ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.10.2018 – 30.04.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Eveliina Kaukkila, projektipäällikkö

Vilma Wiro, projektikoordinaattori

Eeva Heikkilä, projektisihteeri

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen rakennerahaso-ohjelma (Euroopan sosiaalirahasto)
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.10.2018
Lopetuspäivä: 30.04.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Satakuntalaisten koulutustaso on muuta Suomea matalampi siitä huolimatta, että alueella on neljän yliopiston koulutustarjonta: Porin yliopistokeskus on neljän eri yliopiston muodostama organisaatio, jonka Porin yksiköissä tehdään tutkimusta taiteen ja median alalta (Aalto-yliopisto), tekniikan ja talouden alalta (Tampereen teknillinen yliopisto), sosiaalitieteiden sekä yhteiskuntatutkimuksen alalta (Tampereen yliopisto) sekä kauppatieteiden, kulttuurin, merenkulun ja lääketieteen alalta (Turun yliopisto). Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan valmistuneista vuosittain 73,5% sijoittuu työelämään. 47,2% vuosina 2008-2012 valmistuneista asui vuoden 2013 lopussa Satakunnan alueella. Suurin osa muualla asuvista asui Uudellamaalla (21,4%), Varsinais-Suomessa (12,5%) tai Pirkanmaalla (10,8%).

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi -hanke hakee konkreettista muutosta Satakunnan alueen korkeakoulutettujen työelämään siirtymiseen, erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrityskentälle sekä kolmannen sektorin toimipaikkoihin. Lisäksi se vahvistaa alueellisesti sote-sektoria sekä elinkeinoa, jotka myötävaikuttavat alueelliseen hyvinvointiin. Hanke lisää ja tukee opiskelijoiden tietämystä alueellisesta hyvinvointialan kentästä. Hanke pyrkii juurruttamaan alueellisen asiantuntijuuden ja tuottamaan monitieteellisiä innovaatioita alueen elinkeinon tueksi. Monitieteisen opiskelijayhteistyön myötä sote-alan asiantuntijuus vahvistuu maakunnassa.

Hankkeen tuloksena Satakunnan alueelle syntyy toimintamalli, jonka kautta Porin yliopistokeskuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilökunta sekä Satakunnan alueen työnantajat voivat kohdata kaikkien intressejä palvelevasti. Opiskelijat kiinnittyvät alueeseen jo opiskeluaikana työelämäyhteyksien lisäännyttyä ja näin ollen luonteva siirtyminen korkeakoulusta työelämään tulee useammille mahdolliseksi myös Satakunnassa. Samalla alueen työnantajien tietoisuus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen hyödynnettävyydestä lisääntyy. Hankkeen myötä saavutetaan innovatiivisia vaihtoehtoja työelämän ja opiskelijoiden opiskeluaikaiselle kohtaamiselle. Hankkeen tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä innovatiivista ja työelämälähtöistä korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymistä kehitettäessä. Tulevaisuudessa konseptia voidaan hyödyntää myös muilla sektoreilla kuin sosiaali- ja terveysalalla.

 

Hankkeeseen voi tutustua sosiaalisessa mediassa Facebookin tai Instagramin (@astehanke_) välityksellä.

 

Asiasanoja: asiantuntijuus, työelämä, työllisyys, korkeakoulu, valmistuminen, sote, siirtymät, hyvinvointi, juurruttaminen

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi toimenpidettä, jotka ovat:

1. Opiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittäminen sekä opiskelijoiden työllistymistä edistävän toimintamallin ja

palvelun kehittäminen

2. Opiskelijoiden asiantuntijaprofiilin luominen sekä työnantajien tietämyksen lisääminen opiskelijaasiantuntijuudesta

Satakunnan alueella

Eri tahojen merkitys