Data-analytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tarmo Lipping, vastuullinen johtaja

Jari Turunen, projektipäällikkö

Janne Harjamäki, projektitutkija

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto / Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A71342
Toteuttajaorganisaatio: TTY-säätiö / TTY Porin laitos
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kaikista meitä ympäröivistä ilmiöistä, prosesseista ja tapahtumista voidaan yhä helpommin kerätä suuria määriä tietoa. Tieto voi liittyä ihmisten käyttäytymiseen, teollisiin prosesseihin, liiketoimintaan, rikostapahtumiin, epidemioiden leviämiseen tai vaikkapa ilmastonmuutokseen. Tällaisessa toimintaympäristössä menestymisen avain löytyy yhä useammin kyvystä hyödyntää kerättyä tietoa toiminnan optimointiin ja tehostamiseen. Kyky hyödyntää tietoa perustuu analytiikkaan eli menetelmiin ja käytäntöihin, joilla datasta voidaan tuottaa toiminnan ohjaamiseen tarvittavaa tietoa riittävän ymmärrettävällä ja luotettavalla tavalla.

Hankkeessa tavoitellaan alueen elinkeinoelämän – teollisuuden, yritysten ja julkisten toimijoiden – kilpailukyvyn paranemista ja uudistumista. Hankkeessa tuotetaan kehittyneen analytiikan hyödyntämistä tukevaa tietoa Satakunnan elinkeinoelämän tarpeen pohjalta. Hankkeessa luodaan ja juurrutetaan alueelle uudenlaista yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on parantaa alueen organisaatioiden valmiuksia hyödyntää kehittynyttä analytiikkaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa perustetaan Satakuntaan data-analytiikan eri sovellusalueista kiinnostuneiden organisaatioiden verkostot sekä data-analytiikan innovaatioalusta ja e-oppimispalvelu.

Hankkeen tuloksena alueelle syntyy kehittyneen analytiikan osaamiskeskus sekä sen ympärille kehittyneen analytiikan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Osaamiskeskuksen verkkopalvelu toimii analytiikan tiedonjakelukanavana Satakunnassa.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen aikana on luotu yhteistyöverkostoa kontaktoimalla Satakunnan alueen yrityksiä ja yhteisöjä, osallistumalla tapahtumiin (myös puhujana) ja pidetty omia seminaareja ja työpajoja koskien tiettyä data-analytiikkateemaa (katso hankkeen omat tapahtumat).

Hankkeessa on luotu www.datatiede.fi -sivusto, jonne on lisätty esimerkiksi taltiointeja pidetyistä yleisöseminaareista (terveydenhuollon ja liikenteen analytiikan teemat) ja seminaarien materiaalit.

Hankkeen aikana on tehty ja julkaistu selvitys ja kartoitus data-analytiikan nykytilasta ja sen hyödyntämisestä Satakunnassa.

Lisäksi sivustolla on esillä analytiikkaa hyödyntävien yhteistyöyrityksien case kuvauksia. Sivustolla on myös koulutusmateriaalia (digitaalinen oppimisalusta) sekä R-kielellä toteutettuja analytiikkaesimerkkejä. Sivusto toimii osaltaan innovaatioalustana.

Ratkaisun kuvaus

Yhteistyöverkoston luominen on ollut pitkälti kontaktointia sähköpostikirjein, käymällä seminaareissa ja esittäytymällä organisaatioiden tapahtumissa sekä järjestämällä omia seminaareja ja työpajoja. Yhteistyöverkostoa on ylläpidetty sähköpostikirjeiden ja tietoiskujen avulla.

Selvityksen tuottamiseksi käytiin läpi laajasti data-analytiikaan liittyvää taustamateriaalia ja selvitettiin hankeyhteistyökumppanien toimintaa.

Kartoituksen tuottamiseksi aktivoitiin data-analytiikan hyödyntämiskysely ja kerättiin tietoja Satakunnan alueen yrityksistä ja organisaatioista mm.  yritystapaamisten ja tapahtumien yhteydessä käytyjen keskustelun avulla.

R-kielisten esimerkkien toteuttamiseen käytettiin kesätyöntekijää kesällä 2016.

 

Hyvät käytännöt

Selvityksen tekoon käytetiin vakiintunutta teknistieteellistä toteutustapaa. Jäljitettävien viitteiden ja vertailujen perusteella luotiin kokonaisnäkemys data-analytiikasta.

Tapahtumien järjestämiseen syntyi tehokas rutiini, joka helpottaa osallistujia löytämään tapahtumat ja samalla auttaa kustannustehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Hankkeen tuloksena on syntynyt sivusto (www.datatiede.fi), jossa on kattava kokonaispaketti data-analytiikan eri osa-alueista. Sivusto auttaa yhdistämään tarvetta ja tarjontaa.

 

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät rutiinit ovat kehittyneet.

Yhteistyöverkoston luomisessa käytetty kontaktointi ja viestintä ovat kehittyneet. Esimerkiksi sivuston analytiikasta (Google Analytics) voidaan nähdä, että uutiskirjeisiin ja yhteydenottoihin reagoidaan vastaaottajien piirissä  ja että sivustolle kohdistuu vierailijaliikennettä.

 

Toimintatavat

Verkoston jäseninä on usein yrittäjiä ja heille suunnattujen tapahtumien ja yleensä viestinnän suhteen on huomioitava yrittäjien arki, jossa alkuviikko on hyvin kiireistä. Tällöin tapahtumiin tai edes viesteihin ei ole aikaa.

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Hyvät ja aktiiviset yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. Heitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtumaviestinnässä ja tapahtumasisällössä. Heidän järjestämiä tapahtumia voidaan hyödyntää omassa verkostoitumisessa.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on tarjonnut keskustelujen kautta ideoita ja näkökulmia. Ohjausryhmä on osaltaan auttanut myös tapahtumien järjestämiseen liittyvissä asioissa.