt
  • Mentorointi/Parimentorointi
  • ALL IN Innovaatioleirit

Yhteisessä yrityskiihdyttämössä olemme muokanneet pakollisten yrittäjyysopintojen sisältöjä siten, että se mahdollistaa joustavasti coachaamisen, mentoroinnin ja henkilökohtaisen otteen opiskelijoista, jotka ovat “tosissaan yrittäjyyden kanssa”. Olemme luoneet useita uusia toimintamalleja. Yrittäjämäistä asennetta vahvistavat muun muassa ALL IN -Iltikset, joissa yrittäjät kertovat voimaannuttavia tarinoitaan. Iltikset järjestetään kerran kuussa tapahtumapaikkaa vaihdellen. Yrittäjämäistä toimintaa puolestaan vahvistavat ALL IN -Yrittäjyyspopupit, joissa opiskelijat esittelevät ja myyvät omia tuotteitaan oikeille asiakkaille. Popup järjestetään kerran vuodessa avointen ovien periaatteella. Kaikki yrittäjyyttä edistävät yhteistyötahot pääsevät mukaan. Mukana ovat itseoikeutetusti yrityskiihdyttämöyritykset ja toisen asteen NY-yrittäjät. Tapahtuman oleellinen kohderyhmä on myös ammatillisen osaamisen kautta mukaan tulevat opiskelijat, jotka eivät ole alun perin ajatelleet tekemisen sisältöjään yritystoiminnan lähtökohdista. He ovat opettajiensa avustuksella saaneet pohtia, mitä yrittäjyys juuri heidän toimialallaan voisi olla. Popupissa on myös  mahdollista saada “teknistä” yritysneuvontaa esimerkiksi yritysmuotojen valintaan tai rahoitukseen liittyen. ALL IN Pitch -yritysideakisat luovat opiskelijoille mahdollisuuden kertoa yritysideastaan yleisön edessä. Samalla voi verrata omaa ideaansa muiden ideoihin ja saada palautetta omasta esiintymisestään. Innovaatioleiri on tapa oppia innovointiprosessi yritystoimeksiannon toteuttamisen avulla. Konkreettisen tekemisen kautta projektin aikajänne, ryhmäytyminen, esiintyminen ja toimeksiannon laadukas toteuttaminen tuovat teoriaopinnot käytäntöön.

 

Yhteisen yrityskiihdyttämön toiminnan taustalla on vahva organisaatiorajat ylittävä mentoriverkosto. Kahdenkeskeiset keskustelut opiskelijan kanssa, yhteisopettajuus ja parimentorointi ovat toiminnan keskiössä. Yhteisen yrityskiihdyttämön tuomia etuja ovat:

  1. OPISKELIJALLE; uskallus, verkostoituminen, osaamisen vahvistuminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, epävarmuuden sieto
  2. ORGANISAATIOLLE; yrittäjyys, yrittäjämäinen toimintatapa, yrittäjyyspedagogiikka ja yhteisopettajuus, valmennus, keskeyttämisten ehkäisy
  3. YHTEISKUNNALLE; yrittäjyyden aktivointi, uutta yritystoimintaa, osaavia yrittäjiä

 

ALL IN yrityskiihdyttämön, samoin myös Satakunnan ammattikorkeakoulun yrittäjyysopetus, pohjautuu Saras Saraswathyn luomaan toiminnallisen yrittäjyyden malliin. Perinteiseen yrittäjyysopetukseen verrattuna tämä yhteinen toimintatapa näyttäytyy polkuna, jolloin opiskelijan on helpompi ymmärtää opiskelija ymmärtää kiihdyttämön muodostavan kokonaisuuden, jossa alusta alkaen noudatetaan samaa yrittäjyyspedagogiikkaa.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hankkeella on oma nettisivu: www.all-in.fi
Oma YouTube -kanava: ”All In” osoitteessa: https://www.youtube.com/channel/UCyDI_4HsjoT8lgQiezhXBoA
Oma facebook -kanava: ”Satakunnan yhteinen yrityskiihdyttämö: All-in”: https://www.facebook.com/allinyrityskiihdyttamo/?fref=ts

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Pia Marjanen, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Turun Yliopisto
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausryhma

Olli Annala (puheenjohtaja), Satakunnan Yrittäjät
Merja Enlund, Keski-Suomen ELY-keskus
Antti Kokkila, Porin seudun yrityspalveluyhdistys ry Yrityspalvelu Enter
Kimmo Laakso, Turun yliopisto
Anne Laine, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Oy
Timo Mattila, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Kari Ollila, Finnish Business Angels Network
Ritva Piisi, Diak Oy
Jenni Rajahalme, Prizztech
Juha Vasama, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova