Ammattikampus 2020 kehittämishanke

Ammattikampus 2020 investointihankkeen toimintojen vieminen käytäntöön

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Arto Alapiha

Projektityöntekijä 1. (kone- ja metalliala)

Projektityöntekijä 2. (logistiikka- ja maarakennusala)

Projektityöntekijä 3. (luonnonvara-ala)

Projektityöntekijä 4. (luonnonvara-ala)

Hankintavastaava

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
EURA-tunnus: A72411
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, KPEDU
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Erillisessä Ammattikampus 2020 –investointihankkeessa luodaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) kone- ja
metallitekniikan ja rakennusklusterin uudet ja kilpailukykyiset oppimisympäristöt. Ammattikampus 2020 –
kehittämishankkeen tarkoituksena on huolehtia siitä, että uudet laitteet tullaan integroimaan tiiviisti opetukseen ja niistä
otetaan kaikki teho irti. Hankkeessa sovitetaan yhteen rakennushankkeiden ja niitä tukevien opetuslaitteiden hankinnat
aikataulullisesti sekä budjetin näkökulmasta.
Toinen tärkeä näkökulma on luoda Kpedulle yhteinen simulaatiopedagogiikka. Investointihankkeessa tullaan
hankkimaan kuusi hitaussimulaattoria ja neljä monitoimisimulaattoria (logistiikka, maarakennus ja luonnonvara-alat).
Kpedulla on aikaisemmin hankittuna ja opetuskäytössä kaksi metsäalan simulaattoria sekä ensihoidon
simulaatioympäristö. Hankkeen avulla levitetään aiemmin hankittujen simulaattoreiden kautta saatuja hyviä käytäntöjä
ja kokemuksia uusille aloille. Hankkeen avulla luodaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään yhteinen ja
suunnitelmallinen tapa opettaa simulaattoreiden avustamana.

Tulokset

Hankkeen avulla on koordinoitu metallialan – ja rakennusklusterin koulutustilojen suunnittelua ja toteutusta tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi.

Lisäksi hankkeen avulla luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjälle yhtenäinen tapa opettaa eri aloilla
simulaatioteknologia hyödyntäen. Tämä helpottaa uusien alojen mukaantuloa simulaattoreiden hyödyntäjiksi.
Hankkeen lisäarvo on erityisesti se, että saadaan uusista ja aiemmin hankituista simulaattoreista kaikki teho irti ja
luodaan uusia tapoja oppia. Hankkeen tuloksia ja hyviä käytänteitä on mahdollista levittää valtakunnallisesti
simulaatiopedagogiikan kehittämisestä kiinnostuneille koulutusorganisaatioille.

Hyvät käytännöt

Hankkeen avulla projektityöntekijät saavat resurssia selvittää, suunnitella ja hankkia oppimisympäristöihin tämän päivän vaatimuksia vastaavia koneita, laitteita sekä simulaattoreita. Hankintoja määrittelemään on hankehenkilöstön lisäksi määritelty kultakin toimialalta käyttäjistä koostuvat hankintaryhmät. Nämä henkilöt ovat selvittäneet yhdessä elinkeinoelämän kanssa osaltaan olemassaolevan teknologian tason ja tulevaisuuden vaatimukset uusien koulutukseen hankittavien laitteiden vaatimuksista.

Samaan aikaan on myös menossa koulutustilojen layout suunnittelu, hankittavat laitteet saadaan sijoitettua niille optimoituihin paikkoihin. Projektihenkilöt ovat valittu pääsääntöisesti simulaattoreita hyödyntäviltä osastoilta. Tällä on varmistettu hankintojen maksimaalinen teho niiden käyttöönotossa. Simulaatiopedagogiikka ja simulaattoreiden käyttöönotto vaatii tilojen suunnittelun lisäksi myös suunnitelman niiden käytöstä opetussuunnitelman kannalta. Hankkeen avulla on pilotoitu erilaisia koulutusmalleja. Hankkeen resurssilla on ollut hyvä tehdä tätä kehittämistyötä, mikä olisi normaalilla opetusresurssilla mahdoton tehdä.

Hankkeen avulla on hankittu myös tavanomaisia koneita ja laitteita eri alojen käyttöön. Näitä ovat muunmuassa moderni metallien särmäyspuristin sisältäen tietokoneella tapahtuvan simulointiohjelman. Rakennusalalle on hankittu taloelementtien valmistuslinja. Pintakäsittelyalalle on hankittu moderni maalaustöiden esikäsittelytila sekä maalauskammio. Hankkeen avulla nämä melkolailla monimutkaiset hankinnat on kyetty määrittelemään hyvin tarkasti. Hankintaryhmät ovat käyneet useissa oppilaitoksissa ja yrityksissä tutustumassa ja selvittämässä laitteiden teknologista tasoa ja sen pohjalta hankinnat ovat määritelty.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys