FORLEAP – Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita

Metsistä saatavat tehoaineet osaksi yritysten tuotekehitystä

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.11.2015 – 31.10.2018 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Luonnonvarakeskus (Luke), Parkanon toimipaikka (projektin koordinointi):

erikoistutkija, FT Tytti Sarjala

tutkija, FT Riina Muilu-Mäkelä

Tampereen teknillinen yliopisto, kemian ja biotekniikan laitos:

prof. Robert Franzen

prof. Matti Karp

tutkija, DI Jenni Tienaho

tutkija, FM Anu-Teija Kuovi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto, Parkanon kaupunki, Luoteis-Pirkanmaan seudun kunnat, Luonnonvarakeskus, Tampereen teknillinen yliopisto
Toteuttajaorganisaatio: Luonnonvarakeskus, Parkanon toimipaikka ja Tampereen teknillinen yliopisto, kemian ja biotekniikan laitos
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.11.2015
Lopetuspäivä: 31.10.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Metsistä saatavan raaka-aineen hyödyntämisessä syntyvät sivuvirrat kuten kuoret, neulaset, kannot ja juuret sisältävät runsaasti arvokkaita ainesosia, joita olisi järkevää hyödyntää kork

eamman jalostusasteen tuotteiksi. Kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden edistämiseksi uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on suotavaa öljypohjaisten synteettisten yhdisteiden sijasta. Hankkeessa luodaan yritysten kanssa yhteistyössä niiden testauksen ja tuotekehityksen tarpeisiin räätälöityjä analyysi- tai testausmenetelmäratkaisuja, joilla voidaan määrittää raaka-aineiden sisältämien tehoaineiden koostumusta ja bioaktiivisuutta. Toimenpiteillä tähdätään metsästä saatavien raaka-aineiden aiempaa monipuolisempaan hyödyntämiseen uusien tuotteiden kehittämiseksi. Kehittämistoimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti metsäbiomassan sivuvirtoihin kuten kuoriin ja neulasiin, mutta uusia sovelluksia on mahdollista löytää myös mm. sammalille ja sienille. Toimenpiteillä pyritään luomaan matalan kynnyksen tuotekehitysalusta, jolla tuetaan pk-yritysten tuotekehitystä, jossa käytetään entistä enemmän metsäbiomassasta aiemmin hyödyntämättömiä osia vähähiilisyyden edistämiseksi.

Tulokset

Antioksidatiivisuutta testataan mm. lähtömateriaalien vesiuutteista erilaisilla 96-kuoppalevytekniikoilla.
Antioksidatiivisuutta testataan mm. lähtömateriaalien vesiuutteista erilaisilla 96-kuoppalevytekniikoilla.

Matalan kynnyksen tuotekehitysalustan toimintamallissa pyrimme tarjoamaan yritysten tuotekehityksen tarpeisiin tutkimustuloksia, joille on tarvetta tuotekehityksen ja dokumentaation näkökulmasta. Tätä palvelemaan käytössämme on erilaisia biomassanäytteiden antioksidatiivisuutta mittaavia menetelmiä. Kehittelemme myös antimikrobisuutta kuvaavia menetelmiä hyödyntäen mm. mikrobibiosensoritekniikkaa.

Valoa tuottavien bakteerien avulla voidaan havainnoida rahkasammalen verson antimikrobisia ominaisuuksia.
Valoa tuottavien bakteerien avulla voidaan havainnoida rahkasammalen verson antimikrobisia ominaisuuksia.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys