Etelä-Karjalan ohjaamo

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikko: Nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 512 6567, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Ohjaamokoordnaattori Lappeenrannan kaupunki: Jenna Ahlberg, puh. 0400 796035, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Ohjaamokoordinaattori Imatran kaupunki: Taina Leskinen, puh. 020 617 7406, etunimi.sukunimi@imatra.fi.

Kehittämiskoordinaattori, EKSOTE: Timo Suhola, puh. 040 1988 793, etunimi.sukunimi@eksote.fi.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen Ely-keskus ja Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, Eksote sekä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat.
Toteuttajaorganisaatio: Lappeenrannan kaupunki, hallinnoija nuorisotoimi
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hanke tuottaa uuden nuoria palvelevan toimintamallin ja juurruttaa sen osaksi kuntien normaalia toimintaa koko Etelä-Karjalan alueella.

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, Eksote sekä Etelä-Karjalan muut kunnat ovat mukana valtiovarainministeriön (VM) kuntakokeilun nuorisotakuuosiossa. Maakunnan kunnat, Eksote ja TE-toimisto ovat sitoutuneet kokeilussa edistämään nuorisotakuun toteutumista muun muassa ohjaamotoimintamallin avulla.

Etelä-Karjalan ohjaamossa nuorille tarjottavia palveluja kootaan seudullisiin toimipisteisiin, joissa keskeistä ovat ennaltaehkäisevät ja asiakaslähtöiset palvelut sekä ratkaisukeskeinen työote.

Tavoite:

Etelä-Karjalan ohjaamon tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista ja nuorten sijoittumista koulutuksen, työelämän tai erilaisten muiden tukitoimien piiriin. Ohjaamon tarjoaa nuorille matalankynnyksen palveluohjausta moniammatillisten tiimien toimesta. Ohjaamon ydintoimintaa ovat henkilökohtainen tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä arjen- ja elämänhallinnan tuki. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä sekä urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

 

Ohjaamo -palvelupisteet sijaitsevat Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien keskustoissa: Lappeenrannassa nuoriso- ja monitoimitalo Monarilla ja Imatralla nuorisotila Hengaamossa. Lappeenrannan ohjaamo palvelee Lappeenrannan seutukuntaa (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari) ja Imatran ohjaamo Imatran seutukuntaa (Rautjärvi, Ruokolahti, Parikkala).

Tulokset

Ohjaamotoiminta on vakiintunut Lappeenrannassa ja Imatralla.

Nuorilla on paikka, johon on helppo tulla ja josta on mahdollisuus saada tukea elämän erilaisissa tilanteissa. Ohjaamot ovat vakiinnuttaneet kohtauspaikkansa ja sopinut jo tulevaisuuden käytännöistä, jotta Ohjaamo voi toimia kyseisellä paikalla.

Palveluiden oikea-aikaisuus.

Ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy. Ohjaamotoimintamalli suuntaa toimintaansa varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Ohjaamo on matalan kynnyksen kohtauspaikka, johon nuori aikuinen voi tulla, kun tarvitsee vasta pientä tukea, neuvoa tai ohjausta. Toimintamalli pyrkii välttämään asiakaskunnan leimaamista.

Monialaisen yhteistyön ja palvelukokonaisuuksien myötä nuorten työllistymisvalmiudet sekä koulutukseen ja työhön ohjautuminen paranevat. Ohjaamotoiminnan tavoitteena on koota yhteen moniammatillinen, osaava joukko nuorisotyön ammattilaisia, jolloin nuoren palvelupolku helpottuu ja asioiden hoitaminen käy nopeammin. Nuorille tarjotaan jatkuvasti myös erilaisia koulutuksia ja kursseja, jotka tähtäävät työllisyyden edistämiseen sekä opiskeluvalmiuksien kehittämiseen.

Nuorten kanssa työskentelevien osaamisen kehittäminen: ratkaisukeskeinen työote ja verkostotyöskentely. Ohjaamotoimijoille tarjottiin hankekauden aikana koulutusta ko teemoihin.

Ohjaamotoimintamalli integroi uudella tavalla nuorten palveluita tuottavia toimijoita, tiivistää yhteistyötä, luo uusia toimintakäytäntöjä sekä kehittää monialaista ohjausosaamista.

Nuorisotyöttömyyden väheneminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kokonaisuudessaan ohjaamotoiminnalla pyritään nopeuttamaan nuorten palvelupolkuja.

Ratkaisun kuvaus

Ohjaamosta saa henkilökohtaista tukea ja neuvontaa ilman ajanvarausta. Ohjaamotoiminta on verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Ohjaamo-toimintamalli on juurtunut osaksi nuorten palveluvalikkoa. Lappeenrannan ja Imatran Ohjaamot jatkavat toimintaansa myös hankkeen päätyttyä.

Nuorten antama palaute ja tulokset matalan kynnyksen toiminnasta ovat positiivisia. Jo tämä omalta osaltaan näyttää palvelun tärkeyden ja tarpeellisuuden.

Ohjaamo-toiminta on verkostoyhteistyötä, joten ohjaamoiden toiminta pyritään jatkossakin pitämään monialaisena.

Ohjaamoiden palvelupisteiden lisäksi nuorten maksuttomat harrastepajat jatkavat toimintaansa perustuen vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Ohjaamotoiminnan vahvuus on joustavuus ja muuntautumiskyky alueen nuorten tarpeen mukaan.

Hyvät käytännöt

Ohjaamotoiminnassa hyväksi käytännöksi on todettu se, että nuorten palveluiden asiantuntijat ovat helposti saatavilla, ilman ajanvarausta. Lisäksi se, että eri alojen ammattilaiset ovat paikalla samaan aikaan on nopeuttanut nuoren asioiden hoitoa.

Hyvänä käytäntönä pidetään myös sitä, että ohjaamon työntekijät ovat jalkautuneet sinne missä nuoretkin ovat (tapahtumat, tilaisuudet, julkiset tilat).

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Koko hankkeen aikana tulisi tiedottaa aktiivisesti hankeen etenemisestä niin sidosryhmille, asiakkaille kuin koko verkostollekin.

 

Hankkeen aikana:

Eri organisaatioiden toimintatapojen yhteensovittaminen ja yhteinen tavoite ovat suuren kehittämistyön takana. Haasteena on eri organisaatioiden välinen yhteistyö, siten että saadaan luotua yhteinen toimintamalli.

Hankkeen jälkeen:

Ohjaamotoiminta kehittyy koko ajan, ja Ohjaamoiden tarkoituksena on edelleen kehittää toimintaa ja palveluita vastaamaan alueen nuorten tarpeita ja toiveita. Ohjaamoissa suunnitellaan toimintaa yhdessä ammattilaisten ja nuorten kanssa.

Toimintatavat

Fyysiset Ohjaamot sijaitsevat  Lappeenrannassa, Anni Swanin katu 7  ja Imatralla Einonkatu 10.

Ohjaamot sijaitsevat keskeisellä paikalla, nuorisotilojen yhteydessä.

Ohjaamo Lappeenranta on avoinna ti, ke, ja pe klo 12-16 ja to 12-20.

Lappeenrannassa Ohjaamo chat tiistaisin ja torstaisin klo 13-15.

Ohjaamo Imatra on avoinna ke klo 13-16 ja pe 12-15.

 

Ohjaamot tavoittaa myös puhelimitse, Facebookissa, Instagramissa, WhatsAppissa, Snapchatissa, Youtubessa ja sähköpostilla.

 

 

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Sirpa Räikkönen, projektipäällikkö.
Jenna Ahlberg, ohjaamokoordinaattori Lappeenranta.
Taina Leskinen, ohjaamokoordinaattori Imatra.
Timo Suhola, kehittäjäkoordinaattori Eksote.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Päätoteuttaja Lappeenrannan kaupunki. Osatoteuttajina Imatran kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri.

Rahoittaja

Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen Ely-keskus ja Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, Eksote sekä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän kokoonpano hankkeen alkaessa.

Färd Tom, yrittäjä
Hakula Ilpo, Kela
Hänninen Jyri, yrittäjä
Juvakka Sanna, Pohjoiset kunnat
Kaikkonen Ritva, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kosonen Marja, Eksote
Kujala Arja, Imatran kaupunki
Martikainen Eeva, rahoitusasiantuntija, pysyvä asiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus
Natunen Sanna, Lappeenrannan kaupunki
Piikki Tiia, TE-toimisto
Ronkainen Antti, TYP/Eksote, puheenjohtaja
Väyrynen Jaana, Saimaan ammattiopisto
Wahlroos Kaj, Länsi-Saimaa