ETENE!

Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja K-S yritysten kohtaaminen& yhteistyö

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen kumppanit muodostavat projektitiimin, joka tapaa säännöllisesti ja suunnittelee sekä yhdessä toteuttaa hankkeen toimenpiteitä.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jykes Oy, Keski-Suomen kauppakamari
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

ETENE! -hankkeessa tuomme eri alojen ja eri kulttuurista tulevien korkeakouluopiskelijoiden osaamisen alueen yritysten käyttöön. Piloteissa on mukana yli 10 yritystä.

Hankkeen aikana toteutetaan kehittämisprojekteja, joissa monikulttuuriset opiskelijatiimit tarttuvat yhdessä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa pilottiyritysten haasteisiin. Samalla kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät ja he työllistyvät Keski-Suomeen.

Yhteisissä kohtaamistapahtumissa  keskisuomalaiset yritykset ja kansainväliset korkeakouluopiskelijat saavat mahdollisuuksia tuoda osaamistaan esiin ja luoda uusia kontakteja. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia kaikille yrityksille.

Tulokset

1. Luodaan pysyvä toimintatapa siihen miten Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto saavat kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen näkyväksi alueen yrityksille yritysyhteistyön aktivoimiseksi ja opiskelijoiden ja yritysten törmäyttämiseksi.

2.Kv-opiskelijoiden työelämäosaaminen ja kontaktit lisääntyvät ja he työllistyvät keskisuomalaisiin yrityksiin.

3. Kv-osaaminen lisääntyy yrityksissä.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Rahoittajan vaatimien raportointikäytäntöjen yksityiskohtaisempi läpikäyminen osatoteuttajien kanssa.

Toimintatavat

Monialaiset oppilaitosten asiantuntijoista koostuvat asiantuntijapoolit pohtivat yhdessä yritysten edustajien kanssa yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja toiveita.  Tapaamisissa pohditaan miten kansainväliset opiskelijat voivat tukea yritystä sen kehittämishaasteissa.

Suunnitellaan ja pilotoidaan korkeakoulujen yhteinen Multicultural Business Projects -kurssi. Kurssin tavoitteena on kehittää kv-opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tarjota heille mahdollisesti ensimmäinen työkokemus suomalaisesti työelämästä.

 

Hankkeen aikana järjestetään myös neljä erilaista tapahtumaa yritysten ja kv-opiskelijoiden törmäyttämiseksi.

Hankkeen kumppanit tapaavat projektitiiminä säännöllisesti.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Jyväskylän yliopisto - osatoteuttaja
Jykes Oy - kumppani
Keski-Suomen kauppakamari - kumppani

Ohjausryhma

Hirsilä Matti matti.hirsila@jamk.fi jäsen /Jamk
Häyrynen Sakari sakari.hayrynen@kytola.com jäsen /yrittäjien edustaja
Ikonen Mari mari.ikonen@jyu.fi jäsen/Jyväskylän yliopisto
Laaksonen Vilja vilja.laaksonen@creamentors.fi jäsen/yrittäjien edustaja
Rautiainen Tero tero.rautiainen@jykes.fi jäsen/Jykes Oy
Saarenpää Paula paula.saarenpaa@smartius.fi jäsen/ Keski-Suomen kauppakamari

Holopainen Mari mari.holopainen@jamk.fi sihteeri,projektipäällikkö /Jamk
Raulo Anu anu.raulo@jamk.fi sihteeri, projektipäällikkö 1/2016 alkaen /Jamk
Hänninen Antti rahoittajan edustaja Keski-Suomen ELY -keskus

VARAJÄSENET:
Björn Nina nina.bjorn@jamk.fi varajäsen/Jamk
Hyppönen Maria maria.hypponen@jykes.fi varajäsen/ Jykes
Koponen Tuija tuija.koponen@jyu.fi varajäsen/Jyväskylän yliopisto
Pöyhtäri Jonne jonne.poyhtari@eastconsulting.fi varajäsen/yrit.
Reini Hanna hanna.reini@kauppakamari.fi varajäsen/ Keski-Suomen kauppakamari
Tenhunen Marja-Leena marja-leena.tenhunen@personaldesignhat.fi varajäsen/yrit.

Martelius-Louniala Tiina tiina.martelius-louniala@jamk.fi T&Kpäällikkö,
hankkeen vastuullinen esimies, Jamk