BAANA

Verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2016 – 31.08.2019 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Päätoteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), projektipäällikkö Anna Pikala (anna.pikala@humak.fi)

Osatoteuttaja Citywork Turku oy.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: Hankekoodi: S20759
Toteuttajaorganisaatio: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.08.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

BAANA-hanke on syyskuussa 2016 käynnistyvä kolmivuotinen ESR- projekti, jonka tavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja luoda erityisesti maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyyteen. Hankkeessa perustetaan Turun keskustaan rekrytointipiste, jossa yhden luukun periaatteella neuvotaan, koulutetaan ja tarjotaan työpaikkoja. BAANAn toteuttavat yhdessä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Citywork Turku Oy ja Turun kaupunki.

Avainsanat: kotouttaminen, maahanmuuttajat, työllistäminen, työllistyminen, yrittäjyys

Avainsanat:

Tulokset

BAANAn tuloksena syntyy:
1. Matalan kynnyksen rekrytointipiste maahanmuuttajille Turun keskustaan.
2. Kymmeniä työ- ja TET-paikkoja maahanmuuttajatyönhakijoille ja turvapaikanhakijoille Varsinais-Suomessa.
3. Satoja työnhakuun ja yrityksen perustamiseen liittyviä neuvontoja rekrytointipisteessä. BAANA-rekrytointipiste tulee palvelemaan huomattavasti suurempaa määrää asiakkaita, kuin joilta tullaan saamaan aloitus- ja lopetuslomakkeet.
4. Kymmenkunta yrittäjyys- ja työelämään valmentautumiskoulutusta, tarvittaessa osaksi erikseen naisille ja miehille Turussa.
5. Kymmeniä perehdytyskoulutuksia suoraan työpaikkoihin Varsinais-Suomessa sekä kolme yleisempää koulutusta yrityksille maahanmuuttajatyönhakijan palkkaamiseen.
6. Perehdyttämispaketti yrityksille maahanmuuttajien työllistämiseen: kolme koulutusvideota perehdyttämisen tueksi, kymppimallin hyödyntäminen perehdytyksessä (ks. kohta 5.3.) ja perehdytysmateriaali.
7. Aktiivista, kahdensuuntaista integraatiota vahvistavaa, media- ja sidosryhmäviestintää, jossa nostetaan esiin hyviä esimerkkejä työllistetyistä ja yrityksen perustaneista maahanmuuttajista.
8. Pysyvä toiminnallinen verkosto Turun seudun organisaatioista, hankkeista, ohjauspalveluiden asiantuntijoista, viranomaisista ja virkamiehistä, jotka työskentelevät maahanmuuttajien työllistymisen kanssa.
9. Verkostomainen rekrytointimalli, joka lisää maahanmuuttajien työllisyyttä purkamalla työllistymisen esteitä sekä maahanmuuttajatyönhakijan että maahanmuuttajia työllistävän yrityksen näkökulmista. Mallia levitetään sekä kouluttamalla että mallista tehdyn sähköisen ja painetun julkaisun avulla Turun seudun lisäksi myös ympäri Suomea.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen keskiössä on maahanmuuttajien konkreettinen työllistyminen. Sen toteuttamiseksi rakennetaan
verkostomainen rekrytointimalli sekä yhteinen toiminnallinen verkosto maahanmuuttajien työllistymisen kanssa
tekemisissä oleville organisaatioille Turun seudulla. Näitä ei voi kukaan tehdä yksin, vaan toteuttamaan tarvitaan
monialaista osaamista sekä yritys-, koulutus- että kuntakentältä. Kuitenkaan koalitio ei saa olla liian suuri, jotta
hankkeen päätavoite, maahanmuuttajien laajamittainen työllistyminen, varmistetaan, eikä hankkeeseen suunnatut työresurssit kulu pelkkään hallinointiin. Siksi yhteishankkeessa on kaksi vahvaa toteuttajaa (Humanistinen ammattikorkeakoulu, henkilöstöpalvelualan yritys Citywork Turku), osarahoittajana Turun kaupunki sekä mukana laajasti yhteistyökumppaneita maahanmuuttajien työllistymiseen liittyen.

Hyvät käytännöt

BAANA-hankkeessa rakennetaan seuraavan kolmen vuoden aikana seuraavat sisällöt, jotka pyritään sitten jo hankkeen aikana ja viimeistään sen päätyttyä viemään hyvinä käytäntöinä eteenpäin muille alan toimijoille: 1) kymppimalli, 2) henkilöstöpalvelualan yritysten käyttäminen työpaikkojen löytämiseen, 3) perehdytyspaketti tueksi yritysten työtehtäviin perehdyttämiseen, 4) monikulttuurisuus- ja kokemusasiantuntijoiden käyttö, 5) esikuvaviestintä, 6) kuvalliset ohjeet, 7) yhden luukun rekrytointipiste Turun keskustassa sekä 8) yhteinen Turun seudun toiminnallinen verkosto maahanmuuttajien työllistymisen kanssa tekemisisissä olevien hankkeiden, organisaatioiden, ohjauspalveluiden asiantuntijoiden, viranomaisten ja virkamiesten kesken

Hyvän käytännön siirtotapa

Koulutukset, seminaarit, uutiskirje, toiminnallinen  verkosto, mediaviestintä.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

  • ESR-hallinnoinnin hallitseminen
  • Oikeiden kohderyhmien tavoittaminen ja innostaminen mukaan

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys