APILTA hanke

Digitalisaation mahdollisuuksien soveltaminen liikenteen tarpeisiin

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.03.2016 – 01.03.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen toteuttaja: TTY Porin yksikkö
Hanketiimi: Jari soini (Pp.), Petri Rantanen, Pekka Sillberg, Markku Kuusisto

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto (EAKR) ja TTY säätiö
Toteuttajaorganisaatio: TTY Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2016
Lopetuspäivä: 01.03.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Avoin pilvipalvelukonsepti joukkoistetun liikennedatan tarpeisiin (APILTA)

Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sovelletaan APILTA hankkeessa esimerkinomaisesti liikenteen ja liikennöinnin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida älypuhelimen ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, sekä hyödyntää erilaisten avoimien datojen joukkoistamista avoimella pilvipalvelukonseptilla. Hankkeessa luotavat ratkaisut perustuvat älypuhelimien kuva-, video- ja moninaista anturidataa hyödyntävään pilvipalveluun, josta käsin tallennettua dataa voidaan analysoida ja jalostaa eri tarpeisiin.

Avainsanat:

Tulokset

Suoritetut hanketoimet ja tulokset:
– Vertaistutkimuskartoitus (kansallinen ja kans.välinen)
– Hankkeessa pilotoitavien käyttötapausten kartoitus ja suunnittelu hankepartnerien kanssa (jatkuva)
– APILTA-järjestelmän palvelurajapintojen ja arkkitehtuurin määrittely
– APLITA-järjestelmän tehtävienhallinta ja ylläpito -sivuston toteutus (webbikäyttöliittymä)
– Järjestelmän kahden käyttötapauksen pilotointi aidossa toimintaympäristössä (hälytys- ja kuvaussovellukset 04-05/2017)
– APILTA-järjestelmää tukevien taustajärjestelmien kartoitus (Liikenteen Avoin Data: mm. Digitraffic-palvelu, Trafi, Väestörekisterikeskus, Ilmatieteenlaitos, Ilmanlaadun mittausasemat, Viestintäviraston avoin data)
– Taustajärjestelmätutkimus: RaspberryPi3-mikrotietokoneen hyödyntäminen
– Taustajärjestelmien tiedonsiirto: LoRaWAN-tiedonsiirtoverkon hyödyntäminen
– Datan visualisointimenetelmien kehittäminen (mm. ryhmitellyt datapisteet)
– Tutkimusjulkaisu: ”Towards the Utilization of Crowdsourcing in Traffic Condition Reporting”, P. Rantanen, P. Sillberg & J. Soini, MIPRO2017 conference.

Ratkaisun kuvaus

APILTA hankkeessa kehitetään edullinen, yksinkertaista mobiili – ja tiedonsiirto/tallennusteknologiaa soveltava järjestelmä, joka siirtää luotettavasti reaaliaikaista kamerakuvaa ajoneuvoista järjestelmän keskuspalvelimelle. Järjestelmän kehitystyö sisältää mm. älypuhelimeen kehitettävät tarkoituksenmukaiset datan keräyssovellukset sekä palvelurajapintojen määrittelyn, suunnittelun ja dokumentoinnin, jotta dataa hyödyntävät sovellukset pääsevät hyödyntämään ja jalostamaan pilvipalveluun kerättyä tietoa.
Kehitettävä järjestelmä sisältää älypuhelimien avulla kerättävän kuva- ja anturidatan indeksoinnin, luokittelun ja tallentamisen pilvipalveluun. Tuloksena syntyy avoin rajapintadokumentaatio (APILTA API) sekä proof-of-concept -toteutus, jotka mahdollistavat datafuusion hyödyntämisen ja soveltamisen pk-yritysten toiminnassa.

Hyvät käytännöt

Hankkeen toteutusmalli, pilvipalvelukonseptin kehittäminen ja pilotointi yhdessä pk-yritysten ja julkisen sektorin kanssa, on tietoinen valinta. Kokemus on osoittanut, että digitalisaation hyödyntämisellä pitää olla vahva ”ajuri”. Tavoitteet ja erilaiset kehittämisideat jäävät helposti vain aikomuksiksi ilman määrätietoista vastuutiimiä tai henkilöä johtamaan muutosta ja uusia kokeiluja. APILTA hankkeen konkreettinen toiminta, uuden teknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen, toteutetaan kiinteässä yhteistyössä satakuntalaisten pk-yritysten, kuntatoimijan ja TTY Porin laitoksen kesken.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hankkeesta muodostuu erinomainen esimerkki maakunnassa toimivien yritysten, kuntatoimijan ja yliopistotoimijan yhteistyöstä, jossa osapuolet tiiviisti yhdessä toimien osallistuvat digitalisaation mahdollistamien uusien toimintamallien kehittämiseen älykästä teknologiaa hyödyntäen.
Satakuntalaisia yrityksiä palvelevat esimerkit toimivat kannustavina ja motivoivat osaltaan yrityksiä ja oppilaitoksia yhteistyöhön.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankkeen projektipäällikkö johtaa hankkeen operatiivista toimintaa sekä toimiin yhteyshenkilönä hankepartnereiden ja muiden sidosryhmien suuntaan.

Projektitiimi koostuu ohjelmisto-ja tietotekniikan vahvoista osaajista. Hanketiimiin kuuluu projektipäällikkö, tutkijatohtori sekä kaksi tietotekniikan diplomi-insinööriä (osa-aikaiset).

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

TTY Porin yksikkö tarjoaa erinomaisen toteutusympäristön ja kyvykkäät resurssit hanketoimien toteuttamiseen.

Kumppanit

Hankkeeseen osallistuvat yritykset tarjoavat mahdollisuuden pilotoida hankkeessa kehitettävää järjestelmää ja siihen laadittavia esimerkkisovelluksia aidossa toimintaympäristössä.

Rahoittaja

Satakuntaliitto ja hankkeelle myönnetty EAKR-rahoitus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä tehtävinä on mm. hankkeen toteutumisen seuranta ja toiminnan ohjaus sekä mahdollisten muutosesitysten käsitteleminen. Lisäksi ohjausryhmä osallistuu hankkeesta ja sen tuloksista tiedottamiseen omissa taustaorganisaatioissaan sekä hankkeen tulosten ja toiminnan itsearviointiin.