Hyvinvoiva Nuori

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2015 – 31.08.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Palveluvastaava:

Päivi Hakkarainen, 040 508 3233, paivi.hakkarainen@piispala.fi

Yksilövalmentaja:

Heidi Reiman, 040 524 0880, heidi.reiman@piispala.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta.
EURA-tunnus: S20412
Toteuttajaorganisaatio: Nuorisokeskus Piispala
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hyvinvoiva Nuori – hanke tähtää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 17-29-vuotiaiden sekä yli 29-vuotiaiden vaikeasti työllistyvien yleisen hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen, osallisuuden tunteen vahvistamiseen ja elämänhallinnan taitojen parantamiseen. Hankkeen kolmas toimintavuosi on työelämäpainotteinen ja asiakkaat viedään lähemmäs työelämää poistamalla työllistymisen esteitä.

Avainsanat:

Tulokset

Ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeeseen on rekrytoitunut yli 50 asiakasta pohjoisen Keski-Suomen alueelta.

Hankkeen tuloksia ensimmäisen toimintavuoden ajalta:
 neljä saanut töitä
 kaksi aloittanut peruskoulun jälkeisen koulutuksen
 kaksi suorittaa kesken jääneitä peruskoulun opintoja loppuun
 kaksi lähtenyt työkokeiluun
 kaksi asiakasta saatu mielenterveyspalvelujen piiriin – mielenterveyshoitaja käy tapaamassa
heistä toista säännöllisesti Piispalassa
 yksi asiakas aloittaa päihdetyöntekijän kanssa tapaamiset Piispalassa
 työmarkkinatuen sähköinen hakeminen – aiemmin asiakas vienyt hakemuksen yli 50 km
päähän (+ ulkomaalaistaustaisen kanssa tehty ohjeista käännös hänen omalle äidinkielelleen)
 aloitettu ystävätoiminta vanhusten kanssa, jota yksi nuori on jatkanut myös omatoimisesti
 yöleirille saatu mukaan nuori joka ei ole ollut yli 10 vuoteen yötä poissa kotoa
 asiakkaiden kanssa perustettu whatsapp-ryhmiä, joissa vertaistukea mm. liikuntaan
 terveellisempiä elämäntapoja juurrutettu arkeen
o asiakkaan koko perhe on lisännyt kasvisten käyttöä
o tupakointi vähentynyt viidellä asiakkaalla
o asiakas aloittanut leikki-ikäisen lapsensa kanssa päivittäisen ulkoilun
o asiakkaiden kunto on parantunut ja paino tippunut
o yhteisen terveellisen ruuanlaiton seurauksena asiakkaat ovat alkaneet laittaa itse
ruokaa kotona

o järjestetty kolme yöleiriä

o perustettu vertaistukiryhmiä whatsappiin, jossa tukea mm. liikuntaan

o asiakkaiden viikottaisia osallistumispäiviä on lisätty

o säännöllisyyttä arkeen (ruokailu, liikunta ja uni)

o hymy monen huulille

Hankkeen toisena vuonna on asiakkaiden kanssa aloitettu vanhusten viriketoiminnan järjestäminen. Asiakkaita on ohjautunut 1,5 vuoden aikana 90 ja osallistujia on toiminta-alueen joka kunnasta. Hankkeessa järjestetään ryhmätoimintaa kolmena päivänä viikossa ja 27 asiakasta on osallistunut toimintaan viikoittain noin puolen vuoden ajan.

Hankkeen toiminta muuttui 1.9.2017 työelämäpainotteiseksi ja hankkeessa on kehitetty Mikä sinusta tulee seuraavaksi? – valmennus. Valmennusta on järjestetty Piispalassa sekä Karstulassa. Piispalan ryhmässä on mukana asiakkaita Kannonkoskelta, Karstulasta, Kinnulasta, Kivijärveltä ja Saarijärveltä.
Valmennuksen aikana asiakkaat totesivat, että tarvitsevat tukea vuorovaikutustaitoihin. Marraskuussa 2017 aloitimme Jännitätkö uusia tilanteita? – teemalla ja lisäksi kehitteillä on Työtaidot kuntoon – valmennus. Marraskuussa startattiin ryhmä myös Kyyjärvellä, joka päätettiin kuitenkin siirtää keväälle 2018 sopivan kohderyhmän löytymiseksi. Tammikuussa 2018 jalkauduttiin valmennusten kanssa Viitasaarelle, johon myös pihtiputaalaiset voivat osallistua. Jokaiseen hankkeen kuntaan on tarjottu valmennuspakettia kunnassa toteutettavaksi. Lisäksi kuntien työttömät voivat osallistua vapaasti myös Piispalan ryhmiin. Piispalassa hankkeen asiakkaat saavat ilmaisen ruuan ja pääsevät kokeilemaan erilaisia harrastemahdollisuuksia.

Piispalan ryhmässä asiakkaat pääsevät myös kokeilemaan erilaisia työtehtäviä. Syksyn 2017 aikana on tehty huonesiivousta sekä eläintenhoitoa. Lisäksi on järjestetty viriketoimintaa vanhainkodilla ja asiakkaat ovat voineet osallistua Piispalan työntekijöiden kanssa Nuorten mielenterveyden ensiapu-koulutukseen. 31.1.2018 mennessä hankkeessa on aloittanut 154 asiakasta.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen keskiössä on asiakas, joka itse määrittää tavoitteet joihin yhdessä pyritään.

Tavoitteet voivat liittyä

  • keskenjääneiden opintojen loppuun saattamiseen,
  • työpaikan saantiin,
  • liikunnan lisäämiseen,
  • elintapojen muutokseen,
  • arjen hallintaan,
  • työelämävalmiuksien parantamiseen,
  • sosiaalisten taitojen kohentamiseen tai
  • yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Hyvät käytännöt

Asiakkaalle hankkeen tavoitteet näyttäytyvät siten, että mahdollisimman pian yksilötapaamisen jälkeen
asiakas osallistuu viikoittain järjestettävään hankkeen Ilon kautta-iltapäivän ryhmätoimintaan.
Iltapäivissä toteutetaan sekä asiakkaiden valitsemia liikunta- ja kädentaitoja että pidetään teematuokioita
esim. ravintoon, taloudenhoitoon tai hyvinvointiin liittyen. Viikoittain on kokoontunut ryhmiä
myös arkiliikunnan lisäämisen, tulevaisuuden suunnittelun ja kokemusten kartuttamisen teemoilla.

Toimintapäivät järjestetään Nuorisokeskus Piispalassa, jossa päivät alkavat yhteisellä aamiaisella. Ryhmätapaamisissa harjoitellaan työelämän pelisääntöjä siten, että päivät on aikataulutettuja ja omat asiat hoidetaan taukojen aikana. Ryhmähenkeä ylläpidetään mm.ruokailemalla yhdessä myös lounas tai päivällisaikaan. Hankkeen asiakkaille on järjestetty yöleirejä, joissa liikutaan ja harrastetaan yhdessä.
SPR:n ystäväkurssin seurauksena on aloitettu säännöllinen ystävätoiminta Peltoahon palvelukodissa
Saarijärvellä sekä myös Kannonkosken palvelukodissa ja vuoden 2018 alusta myös Kivijärvellä. Asiakkaat ulkoiluttavat vanhuksia, järjestävät ohjelmaa, osallistuivat letunpaistotapahtumaan tai seurustelevat vanhusten kanssa. Lisäksi muutama nuori on käynyt kotona asuvan vanhuksen luona lukemassa vanhukselle sanomalehtiä ja vieneet häntä taidenäyttelyyn. Ystävätoiminnalla herätetään vastuuta toisesta ihmisestä, koska on havaittu, että vastuu heikommassa asemassa olevasta luo vastuuta myös itsestä.

Hankkeessa on järjestetty myös Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 -koulutukset sekä nuorten mielenterveyden ensiapukoulutus, johon hankkeen asiakkaiden lisäksi on osallistunut Piispalan henkilökuntaa. Hankkeen asiakkaat pääsevät tekemään eri työtehtäviä Piispalassa, jolloin he saavat kokemusta eri aloista.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyviä käytäntöjä halutaan siirtää ja juurruttaa asiakkaiden kautta. Ihanteellisessa tapauksessa asiakkaan lähipiiri hyötyy hankkeen toiminnasta esim. koko perhe lisää liikuntaa tai kasvisten käyttöä. Mielenterveyskoulutusten avulla halutaan madaltaa kynnystä puhua mielenterveysongelmista ja hakea apua sekä auttaa lähipiiriään jaksamaan paremmin. Vanhusten viriketoiminnalla halutaan avata vanhainkotien ovia eli kokemusta siitä, että vanhainkodille voi mennä vaikkei siellä ole omia sukulaisia tai tuttavia. Ryhmätoiminnalla halutaan lisätä aktiivisuutta asiakkaiden arkeen, poistaa ryhmäliikunnan (henkisiä) esteitä ja lisätä sosiaalisuutta.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Pohjoisen Keski-Suomen alueella tuotetaan liian vähän nuoriin ja etenkin yli 29-vuotiaisiin kohdentuvia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Palveluun ohjaus ja palvelun saatavuus eivät nykytilanteen mukaan kohtaa riittävän hyvin.

Hankkeen aikana:

Monelle kohderyhmään kuuluvalle ryhmätoiminnan aloittaminen on haastavaa, joten ryhmätoimintaan motivointi on tärkeää. Asiakkaiden motivointi aktiiviseen työnhakuun ja ”minua tarvitaan työelämässä”-asenteen juurruttaminen.

Hankkeen jälkeen:

Palvelujen löydettävyys ja ohjautuminen oikeaan palveluun, jossa saa yksilöllistä ja tarvittavaa tukea.

Toimintatavat

Asiakkaat rekrytoidaan toimintaan etsivän työn, nuorisotyöpajojen ja sosiaalitoimen kautta. Asiakkaan kanssa laaditaan toimeliaisuussuunnitelma, jossa sovitaan yhteiset tavoitteet toiminnalle. Asiakkaan toiveet ja lähtökohdat huomioiden osa toiminnasta on yksilövalmennusta ja osa ryhmätoimintaa. Ilon kautta-iltapäivien ryhmätoiminta on aloitettu lokakuussa 2015. Iltapäivien ohjelma koostuu arjenhallintaan liittyvällä teematuokiolla (esim.raha-asiat, ruoanlaitto, hyvinvointi, työnhaku) sekä liikunta- tai kädentaitotuokiolla.

Kolmantena toimintavuotena poistetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla työllistymiseen liittyviä esteitä ja lisätään asiakkaiden vastuunottokykyä omasta tulevaisuudesta. Avoimien työmarkkinoiden lisäksi mahdollistetaan riittävästi osa-aikatyöpaikkoja, jolloin osa-aikatyönmalli tulee tutummaksi ja myös osa-aikatöiden vastaanottamiskynnys madaltuu.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Palveluvastaava vastaa hankekokonaisuudesta ja hankkeen suunnitelman mukaisesta etenemisestä. Palveluvastaavan tehtäviin kuuluvat mm. hankkeen johtaminen, tiedotus ja hallinto, verkostoyhteistyön ylläpito, palvelukeskittymän toiminnan koordinointi, palvelu- ja toimintamallien rakentaminen ja Kykyviisariarvioinnista vastaaminen. Hän vastaa myös asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Yksilövalmentaja vastaa kohderyhmän toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. asiakkaiden rekrytointi hankkeeseen, yksilötason viestintä, toimeliaisuussuunnitelman rakentaminen ja niiden toteutuksen varmistaminen sekä yhteistyö verkoston eri toimijoihin.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Nuorisokeskus Piispala tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön, jossa asiakkaiden kanssa voidaan tutustua erilaisiin harrastus- ja työmahdollisuuksiin.

Kumppanit

Tärkeimpinä kumppaneina hankkeella on etsivänuorisotyöntekijät ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat, joiden kautta asiakkaat löytävät hankkeen.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja Nuorisokeskus Piispala.

Ohjausryhma

Teija Kemppainen, Etsivä nuorisotyöntekijä, Karstula
Hanna-Kaisa Harjula, Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, Saarikka
Mervi Paananen, Viitasaaren työllisyyspäällikkö
Eeva Martikainen, Rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus
Kari Hietaharju, Johtaja, Nuorisokeskus Piispala