Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Toimintalinja 3 (ESR) | 14.03.2016 – 13.03.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Katja Järvelä, projektipäällikkö

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

katja.jarvela(at)jao.fi
040 341 6425

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Yrittäjät
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 14.03.2016
Lopetuspäivä: 13.03.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä -hankkeessa keskitytään erityisesti digitalisaation tuomiin vaatimuksiin ja muutoksiin liiketoiminnassa, henkilöstön osaamisessa ja johtamisessa sekä tuetaan tätä kautta työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Hanke huomioi työelämän ja työtehtävien digitalisoitumisen ja muutoskehityksen vaikutukset työhyvinvointiin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet tai ovat hyödyntäneet melko vähän digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä.Hankkeen toteutus sisältää mikro- ja pk -yrityksille yhteisiä vuosittaisia tapahtumia sekä yritys- ja teemakohtaisia valmennusprosesseja ja tilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana myös seudulliset kehittämisysyhtiöt.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mikro- ja pk -yritysten digiosaamista ja sen hyödyntämistä yritystoiminnassa ja johtamisessa. Lisäksi tavoitteena on tukea osaamisen kehittymistä ja edistää työhyvinvointia. Tavoitteena on toisaalta innostaa, tukea ja rakentaa luottamusta sellaisille yrityksille, jotka eivät vielä ole vielä hyödyntäneet juuri ollenkaan digitalisaation mahdollisuuksia ja toisaalta tukea jo digitalisaation aloittaneita yrityksiä tuottavuuden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy erilaisia kehittämismalleja, koulutustuotteita ja työkaluja, joita voidaan jatkossa tarjota niin Keski-Suomen alueen mikro- ja pk-yrityksille mutta myös julkisille organisaatioille. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot pystyvät hyödyntämään verkostossa jaettuja kokemuksia ja soveltamaan uusia johtamisen toimintatapoja digitalisaatiokehityksen, osaamisen, johtamisen, työhyvinvoinnin ja muutostilanteiden paremman hallinnan kehittämiseksi.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Hankkeen toimintatapa perustuu parhaista käytännöistä oppimiseen. Oleellisena osana toimintamallia on yhteinen, avoin, osallistava kokeiluihin ja kokemuksiin perustuva joukkoistettu viestintä, jolla jo hankkeen toiminnan aikana tehdään toiminnan tulokset ja onnistumiset läpinäkyväksi ja vapaasti verkoston hyödynnettäväksi.

Eri tahojen merkitys