FEMMA – välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa

Välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.10.2015 – 30.06.2019 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Toteuttaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektin henkilöstö: Kirsi Nurminen, projektipäällikkö (kirsi.nurminen(a)ely-keskus.fi, Eija Erlamo, projektikoordinaattori, eija.erlamo(a)ely-keskus.fi, Satu Nikkanen, asiakasohjauskoordinaattori, satu.nikkanen@ely-keskus.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: Hankekoodi: S20471
Toteuttajaorganisaatio: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.10.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

FEMMA-hankkeen tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen alueella välityömarkkinoiden toimintaa siten, että työnhakija-asiakkaiden työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille paranevat. Toiminta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hankkeen avulla parannetaan sekä välityömarkkinatoimijoiden että TE-toimiston asiantuntijoiden työmarkkinatietoutta ja kehitetään yhteistyömuotoja. Tavoitteisiin pyritään koordinoidulla yhteistyöllä ja jatkuvalla työmarkkinatiedon tuottamisella ja levittämisellä. Hankkeen avulla tuetaan alueen toimijoiden verkottumista, jotta asiakkaat ohjautuisivat tavoitteidensa mukaisiin palveluihin. Syksystä 2017 alkaen FEMMA työskentelee myös asiakasohjauskoordinaattori, jonka tehtävänä on kartoittaa asiakasohjauksen kapeikkoja ja löytää yhteistyössä hankkeiden kanssa uusia asiakasohjaustapoja. Asiakasohjaus koskee lähinnä niitä palveluja joihin TE-toimistosta ohjataan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä asiakkaita.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi FEMMA kehittää yhteistyötä, edistää olemassa olevan työmarkkinatiedon hyödyntämistä asiakaspalvelussa, kehittää palvelujen toimivuutta ja oikea-aikaisuutta sekä tekee yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa. Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat työvoimapalveluita tuottavat toimijat, välityömarkkinatoimijat esim. yhdistykset ja säätiöt, TE-toimisto, Ohjaamot ja muut viranomaiset. Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat ja rakennetyöttömät työnhakijat. Välillisinä erityiskohderyhminä voivat olla esim. nuoret, maahanmuuttajat, tai muut alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevat erityispalveluja tarvitsevat kohderyhmät.

Ota yhteyttä hankkeeseen, jos haluat opastusta verkossa löytyviin työmarkkinatiedon lähteisiin, jotka tukevat vaikkapa alueen positiivisia rakennemuutosta. FEMMA voi tulla puhumaan niin henkilökunnan koulutuspäiviin kuin osallistua puheenvuoroin tai messuosastolla erilaisissa työllistymistapahtumissa. Jos kaipaat verkostoja omaan hanketyöhösi niin autamme sinua linkittäytymään Varsinais-Suomen alueen toimijoihin, jotka työskentelevät työllistymiseen liittyvissä asiaoissa. Koordinoimme yhteistyötä mm. sähköisellä Yammer-alustalla.

Hankkeen avulla tuetaan alueen toimijoiden verkottumista, jotta asiakkaat ohjautuisivat tavoitteidensa mukaisiin palveluihin. Asiakasohjauksen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on yksi FEMMAn keskeinen tavoite. Tavoitteena on myös mm. ottaa käyttöön femma-hankkeen kehittämiä ja/tai levittämiä toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seurantaan uusia työkaluja. Asiakasohjauskoordinaattori auttaa toimijoita miettimään ohjautuvuuteen liittyviä haasteita. Otamme vastaan myös muiden hyviä käytäntöjä.

Avainsanat:

Tulokset

Tuloksista raportoidaan hankkeen aikana ja kun hyviä käytäntöjä siirretään eteenpäin.

Hyvät käytännöt

Yritysyhteistyö opintopiirit
Työmarkkinatiedon infot
Verkostotyössä eri toimijoiden yhteiskäytössä olevan Yammer-työtilan käyttöönotto.
Valtakunnallinen moniverkostoyhteistyö
Asiakasojauksen kehittäminen te-palveluissa
Mobilsiovelluksen kehittäminen, aiheena työvoimapulat

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hyödynnetään olemassa olevia, hyväksi havaittuja työmarkkinatiedon lähteitä, lisätään hankkeisen välistä tunnettavuutta, kannustetaan tehokkaaseen yritysyhteistyöhön, testataan palvelumuotoilua ja toimitaan koordinoivana tahona. Kehitetään asiakasohjaukseen uusia työkaluja ja osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin ja rekrytointitapahtumiin.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys