Arvioin mekin ansaitsemme

ICF pohjasen Vat-arviointityökalun koulutus työvalmennushenkilöstölle

Toimintalinja 3 (ESR) | 03.08.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Harri Valli

Puh.050 5766215

Projektityöntekijä Kaisi Partanen

puh 0408429874

 

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20352
Toteuttajaorganisaatio: Sovatek-säätiö
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 03.08.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

”Arvion mekin ansaitsemme” projektin tavoitteena on luoda ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja työvalmennusta harjoittavien organisaatioiden välille yhteinen asiakkaiden arviointiin liittyvä järjestelmä. Projektin aikana organisaatioiden asiakkaiden arvioinnista ja valmennuksesta vastaavat henkilöt koulutetaan ICF arvioinnin perusteisiin, sekä asiakkaiden arviointiin VAT arviointityökalun avulla.

Arvioinnin kohderyhmä koostuu Sovatek-säätiön ja Jyväskylän Katulähetys ry:n työpajoilla työvalmennuksessa  olevista valmentautujista. Heidän toimintakykyään arvioidaan  valmennusprosessina aikana VAT arviointityökalulla.

Arvioinnista saatua tietoa heidän  toimintakyvystään hyödynnetään valmennusjakson tavoitteen asettelussa, palveluohjauksessa sekä jatkopolkujen suunnittelussa.

 

Tulokset

Tulokset

3.8 -15- 31.12-2016

Sovatek -säätiön ja Jyväskylän Katulähetys ry:n kaikki työ / yksilövalmentajat ovat koulutettu Vat- arviointijärjestelmän käyttöön (  70 hlö )

Toimintakyvyn arviointiosaaminen valmennusprosessin on  aikana syventynyt.

Valmennustapahtumien raportointi on selkeytynyt.

Valmennustapahtumien kirjaaminen on tullut systemaattisemmaksi.

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen aikana hyväksi käytännöksi on osoittautunut kolmiportainen koulutus /perehdytysohjelma

  1. Yleisperehdytys Vat- arvioinnintukijärjestelmään.Koulutustilaisuuteen osallistuu koko henkilöstö. Toimii hyvänä orientaationa tuleville syventäville koulutusille.
  2. Osastokohtainen koulutus / perehdytys. Työosaston henkilökunta osallistuu koulutustilaisuuteen. Koulutus painottuu osastolta lähteviin tarpeisiin.
  3. Henkilökohtainen tuki. Hanketyöntekijät antavat yksilöllistä tukea. On tärkeää, että tuen tarpeeseen reagoidaan nopeasti ja pyritään löytämään ongelmaan ratkaisu.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

 

Motto: Keep it simple

Teesit

  • käytännön läheisyys
  • opetus ja toiminta lähtee perusasioista
  • sopivan väljä aikataulu.
  • ei tietoähkyä.
  • konkretia
  • nopea tuen saaminen

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Sovatek -säätiö
Jyväskylän katulähetys Ry

Kumppanit

Jyväskylän oppisopimuskeskus
Jyväskylän aikuisopisto

Yhteistyö:
Jyväskylän oppisopimuskeskus
Vat- arviointi tehdään kaikille Sovatek – säätiössä ja Jyväkylän katulähetys Ry:ssa oppisopimuskoulutukseen haluaville valmentautujille. Vat- arvioinnin tavoitteena on kartoittaa hakijan valmiuksia selviytyä oppisopimusopiskelusta

Jyväskylän aikuisopisto :
Jyväskylän aikuisopiston opiskelijat tulevat kuukauden mittaiselle tuetun työn oppimisjaksolle Sovate- säätiön tai Jyväskylän katulähetys Ry.n työpajalle. Työpajat on ns. tunnistettuja oppimisympäristöjä Jakson aikana on tarkoitus selvittää opiskelijan tuentarvetta. Opiskelijalle tehdään jakson aikana Vat- toimintakyvyn arviointi. Arvionti painottuu: motivaatioon, psyykisiin sekä sosiaalisiin tekijöihin

Ohjausryhma

Sovatek -säätiö: Projektipäällikkö Harri Valli, Valmennuspäällikkö Markku Hassinen, Kuntoutuspäällikkö Kirsi Heiskanen - Nikula, Hanketyöntekijä Kasi Partanen
Jyväskylän katulähetys Ry: EkoCenter päällikkö Usko Hintikka
Jyväskylän aikuisopisto: Koulutuspäällikkö Eeva Mäki
Jyväskylän aikuisopisto: Koulutustarkastaja Krista Hanski
Jyväskylän työllisyyspalvelut: Työllisyyskoordinaattori Hanna Lähteellä