Hiedanranta MaaS

Uusien liikkumispalveluiden kokeilut ja paketointi käyttäjille

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.10.2017 – 30.09.2020 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö:
liikenneinsinööri Pekka Stenman

Projektisihteeri:
projektipäällikkö Sanna Ovaska

Ohjausryhmän puheenjohtaja:
hankekehitysjohtaja Reijo Väliharju

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan Liitto
EURA-tunnus: A72843
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen kaupunki
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.10.2017
Lopetuspäivä: 30.09.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tampereen Hiedanrannan uutta asuin- ja yritysaluetta ja sen lähiympäristöä halutaan kehittää vähähiiliseksi, kaikki liikkumismuodot ja käyttäjäryhmät huomioivaksi alueeksi. Liikenteen osalta tavoitteena on saada aikaan merkittävä muutos ihmisten liikkumistottumuksissa. Yksityisautoilun sijaan ihmisten halutaan käyttävän pääasiallisesti kestäviä kulkumuotoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Hankkeessa Hiedanrannan alueella kokeillaan uusia vähähiilisiä liikkumisen ja kuljettamisen välineitä ja palveluita sekä luodaan puitteet tulevaisuuden liikkumismuodoille ja matkaketjuille. Eri liikkumispalvelut on tarkoitus paketoida käyttäjille MaaS-ajattelun mukaisesti, jolloin käyttäjä voi helposti valita itselleen sopivan kulkumuodon kulloiseenkin tarpeeseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella toimivat yritykset sekä alueella ja sen tapahtumissa jo nykyisin vierailevat kaupunkilaiset.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Yhteistyö liikkumispalveluita tarjoavien yritysten sekä potentiaalisten käyttäjien kanssa

MaaS:iin liittyvän osaamisen vahvistaminen

Tiedon liikkuminen kaupunkiorganisaation sisällä

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys