ICT4LC

Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä (ICT4LC)

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2018 – 31.12.2019 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Jari Leppäniemi, Jari Soini, Jere Grönman ja Pekka Sillberg

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto (EAKR)
Toteuttajaorganisaatio: TTY säätiö, Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

”Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä” (ICT4LC) hankkeen tavoitteena on edistää satakuntalaisten pk-yritysten liiketoiminnan digitalisoitumista vähähiilisyys- ja energiatehokkuus huomioiden.

Hankkeessa kehitetäään ja demonstroidaan menetelmiä, joilla satakuntalaiset yritykset voivat itsearvioida käyttämänsä ICT:n energiatehokkuutta ja siitä aiheutuvia päästöjä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä sähköenergian kulutuksen jakaantumisesta nykyaikaisessa tietojenkäsittelyinfrastruktuurissa, jotta pk-yritykset ja kuntatoimijat voisivat aiempaa tietoisemmin tehdä päätöksiä koskien ICT-ratkaisujaan.

 

Tulokset

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat organisaatioiden liiketoimintojen ja tukiprosessien energiatehokkuuden arviointityökalut, vähähiilisten – digitalisaatiota hyödyntävien – liiketoimintaprosessien suunnittelumenetelmät sekä vastuullisen ja vähähiilisen ICT:n käytön edistäminen.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa kartoitetaan, analysoidaan ja kehitetään vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä kansallisia sekä kansainvälisiä käytäntöjä ja menetelmiä.

Selvitystyöhön pohjautuen laaditaan pk-yrityksille sekä myös kuntatoimijoille, työkaluja ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vähähiilisyyttä edistäviksi ja kestävää kehitystä tukeviksi energiasäästötoimiksi.

Hyvät käytännöt

Hankkeen tuloksia testataan kehitettävien työkalujen ja menetelmien pilotoinnilla sekä niiden demonstraatioilla satakuntalaisissa pk-yrityksissä ja kunnissa.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hankkeen tuloksia testataan kehitettävien työkalujen ja menetelmien pilotoinnilla sekä niiden demonstraatioilla satakuntalaisissa pk-yrityksissä ja kunnissa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

TkL Jari Leppäniemi
TkT Jari Soini
DI Jere Grönman
DI Pekka Sillberg

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

TTY Porin yksikkö / SEINTS

Kumppanit

Porin kaupunki, Mariborin yliopisto, Sveitsin tietoyhteiskunta jaos Green ICT SIG,

Rahoittaja

Satakuntaliitto (EAKR), TTY, Porin kaupunki

Ohjausryhma

Timo Merivalli, Porin kaupunki, pj
Sari Pettersson, Rauman Yrittäjät ry
Marko Rajamäki, Kankaanpään kaupunki
Janne Raitaniemi, SWOcean Oy
Timo Varkoi, FISMA ry
Jari Soini, TTY, siht.
Jari Leppäniemi, TTY, proj.päällikkö