Food Summit

Food Summit

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.06.2016 – 31.01.2018 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeessa työskentelee projektipäällikö 50% työajalla. Ohjausryhmän ja Food Summit- verkoston kautta tiimin tavoiteella yhteensä 20 yritystä sekä sidosryhmiä ja korkeakoulutahoja joiden kanssa luodaan FS viikon mallia ja sisältöä.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: 2014/3726/09 02 01 01/2016PL
Toteuttajaorganisaatio: Into Seinäjoki Oy
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.06.2016
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen lähtökohtana on vahvistaa Seinäjoen kaupunkiseutua agrobiotalouden kansallisen ja kansainvälisen tason osaamiskeskittymänä. Tavoitteena on luoda uudenlainen monialaisesti tutkimusta, liike-elämää ja käyttäjäkokemuksia yhdistävä kansainvälinen vuosittainen Food Summit- tapahtuma-alusta.

Tapahtuma- alusta on tiettyyn ajankohtaan keskittyvä tapahtumaviikko, joka toimii alustana eri tahojen järjestämille eventeill, mukaanlukien kansainvälinen Food Business Summit. Tapahtumaviikko toimii myös kehitysalustana yritysten uusille innovaatioille ja mahdollistaa yrityksille käyttäjäpalautteen saamisen (esim. nopeat kokeilut). Tapahtumaviikko kokoaa alustalle  erilaisia tapahtuami, joilla vahvistetaan alueen profiilia agrobiotalouden osaamisen näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, vahvistaen samalla vuorovaikutusta asianutijoiden, tukimuksen ja yritysten välillä käytännön tekemisen kautta.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa pilotoitu tapahtuma-alusta kulkee nimellä Food Business Summit. Alustan pilotointi kiteytyi kolmeen päivään 6-8.6.2017. Food Business Summit -sateenvarjon alla järjestettiin 26 erillistä ohjelmasessiota, kuten paneeleitä, puheenvuoroja, työpajoja ja innovaatiokierroksia. Tämän lisäksi tehtiin nopeita tuote-/ palvelukokeiluja ja uuden toimintamallin testauksia. Tapahtuma-alustaa muodostettiin verkoston voimin. Food Summit -verkostossa toimi aktiivisesti parikymmentä yritystä sekä kymmenkunta TKI-organisaatiota. Aktiivisten toimijoiden mukana tapahtuman sisältö laajeni useisiin sidosryhmiin kunkin toimijan intressien mukaan. Hankkeen ja tapahtuman toiminnan välittömyys, lämmin tunnelma ja laadukas ohjelma saivat kiitosta niin verkostolta kuin osallistujilta. Hankkeessa aikaansaatu tapahtuma-alusta muodostettiin verkostomaisella yhteistoiminnalla ja -tuottajuudella. Vastaava toiminta tapahtuma-alustan kehittämisen ympärillä jatkuu hankkeen jälkeenkin. Tapahtuma on alkanut kiinnostaa yrityksiä enenevässä määrin. Tämä on konkretisoitunut mm. aktiivisina yhteistyöehdotuksina yritysten suunnalta. Lisäksi vanhat verkoston toimijat ovat integroineet tapahtuman omiin vuosittaisiin toimintasuunnitelmiinsa. 

Hyvät käytännöt

Verkostomaisen tuottajuuden ja yhteistoiminnan ansioista pienemmätkin toimijat saavat suuria yleisöjä

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen tavoitteena oli koota agrobiotalouden alan osaamista yhteen. Nostaa osaamista kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa.

Hankkeen aikana:

 Agrobiotalous-/ ruokaketju on aiheena jo niin valtava, että sen sisältä kaikkia tyydyttävän aiheen etsiminen on vaikeaa. Aiheen valtavuuden takia myös osallistuva kohderyhmä paisuu. Vuoden 2017 tapahtumakokonaisuus muodostuikin hyvin monisyiseksi paljolti siksi, että verkoston jäsenille annettiin paljon vapautta toteuttaa itseään ja kokonaisuutta pyrittiin hallitsemaan viestinnällä. Vapauden suominen toisaalta sitoutti monia toimijoita tehokkaasti. Jopa niin tehokkaasti, että he haluavat jatkaa mukana verkoston toiminnassa hankkeen jälkeenkin. Organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit ja ‘eritahtisuus’ aiheutti myös ajoittain haasteita kokonaisuuden hallinnassa, jolloin erityisesti koordinoivalta taholta vaaditaan joustavuutta. Myös verkostomaisessa toimintatavassa toiminta helposti henkilöityy yhteen ihmiseen, koordinaattoriin. Hankkeen hakijan kannalta koordinoivan henkilön muutosta helpottaa se, että jo vuoden 2017 tapahtuma-alustan suunnittelussa vastuita ja osa-projektien omistajuuksia jaettiin reilusti.

Hankkeen jälkeen:

Food Business Summit -verkoston toiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen yhteisten, avointen tapaamisten muodossa. Hankkeen kokemusten myötä tapahtuma-alustan sisältöä fokusoidaan ja tehdään enemmän valintaa sisältöjen suhteen. Tulevaisuudessa fokusoidaan vielä enemmän yritysrajapintaan.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaisuuden hallinnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta. PP kokoaa tapahtuma-alustan suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavan kumppaniverkoston. Organisoi verkoston toimintaa, sitouttaa kumppaneita. PP kytkee kuluttajanäkökulman osaksi tapahtuma-alustaa. PP vastaa tapahtuma-alustan yhden osa-alueen (Food Business Summitin) kokonaisusuunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä verkoston kanssa. PP vastaa viestinnän koordinoinnista. PP vastaa tapahtuma-alustan jatkon suunnittelusta ja toteutusmallista sekä hankehallinnoinnista.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin tytäryhtiö joka toimii alueen yritysten menestystä varten. Orgnisaatiolla on hyvät verkostot ja kontaktit sekä hankkeen varsinaisen kohderyhmän eli Yritys- Suomi toimijoiden suuntaan sekä erinomaiset mahdollisuudet ja kanavat saavuttaa välillistä kohderyhmää eli liiketoimintaa kehittäviä yksityishenkilöitä. Into Seinäjoki Oy on erinomainen kumppani myös hankkeen jatkuvuuden tukemisessa.

Kumppanit

Kumppaneina alueen TKI- organisaatioita ja agrobiotalouden alan yrityksiä. Mukana myös kansallisen tahon organisaatioita. Kumppanit tuottavat sisältöä tapahtuma-alustalle ja osallistuvat verkoston toimintaa. Yritystoiminnan kehittämisen kannalta yritysten osallistuminen ja tarpeiden huomioiminen sisällöntuotannossa äärimmäisen tärkeää.

Rahoittaja

Etelä-Pohjanmaan Liitto/ Pirkanmaan Liitto EAKR

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun edustaja, kaupan edustaja, alan yritys alueesta sekä tapahtumatuotannon osaaja.