Betonimurske

Betonimurskeen uusiokäytettävyys lämpövarastona

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2018 – 31.08.2018 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
Toteuttajaorganisaatio: Vaasan yliopisto
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2018
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Betonimursketta syntyy mm. rakennuksia purettaessa. Tämä murske on
kuitenkin käyttökelpoista ja sen uusiokäyttöä halutaan lisätä erilaisiin kohteisiin.
Yksi mahdollinen uusiokäyttökohde murskeelle voisi olla lämpövaraston osana,
koska kevytbetonimursketta on jo käytetty eristeenä. Lämpövarastojen merkitys
ilmaston muutoksen torjumisessa kasvaa, koska osaa lämmöstä ei tarvitse
tällöin tuottaa fossiilisilla polttoaineilla. Tämän vuoksi tässä hankkeessa tutkitaan
murskeen eräitä lämpöominaisuuksia ja testataan sen käyttäytymistä
laboratorio-olosuhteissa.
Hanke on saa EAKR-rahoitusta ja se toteutetaan 1.1.2018-31.8.2018 välisenä
aikana.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys