Digital Horisont

Digitala verksamhetsmiljöer och pedagogisk kompetensutveckling

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Elin Näse, Optima (projektledare)

Kim Vesterbacka, Yrkesakademin i Österbotten

Juho-Pekka Mäkipää, Datero r.y

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: NTM-centralen i Mellersta Finland
EURA-tunnus: S20629
Toteuttajaorganisaatio: Optima samkommun
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Projektets målsättning är att utveckla den digitala kompetensen samt öka användningen av digitala verksamhetsmiljöer inom yrkesutbildningen i samarbete med nejdens företag.

Målen är indelade i två fokusområden:

  • Digitala verksamhetsmiljöer och Kreativa labb
  • Pedagogisk kompetensutveckling och kollegial samverkan

I projektet betonas digital kompetensutveckling. Pedagoger och utbildare behöver up to date information och kunskaper om de möjligheter som digitaliseringen medför.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys