Esiselvitys kylmävarastoinnin toteuttamisesta Vaasassa

Esiselvitys kylmävarastoinnin toteuttamisesta Vaasassa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.11.2018 – 28.02.2019 | Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Vaasan yliopisto, Energiatekniikka

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: 2014/6696/09 02 01 01/2018/PL
Toteuttajaorganisaatio: Vaasan yliopisto
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.11.2018
Lopetuspäivä: 28.02.2019
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Porakaivoja käyttöä kylmän ja viileän varastoinnissa on tutkittu varsin vähän. Kuitenkin kylmän varastointi tarjoaisi varsin luontevan mahdollisuuden esimerkiksi eri kohteiden viilennystarpeisiin.

Ennen kuin varsinaista kylmävarastoa ruvetaan rakentamaan, on tärkeää testata kallion käyttäytyminen. Tämä testaus voidaan toteuttaa Vaasan yliopiston TRT -vaunulla, joka on tiettävästi ainoa lämpökaivojen mittauslaitteisto Suomessa, johon on asennettu varaajaan sijoitettujen sähkövastusten lisäksi myös lämpöpumppujärjestelmä kaksisuuntaista termistä vastetestiä (kuumennusta ja jäähdytystä) varten.

Lämpöpumpun avulla kallioperä on mahdollista jäähdyttää kaivon ympäriltä lämpötilaltaan pakkaslukemiin. Se johtaa myös veden jäätymiseen, jos sitä porareiässä tai sen välittömässä läheisyydessä on. Tällä testillä saadaan selvitettyä yhtäältä kallion terminen kylmäkäyttäytyminen sekä toisaalta miten kallioperä rakenteellisesti toimii, kun sitä riittävästi kylmennetään.

Tulokset

Hankkeen tuloksena ymmärretään paremmin maaperän käyttäytymistä, kun siihen varastoidaan kylmää. Lisäksi tiedetään mitkä liuokset ja putket soveltuvat hyvin kylmänvarastointiin.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys