Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku (Digipolku)

Hanke edistää Keski-Suomen yritysten digiloikkaa.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.02.2016 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Vastuullinen johtaja: Pekka Neittaanmäki

Projektipäällikkö: Tero Tuovinen

Projektitutkija: Jukka Valkonen

Koulutuspäällikkö: Annemari Auvinen

Suunnittelija: Kati Valpe

Tutkimusavustaja: Jarno Kiesiläinen

Tutkimusavustaja: Jaana Mähönen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen liitto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Jyväskylän yliopiston koordinoima Digipolku (Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku) -hanke edistää Keski-Suomen maaseudun yritysten digiloikkaa.

Konkreettisena tavoitteena on rohkaista ja tukea Keski-Suomen yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä tuotteita, palveluja, konsepteja tai toimintatapoja. Näiden avulla yrittäjät kehittävät tulevaisuuden menestystekijöitä ja synnyttävät uusia yrityksiä. Tavoitteisiin pyritään hyvin käytännönläheisesti työpajojen, yhteistyöverkostojen ja esimerkkien avulla. Koulutukset järjestetään kunnissa ja seutukunnissa, lähellä yrittäjää, jotta osallistumiskynnys on mahdollisimman pieni. Samalla hankkeessa kootaan aiheeseen liittyviä aiemmin luotuja aineistoja ja jaetaan niistä tietoa pk-yritysten hyödynnettäväksi.

Hankkeen materiaalipankkiin kerätään myös erilaisia digi-aiheisia tutkimuksia ja juttuja.

Avainsanat:

Tulokset

Hanke aloitti toimintansa 1.2.2016 ja järjesti vuonna 2016 yhteensä 12 työpajaa 12 eri paikkakunnalla.  Työpajojen aiheita olivat digimarkkinointi ja verkkonäkyvyyden parantaminen, sähköinen asiakashallinta ja asiakastiedon hyödyntäminen, sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa, verkkokauppa, digitaalisen markkinoinnin sisällön suunnittelu ja tietoturva. Työpajoihin osallistui yhteensä 198 henkilöä. Työpajojen innoittamana osallistujat ovat toteuttaneet esimerkiksi kotisivu-uudistuksia, kokeilleet Facebook-mainosta ja selvittäneet omien verkkosivujen näkyvyyttä.

Osallistujilta kerättiin palautetta työpajojen toteutuksesta ja palaute oli pääosin kiitettävää ja hyvää. Työpajoissa oli mukana 15 alueen yritystä kertomassa omista kokemuksistaan aiheen tiimoilta. Mukana olivat esimerkiksi Pisla Oy, Pole bicycles, Jukolan juusto ja LähiPro. Keski-Suomesta löytyy monta hyvää yritysesimerkkiä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Hanke on vielä kesken ja vuonna 2017 on tavoitteena toteuttaa 20 digi-aiheista työpajaa ja saada työpajoihin mukaan noin 300 osallistujaa.

Hanketuloskorttiin tulee hankkeen loppupuolella/päättyessä hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä lisää tietoa.

Laukaassa järjestettiin Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa -työpaja 13.10.2016.

Ratkaisun kuvaus

Hanke järjestää kaikille ilmaisia työpajoja eri puolilla Keski-Suomea. Työpajoja järjestetään myös Keski-Suomen pienemmillä paikkakunnilla.Tarkoitus on järjestää työpajoja ainakin 16 eri paikkakunnalla eri puolilla Keski-Suomea. Suurin osa työpajoihin osallistuneista on mikro-yrityksiä, joten ilmaiset työpajat sopivat tällaiselle kohderyhmälle hyvin.

Työpajojen konsepti lyhyesti kuvattuna: työpajat koostuvat ulkopuolisen asiantuntijan luennosta (1,5-2 h), referenssiyrityksien esityksistä (yleensä 1-2 kpl/työpaja) ja työpajaosuudesta. Työpajojen markkinointi tapahtuu mukana olevien kuntien ja kehittämisyhtiöiden sekä hankkeen toimesta.

Kuva: Digipolun työpajakonsepti yksinkertaistettuna.

Hyvät käytännöt

  • Työpajojen palaute kerätään paikan päällä: palautteita on saatu joka työpajassa hyvin.
  • Työpajan jälkeen projektiryhmä pitää palaverin, jossa käsitellään työpajasta saatu palaute ja projektiryhmän omat mielipiteet työpajasta. Työpajojen toteutuksia muokataan tämän mukaan.
  • Mukana olevat referenssiyritykset lisäävät uskoa yrityksien omiin mahdollisuuksiin ja toimivat käytännön esimerkkeinä.
  • Tuloksista kannattaa tiedottaa jo hankkeen aikana.

 

 

Hyvän käytännön siirtotapa

  • Hanketuloskortti.fi
  • Hankkeen verkkosivut ja niiltä löytyvä materiaalipankki
  • Hankkeen loppuraportti

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö pitää huolen, että projekti menee oikeaan suuntaan.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaation osaaminen ja asiantuntijuus tukevat hankkeen toteutusta.

Kumppanit

Kumppanit (kunnat ja kehittämisyhtiöt) ovat merkittävässä roolissa työpajojen tiedottamisessa alueen yrityksille.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä tarkastelee, että hankkeessa on edetty oikeaan suuntaan ja tehty oikeita asioita.