Digimyrsky – Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä

Digi Fellow -kumppanuudet ja blended learning täydennyskoulutuksessa

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Päätoteuttaja:
Tampereen ammattikorkeakoulu
Helena Tirronen, projektipäällikkö

Osatoteuttaja:
Tampereen teknillinen yliopisto
Mari Rajala, projektipäällikkö

Osatoteuttaja:
Tampereen yliopisto
Minna Miettinen, koulutusjohtaja

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20563
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Digimyrsky-projektissa haetaan yrityskumppaneita kehittämään yhdessä kolmen tamperelaisen korkeakoulun kanssa uutta blended learning -oppimismallia, jossa yhdistyvät erilaiset oppimisympäristöt sekä kontakti- ja verkko-opetus.

Pilottivaiheessa alueen PK-yritykset toimivat Digi Fellow -konseptilla korkeakoulujen kumppaneina. Digi Fellow -yrityksille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää myös korkeakoulujen kansainvälistä huippuosaamista sekä luoda osaamista, jolla on kysyntää Suomen ulkopuolella.

Digimyrskyssä luodaan tulevaisuuden täydennyskoulutukselle asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta digitaalinen palvelukonsepti, mikä tarkoittaa sitä, että koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavia, tarpeellisia, houkuttelevia, helppokäyttöisiä sekä mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Digimyrskyssä kolme korkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulu, Teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto, kehittävät digitaalista opetusteknologiaa ja luovat yhdessä opetustarjontaa Pirkanmaan alueen PK-yritysten tarpeisiin.

Avainsanat:

Tulokset

Digimyrsky-projektin tehtävä ja tuloksia:

  1. Perustetaan Digi Fellow -yritysyhteistyöverkoston ja pirkanmaalaisten korkeakoulujen yhteinen asiakasyhteistyömalli
  2. Rakennetaan yritysten ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin vastaava blended learning -malliin perustuva oppimiskonsepti
  3. Konseptoidaan vuorovaikutteinen uudenlainen verkkopalvelu sekä toimivat digitaaliset oppimisympäristöt, joissa asiakkaan osaamistarpeet tulevat huomioiduksi
  4. Synnytetään kolmen korkeakoulun yhteinen täydennyskoulutuksen palvelukonsepti vastaamaan entistä ketterämmin kasvu- ja rakennemuutostilanteiden vaateisiin
  5. Aktivoidaan toimivia kansainvälisiä verkostoja yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön

Ratkaisun kuvaus

Projektin aikana toteutetaan 13 koulutustilaisuuttaa, joissa rakennetaan yhdessä pirkanmaalaisten pk-yritysten ja kuntien työntekijöiden kanssa uudenlaisia digitaalisuutta hyödyntäviä kumppanuuden ja oppimisen malleja. Koulutustilaisuuksista lisätietoa löytyy projektin verkkosivulta http://digimyrsky.wordpress.tamk.fi/

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys