Hyvinvoiva Nuori

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2015 – 31.08.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Palveluvastaava:

Päivi Hakkarainen, 040 508 3233, paivi.hakkarainen@piispala.fi

Yksilövalmentaja:

Tiina Törmä, 040 524 0880, tiina.torma@piispala.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta.
EURA-tunnus: S20412
Toteuttajaorganisaatio: Nuorisokeskus Piispala
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hyvinvoiva Nuori – hanke tähtää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 17-29-vuotiaiden sekä yli 29-vuotiaiden vaikeasti työllistyvien yleisen hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen, osallisuuden tunteen vahvistamiseen ja elämänhallinnan taitojen parantamiseen. Hankkeen kolmas toimintavuosi on työelämäpainotteinen ja asiakkaat viedään lähemmäs työelämää poistamalla työllistymisen esteitä.

Avainsanat:

Tulokset

Ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeeseen on rekrytoitunut yli 50 asiakasta pohjoisen Keski-Suomen alueelta.

Hankkeen tuloksia ensimmäisen toimintavuoden ajalta:
 neljä saanut töitä
 kaksi aloittanut peruskoulun jälkeisen koulutuksen
 kaksi suorittaa kesken jääneitä peruskoulun opintoja loppuun
 kaksi lähtenyt työkokeiluun
 kaksi asiakasta saatu mielenterveyspalvelujen piiriin – mielenterveyshoitaja käy tapaamassa
heistä toista säännöllisesti Piispalassa
 yksi asiakas aloittaa päihdetyöntekijän kanssa tapaamiset Piispalassa
 työmarkkinatuen sähköinen hakeminen – aiemmin asiakas vienyt hakemuksen yli 50 km
päähän (+ ulkomaalaistaustaisen kanssa tehty ohjeista käännös hänen omalle äidinkielelleen)
 aloitettu ystävätoiminta vanhusten kanssa, jota yksi nuori on jatkanut myös omatoimisesti
 yöleirille saatu mukaan nuori joka ei ole ollut yli 10 vuoteen yötä poissa kotoa
 asiakkaiden kanssa perustettu whatsapp-ryhmiä, joissa vertaistukea mm. liikuntaan
 terveellisempiä elämäntapoja juurrutettu arkeen
o asiakkaan koko perhe on lisännyt kasvisten käyttöä
o tupakointi vähentynyt viidellä asiakkaalla
o asiakas aloittanut leikki-ikäisen lapsensa kanssa päivittäisen ulkoilun
o asiakkaiden kunto on parantunut ja paino tippunut
o yhteisen terveellisen ruuanlaiton seurauksena asiakkaat ovat alkaneet laittaa itse
ruokaa kotona

o järjestetty kolme yöleiriä

o perustettu vertaistukiryhmiä whatsappiin, jossa tukea mm. liikuntaan

o asiakkaiden viikottaisia osallistumispäiviä on lisätty

o säännöllisyyttä arkeen (ruokailu, liikunta ja uni)

o hymy monen huulille

Hankkeen toisena vuonna on asiakkaiden kanssa aloitettu vanhusten viriketoiminnan järjestäminen. Asiakkaita on ohjautunut 1,5 vuoden aikana 90 ja osallistujia on toiminta-alueen joka kunnasta. Hankkeessa järjestetään ryhmätoimintaa kolmena päivänä viikossa ja 27 asiakasta on osallistunut toimintaan viikoittain noin puolen vuoden ajan.

Hankkeen toiminta muuttui 1.9.2017 työelämäpainotteiseksi ja hankkeessa on kehitetty Mikä sinusta tulee seuraavaksi? – valmennus. Valmennusta on järjestetty Piispalassa sekä Karstulassa. Piispalan ryhmässä on mukana asiakkaita Kannonkoskelta, Karstulasta, Kinnulasta, Kivijärveltä ja Saarijärveltä.
Valmennuksen aikana asiakkaat totesivat, että tarvitsevat tukea vuorovaikutustaitoihin. Marraskuussa 2017 aloitimme Jännitätkö uusia tilanteita? – teemalla ja lisäksi kehitteillä on Työtaidot kuntoon – valmennus. Marraskuussa startattiin ryhmä myös Kyyjärvellä, joka päätettiin kuitenkin siirtää keväälle 2018 sopivan kohderyhmän löytymiseksi. Tammikuussa 2018 jalkauduttiin valmennusten kanssa Viitasaarelle, johon myös pihtiputaalaiset voivat osallistua. Jokaiseen hankkeen kuntaan on tarjottu valmennuspakettia kunnassa toteutettavaksi. Lisäksi kuntien työttömät voivat osallistua vapaasti myös Piispalan ryhmiin. Piispalassa hankkeen asiakkaat saavat ilmaisen ruuan ja pääsevät kokeilemaan erilaisia harrastemahdollisuuksia.

Piispalan ryhmässä asiakkaat pääsevät myös kokeilemaan erilaisia työtehtäviä. Syksyn 2017 aikana on tehty huonesiivousta sekä eläintenhoitoa. Lisäksi on järjestetty viriketoimintaa vanhainkodilla ja asiakkaat ovat voineet osallistua Piispalan työntekijöiden kanssa Nuorten mielenterveyden ensiapu-koulutukseen. 31.1.2018 mennessä hankkeessa on aloittanut 154 asiakasta.

Hankkeen asiakastyö päättyy 29.6.2018 ja hankkeeseen osallistui yhteensä 165 asiakasta.

Asiakkaiden sosiaalista osallisuutta, monipuolista oppimista ja identiteettiä vahvistavaa työtä on toteutettu ryhmätoiminnan avulla. Ryhmätoiminnassa on kehitetty valmennuskokonaisuuksia eri teemoilla mm. mikä sinusta tulee seuraavaksi, työtaitojen hiominen, vastuu, jännittäminen, vuorovaikutustaidot ja hyvinvointi. Yksilövalmennuksissa on poistettu työllistymisen esteitä tekemällä työnhakuasiakirjoja, etsimällä yhdessä työpaikkoja ja selvitetty henkilökohtaisia kehittymiskohteita. Hankkeen asiakastyö on ollut asiakaskohtaisesti räätälöityä eli asiakkaiden kanssa asetettiin yhdessä henkilökohtaiset tavoitteet, joita kohti edetä. Ryhmätoimintaa on toteutettu järjestämällä toimintapäiviä, joihin kuuluu teeman mukainen teoriaosuus, yhteinen ruokailu sekä liikuntaa tai kädentaitoja. Toimintapäivissä on yhteiset pelisäännöt, jotka tukevat työelämään siirtymistä esim. aikatauluista pidetään kiinni, poissaoloista ilmoitetaan ja henkilökohtaiset asiat hoidetaan taukojen aikana. Asiakkaat ovat osallistuneet toimintaan pääasiallisesti Piispalassa ja matka Piispalaan lisää kykyä lähteä myös työn perässä naapurikuntiin. Hyvinvointiin keskittymisen sekä työllisyyden esteiden purkamisen lisäksi hankkeen toimenpiteillä lisättiin asiakkaiden vastuunottokykyä omasta tulevaisuudestaan. Vastuunottokyvyn lisääntymiseen on tähdätty siten, että asioita ei ole tehty asiakkaiden puolesta esimerkiksi asiakas tekee CV:nsä itse ja saa tarvittaessa neuvoa tekemiseen. Hanke on järjestänyt toiminnallisia päiväleirejä myös alueen työpajojen ja etsivätyön asiakasryhmille, joiden asiakkaat ovat myös hankkeen virallista kohderyhmää ja heille on koettu tarpeelliseksi järjestää toiminnallisia teemapäiviä. Asiakastyössä käytetyistä teemoista (hyvinvointi, tulevaisuus ja työtaidot, vastuu) kehitettiin kustannustehokkaita valmennuskokonaisuuksia. Piispala tarjoaa ryhmävalmennuksia hankkeen jälkeen esim. seudun työnsuunnittelijoille sekä maakuntaan siirtyvän työ- ja elinkeinohallinnon toimijoille.

 

Hankkeessa on järjestetty koulutuksia yhdessä Mielenterveysseuran ja SPR:n kanssa. Hankkeen asiakkaiden kanssa on järjestetty vanhusten viriketoimintaa, joka lisää asiakkaiden osallisuutta ja vahvistaa tarpeellisuuden tunnetta. Piispalan monipuolinen ympäristö on luonut hyvät puitteet kohderyhmän liikunnallisten harrastusten sekä kokemusten lisäämiseksi. Asiakkaat ovat päässeet myös kokeilemaan Piispalan eri työtehtäviä esim. kiinteistönhuolto, siivous, pesula, eläintenhoito tai ohjaustyötä ja osa asiakkaista on työllistynyt Piispalaan joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Hankkeen toimenpiteillä on herätetty asiakkaita olemaan oman elämänsä pääroolissa ja tekemään itsenäisesti ratkaisuja sekä näkemään vaivaa oman ihanne tulevaisuutensa eteen.

 

Piispalassa aloitettiin hankkeen toiminta-aikana Green Care-toiminta, josta ei ollut tietoa hakemusvaiheessa. Tämä toi erityistä lisäarvoa hankkeen toimintaan ja sitä on hyödynnetty hankkeen asiakkaiden voimaannuttamisessa. Asiakkaiden luontosuhdetta on vahvistettu liikkumalla luonnossa eli Piispalaa ympäröivä metsä ja järvi ovat olleet hyvin aktiivisessa käytössä kesällä ja talvella. Asiakkaiden ekologisuutta on kasvatettu hyödyntämällä yhteiskyydityksiä, liikuttu lyhyet matkat kävellen, kädentaidoissa on käytetty kierrätysmateriaalia ja laitettu ruokaa yhdessä kerätyistä luonnonantimista, kuten villivihanneksista, marjoista ja sienistä. Asiakkaat ovat päässeet kulkemaan tarvittaessa Nuorisokeskus Piispalaan hanketyöntekijöiden sekä Piispalan työntekijöiden kyydissä. Piispalan kansainvälistä toimintaa on hyödynnetty myös osana hankkeen ryhmätoimintaa. Piispalaan eri kulttuureista tulevat vapaaehtoistyöntekijät ovat laittaneet ruokaa yhdessä hankkeen asiakkaiden kanssa ja esitelleet omaa maataan ja kulttuuriaan. Lisäksi hankkeen asiakkaille on kerrottu Erasmus+ Youth in Action – ohjelman mahdollisuuksista eli nuorisovaihdosta ja vapaaehtoistöistä. Kansainvälisen toiminnan kytkeminen työttömien ryhmätoimintaan on todettu hyväksi, koska se tarjoaa näkökulmia uusiin vaihtoehtoihin elämässä. Muutamat asiakkaat ovat miettineet vakavissaan ulkomaan vaihtoon lähtemistä.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen keskiössä on asiakas, joka itse määrittää tavoitteet joihin yhdessä pyritään.

Tavoitteet voivat liittyä

  • keskenjääneiden opintojen loppuun saattamiseen,
  • työpaikan saantiin,
  • liikunnan lisäämiseen,
  • elintapojen muutokseen,
  • arjen hallintaan,
  • työelämävalmiuksien parantamiseen,
  • sosiaalisten taitojen kohentamiseen tai
  • yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Hyvät käytännöt

Asiakkaalle hankkeen tavoitteet näyttäytyvät siten, että mahdollisimman pian yksilötapaamisen jälkeen
asiakas osallistuu viikoittain järjestettävään hankkeen Ilon kautta-iltapäivän ryhmätoimintaan.
Iltapäivissä toteutetaan sekä asiakkaiden valitsemia liikunta- ja kädentaitoja että pidetään teematuokioita
esim. ravintoon, taloudenhoitoon tai hyvinvointiin liittyen. Viikoittain on kokoontunut ryhmiä
myös arkiliikunnan lisäämisen, tulevaisuuden suunnittelun ja kokemusten kartuttamisen teemoilla.

Toimintapäivät järjestetään Nuorisokeskus Piispalassa, jossa päivät alkavat yhteisellä aamiaisella. Ryhmätapaamisissa harjoitellaan työelämän pelisääntöjä siten, että päivät on aikataulutettuja ja omat asiat hoidetaan taukojen aikana. Ryhmähenkeä ylläpidetään mm.ruokailemalla yhdessä myös lounas tai päivällisaikaan. Hankkeen asiakkaille on järjestetty yöleirejä, joissa liikutaan ja harrastetaan yhdessä.
SPR:n ystäväkurssin seurauksena on aloitettu säännöllinen ystävätoiminta Peltoahon palvelukodissa
Saarijärvellä sekä myös Kannonkosken palvelukodissa ja vuoden 2018 alusta myös Kivijärvellä. Asiakkaat ulkoiluttavat vanhuksia, järjestävät ohjelmaa, osallistuivat letunpaistotapahtumaan tai seurustelevat vanhusten kanssa. Lisäksi muutama nuori on käynyt kotona asuvan vanhuksen luona lukemassa vanhukselle sanomalehtiä ja vieneet häntä taidenäyttelyyn. Ystävätoiminnalla herätetään vastuuta toisesta ihmisestä, koska on havaittu, että vastuu heikommassa asemassa olevasta luo vastuuta myös itsestä.

Hankkeessa on järjestetty myös Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 -koulutukset sekä nuorten mielenterveyden ensiapukoulutus, johon hankkeen asiakkaiden lisäksi on osallistunut Piispalan henkilökuntaa. Hankkeen asiakkaat pääsevät tekemään eri työtehtäviä Piispalassa, jolloin he saavat kokemusta eri aloista.

Jännittäminen rajoittaa monen työnhakijan arkea, joten keväällä 2018 toteutettu Hellittäjät – ryhmä oli erittäin tarpeellinen ja jokainen tämän kahdeksan viikon valmennuksen suorittanut siirtyi työttömyydestä kohti omaa tavoitettaan. Hankkeen onnistuneita käytäntöjä yhdisti asiakkaiden kanssa yhdessä tekeminen, uusien kokemusten mahdollistaminen ja työelämän pelisäännöistä kiinni pitäminen.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyviä käytäntöjä halutaan siirtää ja juurruttaa asiakkaiden kautta. Ihanteellisessa tapauksessa asiakkaan lähipiiri hyötyy hankkeen toiminnasta esim. koko perhe lisää liikuntaa tai kasvisten käyttöä. Mielenterveyskoulutusten avulla halutaan madaltaa kynnystä puhua mielenterveysongelmista ja hakea apua sekä auttaa lähipiiriään jaksamaan paremmin. Vanhusten viriketoiminnalla halutaan avata vanhainkotien ovia eli kokemusta siitä, että vanhainkodille voi mennä vaikkei siellä ole omia sukulaisia tai tuttavia. Ryhmätoiminnalla halutaan lisätä aktiivisuutta asiakkaiden arkeen, poistaa ryhmäliikunnan (henkisiä) esteitä ja lisätä sosiaalisuutta.

Hankkeen myötä syntyneet valmennuspaketit ovat hyödynnettävissä Piispalassa hankkeen jälkeen ja Piispalaan on muodostunut hankkeen myötä osaamista järjestää työttömille kuntouttavia toimenpiteitä. Piispala onkin panostanut sosiaaliseen kuntoutukseen, jossa hankkeen valmennuspaketteja voidaan jatkossa hyödyntää. Hankkeen merkittävä tulos oli, että osallistujia oli hankkeen jokaisesta kunnasta ja myös ohjausryhmässä hankealue oli  hyvin edustettuna. Joten Piispalan osaaminen ja mahdollisuudet työttömien ryhmävalmennuksien järjestämisessä ja kuntoutuksessa on kunnissa tiedossa. Hankkeen päättyessä kunnat voivat hankkia palveluita työttömille Piispalasta.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Pohjoisen Keski-Suomen alueella tuotetaan liian vähän nuoriin ja etenkin yli 29-vuotiaisiin kohdentuvia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Palveluun ohjaus ja palvelun saatavuus eivät nykytilanteen mukaan kohtaa riittävän hyvin.

Hankkeen aikana:

Monelle kohderyhmään kuuluvalle ryhmätoiminnan aloittaminen on haastavaa, joten ryhmätoimintaan motivointi on tärkeää. Asiakkaiden motivointi aktiiviseen työnhakuun ja ”minua tarvitaan työelämässä”-asenteen juurruttaminen.

Hankkeen jälkeen:

Palvelujen löydettävyys ja ohjautuminen oikeaan palveluun, jossa saa yksilöllistä ja tarvittavaa tukea. Piispalassa on hankkeen myötä osaamista valmentaa työttömiä tai muita uuden suunnan etsijöitä kohti uusia tavoitteita. Valmennukset on esitelty Pohjoisen Keski-Suomen kuntiin, joten nyt vain alueellinen osaaminen hyötykäyttöön.

Toimintatavat

Asiakkaat rekrytoidaan toimintaan etsivän työn, nuorisotyöpajojen ja sosiaalitoimen kautta. Asiakkaan kanssa laaditaan toimeliaisuussuunnitelma, jossa sovitaan yhteiset tavoitteet toiminnalle. Asiakkaan toiveet ja lähtökohdat huomioiden osa toiminnasta on yksilövalmennusta ja osa ryhmätoimintaa. Ilon kautta-iltapäivien ryhmätoiminta on aloitettu lokakuussa 2015. Iltapäivien ohjelma koostuu arjenhallintaan liittyvällä teematuokiolla (esim.raha-asiat, ruoanlaitto, hyvinvointi, työnhaku) sekä liikunta- tai kädentaitotuokiolla.

Kolmantena toimintavuotena poistetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla työllistymiseen liittyviä esteitä ja lisätään asiakkaiden vastuunottokykyä omasta tulevaisuudesta. Avoimien työmarkkinoiden lisäksi mahdollistetaan riittävästi osa-aikatyöpaikkoja, jolloin osa-aikatyönmalli tulee tutummaksi ja myös osa-aikatöiden vastaanottamiskynnys madaltuu.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Palveluvastaava vastaa hankekokonaisuudesta ja hankkeen suunnitelman mukaisesta etenemisestä. Palveluvastaavan tehtäviin kuuluvat mm. hankkeen johtaminen, tiedotus ja hallinto, verkostoyhteistyön ylläpito, palvelukeskittymän toiminnan koordinointi, palvelu- ja toimintamallien rakentaminen ja Kykyviisariarvioinnista vastaaminen. Hän vastaa myös asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Yksilövalmentaja vastaa kohderyhmän toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. asiakkaiden rekrytointi hankkeeseen, yksilötason viestintä, toimeliaisuussuunnitelman rakentaminen ja niiden toteutuksen varmistaminen sekä yhteistyö verkoston eri toimijoihin.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Nuorisokeskus Piispala tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön, jossa asiakkaiden kanssa voidaan tutustua erilaisiin harrastus- ja työmahdollisuuksiin.

Kumppanit

Tärkeimpinä kumppaneina hankkeella on etsivänuorisotyöntekijät ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat, joiden kautta asiakkaat löytävät hankkeen. Muita yhteistyökumppaneita on ollut kuntien sosiaalityö sekä työllisyysyksiköt.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja Nuorisokeskus Piispala.

Ohjausryhma

Teija Kemppainen, Etsivä nuorisotyöntekijä, Karstula
Hanna-Kaisa Harjula, Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, Saarikka
Mervi Paananen, Viitasaaren työllisyyspäällikkö
Eeva Martikainen, Rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus
Kari Hietaharju, Johtaja, Nuorisokeskus Piispala