Arkimentori

Arkioppiminen osaksi koulutusta

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.03.2018 – 31.10.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Riitta Tempakka, puh. 044 710 3639

Asiantuntijat:

Kujala Mari, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, puh. 044 710 3277

Kukka Marko, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, puh. 044 710 3185

Mustonen Jari, Teknologia, puh. 044 710 3937

Olenius Meri, Energiatekniikka, 044 710 3345

Rastas-Tuominen Johanna, Teknologia, puh. 044 710 3250

Ylinen Marko, Sähkö- ja energiatekniikka, puh. 044 710 3304

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatio SAMK
EURA-tunnus: S21252
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan Ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2018
Lopetuspäivä: 31.10.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on kehittää Satakunnan alueen mikro- ja pk-sektorin yritysten ja Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden yhteistyönä mentorointimalli, joka mahdollistaa räätälöidyt, eri insinöörialojen rajat ylittävät ja yhtenäiset kriteerit täyttävät mentorointikäytännöt alan yritysten, asiantuntijoiden ja ammattilaistenkäyttöön ilman työläitä suunnitteluprosesseja.

Mentorointimallin kehittämisessä sekä yrityksiltä kerättävien osaamisen ylläpidon ja jatkuvuuden kipukohtien koonnissa ja tuottamisessa keskitytään suoraan työelämästä, yrityksiltä, tuleviin kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. Keskiössä ovat yritysten tarpeet, jotta löydetään oikeita osaamisia, ja kehitetään uusia, yhtenäisiä ja innovatiivisia mentoroinnin toteuttamistapoja ammatillisen insinööriosaamisen lisäämiseksi rakennemuutosaloilla. Mentorointimallin avulla saadaan siirrettyä osaamista yrityksen sisällä kokeneilta osaajilta uusille henkilöille, ja näin varmistetaan osaamisintensiivinen työvoima suoraan yrityksen osaamistarpeeseen.

Mentorointimallin soveltuvuutta pilotoidaan alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen mikro- ja pk-yrityksissä. Pilottiin valitaan osallistujat työelämästä hankkeessa määriteltyjen kriteerien mukaan. Mentorointimallin avulla lisätään yritysten osaamisen siirtoa ja ammatillista insinööriosaamista. Hankkeen tulosten kautta rakentuva osaaminen ja mentorointimalli mahdollistavat kasvu- ja rakennemuutosaloille uudenlaisen osaamisen jatkuvuuden ja jakamisen, sekä osaavan työvoiman saannin. Tuloksena syntyy mentorointimalli, yhtenäinen toimintamalli, yhteistyö yritysverkoston ja korkeakoulun välillä lisääntyy. Näin ammatillinen insinöörikoulutus pystyy vastaamaan paremmin alan ja yritysten tarpeisiin ja kehitykseen. Hankkeen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä yrityksissä ja insinöörikoulutuksessa. Mentorointimalli mahdollistaa monialaisen ammattiosaamisen koulutuksen järjestämisen joustavasti yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaation kanssa. Hankkeen jälkeen mentorointimallia voidaan hyödyntää eri alojen yrityksissä laajasti.

 

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys