Biopooli -Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.02.2015 – 31.01.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Koordinaattori, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / Biotalousinstituutti

 • Tapani Sauranen
 • Tarmo Lampila
 • Miia Jämse´n
 • Hannu Lähdevaara
 • Seppo Rantapuska
 • Hannu Vilkkilä

Partneri, Itä-Suomen Yliopisto, Mekrijärven tutkimusasema

 • Marja Kolström

Partneri, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

 • Pekka Janhonen
 • Jari Tuikkanen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Liitto, Pohjois-Karjalan Liitto
EURA-tunnus: A70152
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / Biotalousinstituutti
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Biopooli -hankkeessa kehitetään uusi yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen toimintakonsepti ja liiketoimintamalli, jota demonstroidaan valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa:

 1. Konenäköön perustuva menetelmä (runsaasti uuteaineita sisältävän) oksahakkeen erotteluun polttoainevirrasta. Tehokkaalla erottelulla luodaan uusi raaka-ainevirta, jota voidaan hyödyntää uusien korkean lisäarvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.
 2. Kustannus- ja energiatehokkaat tavat lisätä hyötykuorman määrää metsäbiomassakuljetuksissa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät menetelmät kuivaukseen palstalla tai terminaalissa.
 3. Uusimpaan tietoon perustuvat varastoinnin riskejä (itsesyttyminen, varastointitappiot) vähentävät toimintatavat ja biomassan varastoituvuutta parantavat käsittelyt.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on puubiomassoihin perustuvan yrityspohjaisen liiketoiminnan lisääminen Pohjoisen Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueilla sekä uusien puupohjaisten korkean jalostusasteen vientituotteisiin keskittyvän T&K&I -toiminnan sekä edelleen uusien tuotteiden kaupallistamisen ja markkinoillepääsyn edistäminen.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys