Autonominen robottiekosysteemi

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2018 – 31.12.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Petri Oksa, projektipäällikkö
Tarmo Lipping, hankkeen vastuullinen johtaja

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto/Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A73560
Toteuttajaorganisaatio: TTY-säätiö/Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa toteutettava avoimen lähdekoodin robotiikkaratkaisu palvelee niin valmistavaa teollisuutta kuin palvelusektoriakin. Hankkeessa hyödynnetään OpenCRP-robottiekosysteemin (www.tut.fi/opencrp) teknistä ympäristöä. TTY:n Porin yksikössä kehitetty robottiekosysteemi muodostuu mobiileista roboteista (TurtleBot), ROS-käyttöjärjestelmästä (Robot Operating System) sekä Apache Hadoop –alustalle toteutetusta pilvipalvelusta. Robottiekosysteemiä pilotoidaan Kuntoutuskoti DiaVire:ssä, josta kerättyä dataa hyödynnetään suoranaisesti erilaisissa työmenetelmäsimulaatioissa.

Hankkeessa kartoitetaan terveydenhoidon ja teollisuuden sovelluskohteita. Hyvinvointialalla toimivat, modernia palvelukonseptia käyttävät sekä TKI-toimintaansa panostavat yritykset kuuluvat kartoituksen piiriin. Myös kasvu-uralla olevat uudet yritykset, jotka laajentavat tuotekonseptipilotointiaan, hyötyvät robottiekosysteemistä saatavista tutkimustuloksista. Tuotannolliset palvelu- ja teollisuusyritykset voivat tutkia ja testata ratkaisuja, joilla nykyistä tuotantoa olisi mahdollista uudistaa ja automatisoida ja sitä kautta lisätä kilpailukykyä, mikä pitkällä tähtäimellä tukee tuotannollisen toiminnan säilymistä Satakunnassa. Toteutuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys