BioSata – Biotalouden palvelujen kansainvälisten verkostojen kehittäminen Satakunnassa

Kansainvälisten verkostojen ja hanketoiminnan valmisteluhanke

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2016 – 31.08.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Sanna-Mari Renfors, sanna-mari.renfors@samk.fi

Asiantuntija Jaana Ruoho, jaana.ruoho@samk.fi

Projektisihteeri Sinikka Kyngäs, sinikka.kyngas@samk.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A71695
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.08.2017
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on valmistella kansainvälistä yhteistyötä ja -hanketoimintaa biotalouden palvelujen ympärille Satakuntaan. Hankkeessa kartoitetaan Satakunnassa biotalouden palvelujen saralla toimivien kehittäjätahojen ja yritysten yhteiset, kansainväliset hankeintressit. Näiden pohjalta laaditaan kaksi hankeaihiota liittyen erityisesti sinisen ja vihreän biotalouden palvelujen kehittämiseen. Kyseisten hankeaihioiden rahoittamiseksi tunnistetaan ja valitaan soveltuvat kansainväliset rahoitusohjelmat sekä rakennetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja – partneriverkosto hankehakuja ja tulevaa hankeyhteistyötä varten.

Tulokset

Hanke on luonteeltaan ns. kansainvälisen hankkeen valmisteluhanke. Hankkeessa kartoitettiin satakuntalaisten kehittäjätahojen ja yrittäjien näkökulmia biotalouden palveluliiketoiminnan kehittämisteemoista Satakunnassa. Lisäksi lisättiin ymmärrystä eurooppalaisista, Itämeren alueen ja valtakunnallisista aihealueen strategioiden sisällöistä ja rahoitusohjelmien painopisteistä.

Tämän ymmärryksen perusteella suunniteltiin hankeaihioita, jotka tähtäävät luontoyrittäjyyden vahvistamiseen ja luontoresurssien hyödyntämiseen lisäämällä yrittäjien liiketoimintaosaamista. Lisäksi hankeaihioita luotiin merellisen matkailun kehittämiseksi eurooppalaisessa koulutusyhteistyössä sekä osallistuttiin partnerina hankehakuihin Itämeren alueen kehittämiseksi luontomatkailukohteena ja eurooppalaisen kestävän matkailun edistämiseksi luonnonsuojelualueilla. Hankkeen aikana jätettiin kaksi kansainvälistä hankehakemusta. Hankehakuja varten luotiin verkostoja sekä Itämeren alueen että eurooppalaisten korkeakoulujen välille teemaan liittyen, joita voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Itämeren alueen luontoyrittäjyyden koulutushankkeen suunnittelukokous

Tärkeä onnistuminen oli kansainvälisen kentän ja toimijoiden tunnistaminen sekä verkottuminen heidän kanssaan. Hanke toi lisävarmuutta ja rohkeutta kansainväliseen hanketoimintaan, tuntemusta kansainvälisistä rahoitusohjelmista sekä ylipäätään kansainvälisten hankkeiden hankehakuprosesseista.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys