Data-analytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tarmo Lipping, vastuullinen johtaja

Timo Ranta, projektipäällikkö

Jari Turunen, yliopistonlehtori

Janne Harjamäki, projektitutkija

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto / Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A71342
Toteuttajaorganisaatio: TTY-säätiö / TTY Porin laitos
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kaikista meitä ympäröivistä ilmiöistä, prosesseista ja tapahtumista voidaan yhä helpommin kerätä suuria määriä tietoa. Tieto voi liittyä ihmisten käyttäytymiseen, teollisiin prosesseihin, liiketoimintaan, rikostapahtumiin, epidemioiden leviämiseen tai vaikkapa ilmastonmuutokseen. Tällaisessa toimintaympäristössä menestymisen avain löytyy yhä useammin kyvystä hyödyntää kerättyä tietoa toiminnan optimointiin ja tehostamiseen. Kyky hyödyntää tietoa perustuu analytiikkaan eli menetelmiin ja käytäntöihin, joilla datasta voidaan tuottaa toiminnan ohjaamiseen tarvittavaa tietoa riittävän ymmärrettävällä ja luotettavalla tavalla.

Hankkeessa tavoitellaan alueen elinkeinoelämän – teollisuuden, yritysten ja julkisten toimijoiden – kilpailukyvyn paranemista ja uudistumista. Hankkeessa tuotetaan kehittyneen analytiikan hyödyntämistä tukevaa tietoa Satakunnan elinkeinoelämän tarpeen pohjalta. Hankkeessa luodaan ja juurrutetaan alueelle uudenlaista yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on parantaa alueen organisaatioiden valmiuksia hyödyntää kehittynyttä analytiikkaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa perustetaan Satakuntaan data-analytiikan eri sovellusalueista kiinnostuneiden organisaatioiden verkostot sekä data-analytiikan innovaatioalusta ja e-oppimispalvelu.

Hankkeen tuloksena alueelle syntyy kehittyneen analytiikan osaamiskeskus sekä sen ympärille kehittyneen analytiikan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Osaamiskeskuksen verkkopalvelu toimii analytiikan tiedonjakelukanavana Satakunnassa.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys