Elevaattori -portaat työelämään

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2015 – 31.01.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

projektikoordinaattori  Riitta Luukko

o5o 5944 811

riitta.luukko(at)saarijarvi.fi

työvalmentaja  Helge Koskela

044 4598 308

helge.koskela(at)saarijarvi.fi

hankkeen vastaava  Kalle Laitinen

o44 4598 309

kalle.laitinen(at)saarijarvi.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto / Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20353
Toteuttajaorganisaatio: Saarijärven kaupunki, ympäristöosasto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Elevaattori on työllistämishanke, joka liittyy kiinteästi kierrätysyhteiskunnan kasvamiseen ja ympäristökasvatuksen syventämiseen. Tavoitteena on vähentää kaatopaikalle tai polttoon menevän jätteen määrää kokeilemalla ja kehittämällä tuotteita materiaaleista, jotka ennen olisivat päätyneet suoraan jätteeksi.

Hanke tarjoaa osallistujille erilaisin työvalmennuksen keinoin mielekästä ja merkityksellistä tekemistä ja työtä. Tehtävien läpivientiä tuetaan työvalmennuksella, koulutuksella ja ostopalveluina hankittavalla konsultoinnilla.

Tavoitteena on kasvattaa osallistujien osaamista ja vahvuuksia sekä itsensä johtamista ja hyvinvointia. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallistumisen lisääminen on myös tavoitteena. Edellä mainitut asiat auttavat avoimille työmarkkinoille työllistymisessä.

Hankkeen tukikohta on Saarijärven kaupungin ympäristöosaston pyörittämä Kierrätyskeskus. Siellä järjestettävillä tapahtumilla ja muulla kaikille kansalaisille suunnatulla toiminnalla on mahdollista levittää tietoa hankkeesta, sen toiminnasta sekä kiertotaloustuotteiden prototyypeistä ja työmenetelmistä.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys