DigiHOP – Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.12.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ:

Johanna Aappola

p. 044 455 8073

 

ASIANTUNTIJAOPETTAJAT:

Susanna Alarvo-Messo

p. 044 455 7721

Virpi Hopeakangas

p. 044 455 7726

Maija Peltomäki

p. 044 455 8092

Jonna Vuorinen

p. 044 455 7731

 

TEKNINEN ASIANTUNTIJA:

Anna Blom

p. 044 455 8157

Hanketiimin sähköpostit: etunimi.sukunimi@winnova.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20565
Toteuttajaorganisaatio: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

DigiHOP -Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö -hankkeen tavoitteena on luoda lähihoitajakoulutukseen digitaalisesti toimiva kotihoidon oppimisympäristö, joka mahdollistaa opiskelijoille oppimisen aidoissa asiakastilanteissa ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa lähihoitajaopiskelijoiden digitaalisen teknologian osaamisen taitoja ja lisätä vanhustenhoidon koulutuksen laatua ja houkuttelevuutta, jotta sosiaali- ja terveysalalla riittää tulevaisuudessa motivoituneita ja osaavia ammattilaisia vanhustyön työvoimatarpeen täyttämiseen.

 

Hankkeen lähtökohtana on yhdistää digiteknologian mahdollisuudet ja nykynuorten tapa oppia ja soveltaa oppimaansa ikääntyneiden asiakkaiden kotihoidon opetukseen. Hankkeessa rakennetaan kotihoidon opetuksen kehittämistarpeiden pohjalta oppimisalusta soveltuvista digitaalisista työkaluista. Oppimisen perustaksi luodaan ilmiöihin ja aitojen työtilanteiden ongelmanratkaisuun perustuvaa pedagogiikkaa, perehdytään asiakkaiden palvelutarpeeseen ja harjoitellaan asiakastilanteissa simulaatiopedagogiikan menetelmin. Digitaalisten ja mobiilityökalujen avulla oppija toimii itse oppimismateriaalin ja -tilanteiden luojana. Oppimisympäristössä käytetään pääasiassa mobiileja ja digitaalisia työkaluja autenttisissa asiakastilanteissa, soveltuvia ohjelmia ja mobiilisovelluksia. Oppimisessa korostuu tiedon luominen ja sen sosiaalinen jakaminen, ja tiedon teoriaa testataan oppijalta pelillisyyden kautta. Hankkeen avulla haetaan muutosta oppilaitoksen tapaan tukea ja ohjata oppimista sosiaali- ja terveysalalla.

 

Hankkeen aikana kotona asuvista ikääntyvistä, vapaaehtoisista asiakkaista muodostetaan asiakaspankki yhteistyössä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön Asumispalvelut -yksikön kanssa. Lähihoitajaopiskelijat tekevät vapaaehtoiseen asiakaspankkiin kuuluvien vanhusten koteihin oppimiskäyntejä, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa. Kotihoidon digitaalisessa oppimisympäristössä oppija kohtaa asiakkaan aidossa kotihoidon ympäristössä ja hänellä on uuden opetuskäyttöön soveltuvan digi- ja mobiiliteknologian mahdollistama reaaliaikainen tuki opettajalta oppimiseensa. Uutta teknologiaa hyödyntävä kotihoidon oppimisympäristö mahdollistaa oppijalle ammatillisen tiedon haun, siirron, reflektoinnin ja sosiaalisen jakamisen. Oppija nähdään liikkuvana, mobiilina, joka oppii mobiiliteknologiaa hyödyntäen opetussuunnitelman mukaisia ammatillisia taitoja aidoissa asiakastilanteissa. Kotihoidon digitaalisessa oppimisympäristössä korostuu oppijan interaktiivisuus oppijana.

 

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Vastaa hankkeen hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesta toteutuksesta ja koordinoi toimintaa, sekä vastaa hankkeen aikana tapahtuvasta verkostoyhteistyöstä ja asiakasohjauksesta yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Projektipäällikkö koordinoi hankkeen tiedottamista ja viestintää.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Kumppanit

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö, Asumispalvelut-yksikkö:
-Hankkeen aikana kotona asuvista ikääntyvistä, vapaaehtoisista asiakkaista muodostetaan asiakaspankki yhteistyössä PDL:n kanssa.

Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Pori:
-tukiperheille suunnattujen oppimiskäyntien organisointi vanhustyön osaamisalaopiskelijoille

Prizztech Oy/ HYVÄKSI-hanke:
-Hyvinvointiteknologian ohjaus, testaaminen ja palautteen kerääminen DigiHOP-hankkeen lähihoitajaopiskelijoiden oppimiskäynneillä ikäihmisten kanssa

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausryhma

Niina Holappa, projektipäällikkö, HYVÄKSI –hanke, Prizztech Oy
Varajäsen: Jari-Pekka Niemi, palvelujohtaja

Taru Anttila, johtaja, Porin Suomalainen palvelukoti

Sari Haapalainen, asumispalveluiden vastaava, Länsi-Suomen Diakonialaitoksen asumispalvelut -yksikkö
Varajäsen: Satu Säike, kotipalvelun yksikönjohtaja

Bia Kaski, projektityöntekijä, Porin Perusturva
Varajäsen: Nina Leppälammi, vanhuspalveluiden esimies

Erja Kaukonen, opettaja, SataEdu
Varajäsen: Krista Toivonen, lehtori

Taina Kivioja, kehityspalvelupäällikkö, Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Varajäsen: Anna-Mari Järvelä, koulutuspäällikkö

Irma Roininen, puheenjohtaja, Satakunnan vanhusten tuki RY
Varajäsen: Outi Penttinen, projektityöntekijä, sairaanhoitaja

Jyrki Tomberg, EU-koordinaattori, Satakuntaliitto
Varajäsen: Katja Laitinen, aluekehitysasiantuntija