ILONA

Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.11.2018 – 31.10.2021 | Valtakunnallinen

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Silta-Valmennusyhdistys
Projektipäällikkö, Reeta Munther
Projektityöntekijä/valmentaja, Marjo Kosunen

Vates-säätiö
Asiantuntija, Jukka Lindberg

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Projektikoordinaattori, Sanna Fagerlund
Työhönvalmentaja, Kirsi Helin

Diakonia ammattikorkeakoulu (FinSERN)
Asiantuntija, Harri Kostilainen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Arviointiasiantuntija, Niina Kovanen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto / Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S21469
Toteuttajaorganisaatio: Silta-Valmennusyhdistys, Vates-säätiö, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diakonia ammattikorkeakoulu, THL
Maakunta: Valtakunnallinen
Aloituspäivä: 01.11.2018
Lopetuspäivä: 31.10.2021
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Vierto-hanke on Silta-Valmennusyhdistyksen toteuttama hanke jonka osatoteuttajina toimivat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Vates-säätiö, Diakonin ammattikorkeakoulu ja THL.

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Lisäksi hankkeessa testataan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä sosiaalisiin yrityksiin, keskittyen positiivisen rakennemuutoksen- ja työvoimapula-aloihin, erityisesti sosiaali-ja terveysalaan sekä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen.

Hankkeella on kansainväliset kumppanit, joiden kanssa tehtävät yhteistyö nivotaan osaksi tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys