Allegro School of Entrepreneurship (Jakobstad)

Projektet vill förankra entreprenörskap i utbildningar vid Campus Allegro

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektledare – Sebastian Widjeskog, Yrkeshögskolan Novia/FoU, tel. 044-7805885

Projektarbetare – Mathias Nylund, Yrkeshögskolan Centria/FoU,  tel. 045-2707900

Projektarbetare – Sofie Tjäru, Åbo Akademi, 046-9201968

Projektarbetare – Alexandra Stenvall, Centria, 0400734107

Övriga deltagare:

Linda Kass,  Forsknings- och utvecklingsledare, Novia, tel. 044-7805814

Jennie Elfving, Forsknings- och utvecklingsledare, Centra, tel. 0400-903929

Marina Lundqvist, Avdelsningschef, Åbo Akademi, tel. 050-3221153

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
Toteuttajaorganisaatio: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Etableringen på arbetsmarknaden bland unga blir allt tuffare. De fasta anställningarna blir färre och arbetsmarknaden projektifieras. Då man förut utbildade sig för att ett jobb behöver högskolor och universitet i högre grad utbilda studerande så att de kan skapa sig ett jobb. Dagens utbildningar bör integrera ett brett entreprenöriellt tänkande i undervisningen och utveckla utbildningarna så att de bättre svarar på de krav som framtidens arbetsmarknad kan komma att ställa.

Målsättningarna med ”Allegro School of Entrepreneurship” är att förankra en långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att skapa en atmosfär där såväl personal som studerande brinner av iver, att stärka den entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildnings-personal vid Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av utbildningarnas strategier, läroplaner och verksamhetskultur.

Projektets primära målgrupp är lärare och övrig personal vid utbildningarna på Campus Allegro. Sekundär målgrupp är studerande som på sikt får en ännu bättre utbildning som motsvarar den tuffa arbetsmarknadens krav som väntar efter examen.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Som kulturarbetare på framtidens arbetsmarknad krävs att man har förmågan att smidigt förflytta sig mellan olika finansieringsmöjligheter. Det finns ett behov av entreprenörsutbildningar där konstnärer lär sig tjäna pengar på olika sätt.

Samtidigt behöver lärarna mera stöd och kompetens för att göra undervisningen mera entreprenöriell.

Dagens utbildningar bör integrera ett brett entreprenöriellt tänkande i undervisningen och utveckla utbildningarna så att de bättre svarar på de krav som framtidens arbetsmarknad kan komma att ställa.

Hankkeen aikana:

  • Hösten 2015 inleddes verksamheten kring UF-Startup samt UF-Ett år som företagare. I hela campus finns 7 företag och sammanlagt 31 deltagare i UF-verksamheten. Piloten har hittills gett positiva erfarenheter, och verksamheten kommer att utvecklas och fortsätta läsåret 2016-2017. Piloten har inspirerat en del lärare att utveckla sin verksamhet och föreslå utvecklingsprocesser inom respektive utbildningar.
  • Hösten 2015 har en utbildning för utveckling av lärarkompetens påbörjats. Vi använder oss av Tiimiakatemias ”Tiimimestari” utbildning. Syftet är att hjälpa lärare att hitta sin roll som coach och handledare i förhållandet till sina studerande.
  • Virtualiseringsprojektet har påbörjats med ett första försök att virtualisera ”Find Your Passion” – konceptet som Linda Kass, FoU-ledare i Jakobstad, har skapat. Vi har även bandat in 12 videoklipp med innehåll för studerande i UF-Startup och UF-ett år som företagare- kurserna.
  • Under hösten 2016 inleds piloten ”Novia Music Profile” som ett försök att förnya pedagogiken inom ramen för musikutbildningen vid Jakobstad, Novia YHS. Piloten har tagit inflytande av sociokonstruktivistiska teorier där studerande tillsammans styr sin inlärning och skapar/konstruerar en bild av verkligheten. Till piloten har valts fem studerande som vill utveckla sin profil inom sin egen musikaliska genre. Studerande får hjälp med att även göra affärsverksamhet av sin musikaliska kompetens.
  • Under hösten 2016 inleds piloten ”kuvös” för fotostuderande vid Novia YHS. Tanken är att studerande skall kunna avlägga studiepoäng genom egen företagsverksamhet och riktiga kundprojekt där studerande får fakturera kunden.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys