DuuniStep

Hanke tukee työllisyyttä ja luo ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston ja Saarijärven kaupungin yhteistyössä toteuttama DuuniStep –hanke tukee alueen työllisyyttä ja luo ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi.

Projektitiimissä toimivat:

Saarijärven kaupunki (@saarijarvi.fi)

Anna-Marja Tamminen, projektisuunnittelija, työllisyyskoordinaattori p. 044 4598 209

Anja Rein, palveluohjaaja p. 044 4598 308

 

Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (@poke.fi)

Anna-Maija Koskenlahti, projektipäällikkö, opinto-ohjaaja p. 040 0351 516

Pirkko Pinola, ura- ja opinto-ohjaaja, ammatillisen valmennuksen koordinointi

Lasse Krook, yritys- ja työelämäkoordinaattori, osaamistarvekartoitukset ja –profiilit

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Toteuttajaorganisaatio: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto sekä Saarijärven kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on työllisyyden edistäminen yhdistämällä uudella tavalla kuntatoimijan ja koulutuspalvelujen tuottajan osaaminen ja toimintaprosessit. Työnhakijoita, työnantajia ja osaamisen kehittäjiä palveleva koordinaatiopiste kokoaa paikalliset palvelut ja toimijat uudenlaiseksi verkostoksi.

Keskeistä hankkeen toiminnassa on työnhakijoiden ja työnantajien henkilökohtainen ohjaus ja osaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti ja ennakoivasti.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

-Selvitys uudenlaisen työn mahdollisuuksista muilla kuin yritysten työmarkkinoilla, ennakoiva uraohjaus, osaamisen kehittämisen uudet mallit, työnhakijan ja työnantajan kohtaannon ja rekrytointiprosessin kehittäminen, koordinointipisteen ja sen ympäröivän verkoston rakentaminen toimintamalliksi sekä toimintamallin kehittäminen jatkuvan arvioinnin kautta

DuuniStepin kohderyhmänä ovat:

Alueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, erityisesti huomioidaan kaikki alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet, alueen työnantajat ja yritykset, erityisesti työvoimaa rekrytoivat tai sitä suunnittelevat sekä alueen työllisyyden hoidon toimijat ja ohjausverkosto. Hanke palvelee myös niitä Saarijärven alueen työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti hakeutumassa lähiseudulle töihin. Yritys, joka on potentiaalinen alueen työttömän henkilön työllistäjä, kuuluu hankkeen palvelun piiriin.

Tulokset

Hankkeen tuloksena alueelle on kehittynyt paikallisia työmarkkinoita ennakoiva palvelumalli, joka koordinoi alueen työnhaku-, rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen palveluita. Tuloksena syntyy myös selvitys muun kuin työllistävän yrityssektorin mahdollisuuksista työllistää työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys