FEMMA – välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa

Välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.10.2015 – 30.09.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Toteuttaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektin henkilöstö: Kirsi Nurminen, projektipäällikkö (kirsi.nurminen(a)ely-keskus.fi, Eija Erlamo, projektikoordinaattori, eija.erlamo(a)ELY-keskus.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: Hankekoodi: S20471
Toteuttajaorganisaatio: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.10.2015
Lopetuspäivä: 30.09.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

FEMMA-hankkeen tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen alueella välityömarkkinoiden toimintaa siten, että työnhakija-asiakkaiden työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille paranevat. Toiminta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hankkeen avulla parannetaan sekä välityömarkkinatoimijoiden että TE-toimiston asiantuntijoiden työmarkkinatietoutta ja kehitetään yhteistyömuotoja. Tavoitteisiin pyritään koordinoidulla yhteistyöllä ja jatkuvalla työmarkkinatiedon tuottamisella ja levittämisellä. Hankkeen avulla tuetaan alueen toimijoiden verkottumista, jotta asiakkaat ohjautuisivat tavoitteidensa mukaisiin palveluihin.

Tavoitteen saavuttamiseksi FEMMA kehittää yhteistyötä, edistää olemassa olevan työmarkkinatiedon hyödyntämistä asiakaspalvelussa, kehittää palvelujen toimivuutta ja oikea-aikaisuutta sekä tekee yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa. Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat työvoimapalveluita tuottavat toimijat, välityömarkkinatoimijat esim. yhdistykset ja säätiöt, TE-toimisto ja muut viranomaiset. Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat ja rakennetyöttömät työnhakijat. Välillisinä erityiskohderyhminä voivat olla esim. nuoret, maahanmuuttajat, tai muut alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevat erityispalveluja tarvitsevat kohderyhmät.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys