Elintarvikeketjun kilpailukyvyn kehittäminen ja resurssitehokkuus

Tavoitteena vahvistaa Satakunnan elintarvikealan pk-yritysten elinvoimaisuutta.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.03.2015 – 31.05.2016 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A70086
Toteuttajaorganisaatio: Satafood Kehittämisyhdistys ry
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 31.05.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Satakunnan elintarvikealan pk-yritysten elinvoimaisuutta, lisätä yritysten välistä yhteistyötä sekä tarjota yrityksille uusin kansallinen ja kansainvälinen alan tietämys. Tämän päivän elintarviketuotannossa korostuvat teveellisyys, turvallisuus ja eettisesti tuotettu ruoka. Tavoitteena on tuotannon läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa niin tuottajille, jalostajille kuin kuluttajalle, varmistamalla tuotetun elintarvikkeet laatu ja ruokaturvallisuus sekä jäljitettävyys. Entistä tärkeämmäksi muodostuu myös koko tuotantoketjun hoitaminen mahdollisimman resurssitehokkaalla ja ympäsitöarvot huomioon ottavalla tavalla. Hankkeen toimintaan tarvitaan myös yhteistyötä alueen kehittämisorganisaatioiden kanssa alueellisen tki-toiminnan vahvistamiseksi. Hankkeen toiminnan seurauksena yritysten toimintavarmuus ja innovaatiotoiminta vahvistuvat. Myös tuotannon resurssitehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota, samoin kuin kansainvälistymiseen.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satafood Kehittämisyhdistys ry

Ohjausryhma

Katja Laitinen, Satakuntaliitto
Anniina Honkanen, Osk Satamaito
Mika Luhtala, Saarioinen Oy
Petri Rinne, JOutsenten reitti ry
Mikko Lehtonen, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Jari Lehmusvaara, Satafood Kehittämisyhdistys ry

ohjausryhmän ulkopuolelta sihteerinä toimii Päivi Perälä, Satafood Kehittämisyhdistys ry