eBoss-hyvinvointivalmennusta nuorille

Valmennusmallin kehittäminen toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.01.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

projektipäällikkö: Maaret Rutanen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, maaret.rutanen@jamk.fi, puh. 050 3734520

asiantuntijat:

Hanna Hopia, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Merja Kurunsaari, lehtori, Jyväskylän ammattikorkekoulu

Jonna Kari, uusmediasuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Toni Pekkola, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tarja Jukkala, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Jyrki Saarela, aikuisliikunnan kehittäjä, Keski-Suomen Liikunta ry

Riitta Rantamaa, erityisopettaja, Jyväskylän palvelualan opisto

Katri Kaskilahti, ammatillinen opettaja, Jyväskylän palvelualan opisto

Annika Heimonen, ammatillinen opettaja, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Anniina Oksanen, ammatillinen opettaja, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Kimmo Raitio, kasvatusohjaaja, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
EURA-tunnus: S20570
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Liikunta ry, Jyväskylän kotitalousoppilaitos, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.01.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen päätavoitteena on toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen sekä elämänhallinnan ja arkielämän taitojen sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tukeminen, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä vahvistuvat. Tällä pyritään vaikuttamaan siihen, että opiskelijat suorittavat tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen. Hankkeen aikana luodaan, pilotoidaan, levitetään ja osin juurrutetaan eBoss-hyvinvointivalmennus Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Hankkeen aikana toteutettaviin 12 valmennusryhmään rekrytoidaan yhteensä 144 opiskelijaa. Lisäksi osaan valmennusryhmistä valitaan vertaisohjaajat. eBoss-valmennukset toteutuvat digi- ja kontaktivalmennuksina, joissa molemmissa hyödynnetään mobiilimenetelmiä. Digivalmennus toteutuu täysin verkkopohjaisesti, kontaktivalmennuksissa valmennusryhmä tapaa 1-2 viikon välein. Osallistujat saavat käyttöönsä aktiivisuusmittarit ja  lisäksi he ottavat valmennuksen aikana käyttöönsä terveellisiä elämäntapoja edistäviä ja minäystyvyyttä vahvistavia älypuhelimin soveltuvia edullisia applikaatioita. Ne valitaan osallistujien yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.Ennen valmennusten alkamista osallistujille tehdään alkukartoitus, jossa selvitettän heidän odotuksensa ja tarpeensa valmennukselle ja määritetään yksilölliset tavoitteet.

Tulokset

Lukuvuoden 2016-2017 aikana on toteutettu 3 kontaktiperustasta valmennusryhmää ja 3 digitaalista valmennusryhmää suunnitelmien mukaan. Alustavat tulokset näyttävät hyviltä. Nuoret osallistuvat kohtuullisen hyvin valmennuksiin: kontaktiryhmissä osallistumisprosentti oli noin 80%, digiryhmissä noin 70%. Osa digiryhmään kuuluneista on kertomansa mukaan osallistunut valmennukseen itsenäisesti pohtien, mutta ei ole tehnyt omaa osallistumistaan näkyväksi keskusteluissa ja valmentajalle palautetuissa tehtävissä.

Ensimmäisen vaiheen valmennuksissa osallistujat etenivät hienosti henkilökohtaisesti määritetyissä tavoitteissaan. Noin 81 % saavutti tavoitteensa, osan jopa ylittäessä sen reilusti. Lopuistakin lähes kaikki etenivät hieman tavoitteessaan. Tavoitteet liittyivät monipuolisesti hyvinvoinnin eri osa-alueisiin kuten liikkuumisen lisäämiseen, ruokavalion parantamiseen, unen laadun parantamiseen, sosiaalisten suhteiden laatuun ja omaan asennoitumiseen asioihin. Nuoret arvioivat valmennuksen vastanneen yleisesti ottaen hyvin heidän tarpeisiinsa (3,8/5). Tuloksia tarkastellaan tarkemmin syksyn 2017 aikana.,

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista, viestinnästä, toiminnan koordinoinista ja on päävastuullinen valmennusmallin kehittämisessä.
Hankkeen osatoteuttajia ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Liikunta ry, Jyväskylän kotitalousoppilaitos ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Kaikki toimijat kehittävät valmennusmallia yhteistyössä. Humanistisella ammattikorkeakoululla on päävastuu vertaisohjaajuuden kehittämisestä osana valmennusmallia. Keski-Suomen Liikunta ry vastaa fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan osuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta. Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston päävastuu on opiskelijoiden rekrytoinnissa ja motivoinnissa.

Kumppanit

Etsivä nuorisotyö ja opiskelijaterveydenhuollon toimijat ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen suunnittelussa. Heidän kanssaan tehdään yhteistyötä hankkeen aikana tarpeen mukaan opiskelijaohjautuvuuteen ja mallin kehittämiseen liittyen.

2. vaiheen valmennuksessi oppilaitosten yhteistyökumppaneita otetaan mukaan valmennuksen toteutukseen toiminnan juurruttamisen varmistamiseksi.

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausryhma

Tarja Kettunen, professori, Jyväskylän yliopisto & Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, ohjausryhmän puheenjohtaja
Satu Aksovaara, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Anu Kangasniemi, liikunta-, urheilu- ja terveyspsykologian asiantuntija, Liikunta- ja hyvinvointiakatemia
Pekka Kaunismaa, yliopettaja, Humaistinen ammattikorkeakoulu
Sirpa Keränen, koulutusjohtaja, Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry
Petri Lehtoranta, aluejohtaja, Keski-Suomen Liikunta ry
Kirsi Tuovinen, kehittämisasiantuntija, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto