Etelä-Pohjanmaan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän kansainvälistäminen -HECSO

Etelä-Pohjanmaan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän kansainvälistäminen

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 30.06.2016 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Suomen metsäkeskus

Projektipäällikkö Juha Viirimäki

Bioenergianeuvoja Marko Ämmälä

Yritysneuvoja Yrjö Ylkänen

Sedu -aikuiskoulutus

Hankevastaava Pirita Yliaho

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: EURA 2014/498/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset):

 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Sedu Aikuiskoulutus. Metsäkeskus on hankkeen hallinnoija ja Sedu Aikuiskoulutus tuensiirron saaja.

Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan yhteen maakunnan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän tiedot: Osaamiskeskittymään kuuluvat toimijat, niiden osaaminen sekä muut osaamiskeskittymää ja sen toimintaa kuvaavat tiedot. Hankkeessa laaditaan myös osaamiskeskittymän kansainvälisille markkinoille suunnatut nettisivut ja muu esittelymateriaali, kartoitetaan mallikohteet ja valmistellaan niiden esittelymateriaalit. Osaamiskeskittymän tunnetuksi tekemiseksi hanke tekee erilaista markkinointi- ja promootiotoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Edellisten lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja tuotetaan kansainvälisille markkinoille suunnattu, n. 1-2 viikon mittainen, lämpöyrittäjyyden valmennuspaketti yhteistyössä alan oppilaitosten ja laitevalmistajien kanssa. Lisäksi hankkeessa tehdään toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kansainvälisen lämpöyrittäjyyden valmennustoiminnan käynnistäminen sekä alan kone- ja laiteviennin edistäminen. Valmennustoiminnan asiakkaat ja potentiaaliset laiteviennin kohdealueet haetaan erityisesti Venäjältä, Itä-Euroopan ja Baltian maista sekä muista bioenergian käytön lisäämisestä kiinnostuneista Euroopan maista. Hankkeessa jaetaan tietoa osaamiskeskittymästä ja sen palveluista potentiaalisiin kohdemaihin ja yhteistyötahoille.

Hankkeen tavoitteena on Suomen EU-jäsenyyden aikana Etelä-Pohjanmaalle muodostuneen lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien kansainvälistymisessä. Osaamiskeskittymään kuuluu lämpöyrittäjiä, lämpöyrittäjyyskohteita, metsäenergia-alan koneita ja laitteita valmistavia yrityksiä sekä metsäenergia-alalla toimivia tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioita.

Hankkeen tuloksena tietous Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevasta lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymästä lisääntyy sekä kotimaassa että erityisesti ulkomailla. Osaamiskeskittymän kansainvälisille markkinoille suunnatut tiedotus- ja yritysvalmennuspalvelut synnyttävät alan eteläpohjalaisille yrityksille, organisaatioille sekä niiden sidosryhmille alustan kansainvälistymiseen, jota voidaan jatkossa hyödyntää monin eri tavoin. Hankkeen tuloksena alan yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö lisääntyy ja kehittyy sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys