Hyvä, parempi, tuottava!

Työhyvinvoinnista ja kehittyvästä työyhteisöstä parempaa tuottavuutta

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.10.2018 – 31.12.2020 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Turun AMK, Terveyden ja hyvinvoinnin sektori
Sisältöjohtaja Marion Karppi
Asiantuntija Anu Granberg
Asiantuntija Outi Konnsell
Hallinnollinen projektipäällikkö Susanna Pyörre

Turun yliopiston Brahea-keskus
Projektipäällikkö Tiina Anttila
Erikoissuunnittelija Kirsti Haihu
Yksikönjohtaja Timo Halttunen

Åbo Akademi, Centret för Livingslångt Lärande
Utbildningsplanerare Carina Gräsbeck
Fortbildningschef Mona Riska
Planerare Pekka Tenhonen
Utbildningsplanerare Kristina Westerén

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S21369
Toteuttajaorganisaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Åbo Akademi
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.10.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kehitämme ja kokeilemme yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa uusia toimintatapoja, joilla edistetään ja parannetaan yli 55-vuotiaiden työssäjaksamista ja työurien pidentämistä. Tavoitteenamme on ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä ja edistää osatyökykyisten pysymistä töissä.

Työurien pidentämisen lisäksi kehitämme työkaluja omistajanvaihdosprosessin tueksi. Muutosjohtamisen keinoin on mahdollista vähentää epävarmuutta, jota omistajanvaihdos herkästi työyhteisössä aiheuttaa.

 

Tarjoamme alueen yrityksille:

Ikäjohtamisen taitoja
Uusia työkaluja työntekijän sitouttamiseen
Tapoja kehityskeskustelujen uudistamiseen
Konkreettisia esimerkkejä muissa yrityksissä tehdyistä ratkaisuista
Ohjausta ja tukea omistajanvaihdostilanteessa
Työjoustoratkaisuja ja työn muotoilua
Työntekijän lepoa ja rasitusta arvioivat mittaukset.

Hyvinvointimittausten tuloksia hyödyntäen parannamme osallistuvien yritysten kykyä uudistua ja kehittyä. Haluamme luoda yrityskohtaisia työkaari- ja ikäjohtamismallien mukaisia ratkaisuja yritysten työntekijöiden työurien pidentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tarjoamme:

Valmennusta työntekijän henkisten voimavarojen vahvistamiseen
Työkaluja työn ja arjen yhteensovittamiseen
Työnohjausta organisaation ja työtapojen muutokseen.

 

Hankkeemme tavoitteita ovat:
1. Ikääntyvän yrittäjän tai työntekijän henkisen voimavarojen ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen luomalla henkilökohtaiset tavoitteet työhyvinvoinnille työn ja arjen kokonaiskuormittavuuden näkökulmasta.
2. Ikääntyvän yrittäjän tai työntekijän henkisten voimavarojen ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen tarjoamalla yksilöllisiä työkaluja työn ja arjen yhteensovittamiseksi. Näitä työkaluja ovat mm. työjärjestelyt, työaikajärjestelyt, etä- tai mobiilityöratkaisut ym. joustoihin liittyvät ratkaisut
3. Yrityksen työ- ja johtamiskulttuurin kehittäminen muutosjoustavammaksi ja työntekijän yksilöllisiä tarpeita huomioivaksi. Tätä kehitetään työnohjauksellisilla menetelmillä.
4. Yritysten välisen verkostoitumisen ja vertaisoppimisen tukeminen hankkeen teemoissa
5. Kehityskeskustelujen uudet ulottuvuudet ja työkyvystä keskusteleminen puheeksiottamisen periaatteiden mukaisesti.
6. Yritysten henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen hiljaisen tiedon siirtämisessä ja muutosjohtamisessa esim. yrityskaupoissa ja omistajanvaihdoksissa.

 

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys