ASTO – Asumisen turvaaminen arjen toiminnalla

ASTO-hanke; Asumisen turvaaminen arjen toiminnalla

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2017 – 31.12.2019 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektissa työskentelee projektikoordinaattori (50%) Katja Kuorikoski, joka on aloittanut työn 1.4. sekä kokoaikainen hanketyöntekijä, valmentaja, Milja Lehto, joka on aloittanut työn 15.5.

Haussa on vielä toinen kokoaikainen valmentaja.

Resurssia on varattu myös osa-aikaisen valmentajan työpanokseen, jota voidaan hyödyntää asiakaskohderyhmän tarpeiden mukaan.

Projektin hallinnossa tukee hallinnon työntekijä osittaisella työpanoksella.

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR ja STEA
EURA-tunnus: S20921
Toteuttajaorganisaatio: Kuntoutuspolku ry
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

ASTOn (asumisen turvaaminen arjen toiminnalla) tavoitteena on itsenäisen asumisen turvaaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy arjen sisällön ja aktiviteettien avulla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat asunnottomuuden uusiutumisen uhan alla olevat tukiasumis- tai laitosympäristöstä eteenpäin itsenäiseen asumiseen siirtyvät henkilöt; kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vankilasta vapautuvat ja lastensuojelun asiakkaat.

ASTO järjestää matalan kynnyksen paja-, ryhmä- ja harrastetoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen viitekehyksestä käsin sekä tarjoaa yksillöllistä arjen tukea asiakkailleen. Työ on jalkautuvaa ja toiminnallista. Tuki voidaan aloittaa jo tuetun asumisen vaiheessa ja tukea voidaan jatkaa yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan itsenäiseen asumiseen.

Yksilötasolla tarkoitus on estää asunnottomuuden uusiutuminen ja luoda mielekästä tekemistä arkeen, lisätä asiakkaiden osallisuutta ja ohjata mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. Laajemmalla tasolla tarkoitus on luoda toimintamalli siirtymissä tukemiseen sekä löytää siinä hyödynnettäviä elementtejä (kuten kokemusasiantuntijuus ja omatyöntekijämalli).

ASTO:n toiminta on asiakkaille maksutonta.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Ohjausryhmään kuuluu rahoittajan lisäksi edustus Tampereen kaupungilta aikuissosiaalityöstä ja asunnottomuuden ehkäisyn kuntastrategioista, Rikosseuraamuslaitokselta,Te-toimistosta sekä Y-säätiöltä.

Ohjausryhmän rooli on tukea ja neuvoa-antava.