Innovaatioperustus-pilotointihanke

Hanke vahvistaa mikro- ja pk-yritysten henkilöstön innovaatiokyvykkyyttä

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori)

Markku Oikarainen
innovaatioasiamies

Tampereen teknillinen yliopisto

Marja Hyypiä
projektipäällikkö, yritysyhteyspäällikkö/kumppanuudet

Tampereen yliopisto

Anne Tuhkunen
projektipäällikkö

Jorma Helin
innovaatioasiantuntija

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa vahvistetaan mikro- ja pk-yritysten henkilöstön tutkimus-, kehitys- ja erityisesti innovaatio-osaamista aktivoimalla heitä yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Samalla luodaan pohjaa tamperelaisten korkeakoulujen tiiviimmälle yhteistyölle pk-yritysyhteistyössä.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan palvelutuotteita, joiden kohderyhmänä on mikro- ja pk-yritysten henkilökunta. Kehittäminen ja pilotointi tapahtuu Tampereen alueen korkeakoulujen (TTY, TaY ja TAMK) yhteistyössä.

Mikro- ja pk-yritysten aktivointi korkeakouluyhteistyöhön tapahtuu tehostetun ja kohdennetun viestinnän ja aktivointitapahtumien avulla. Viestinnässä hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia mikro- ja pk-yritysten verkostoja. Itse järjestettyjen aktivointitapahtumien lisäksi teema tuodaan esille muiden relevanttien tahojen, esimerkiksi yrittäjäjärjestöt, alumnit ja Tredea, järjestämissä tilaisuuksissa.

Hankkeessa kehitettävät ja pilotoitavat palvelutuotteet tarjoavat matalankynnyksen pääsyn mikro- ja pk-yritysten henkilöstölle korkeakouluyhteistyöhön ja sitä kautta omien TKI–kyvykkyyksien kehittämiseen. Helppo ymmärrettävyys ja tarvepohjaisuus helpottavat palveluihin tutustumista ja käyttöönottoa.

Hanke tarjoaa Tampereen seudun korkeakouluille mahdollisuuden konkreettisesti luoda yhteistä viestinnällistä näkyvää ja palvelutarjontaan näiden yritysten henkilöstön suuntaan. Hankkeessa mukana olevat korkeakoulut linkittyvät aktiiviseksi osaksi mikro- ja pk-yritysten kehittäjäverkostoja Pirkanmaalla.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi ”Tuunaa & Viilaa Yritysyhteistyön työkirja korkeakouluille”. Työkirjaan koottiin Tampereen korkeakoulujen käyttämiä, yhdessä testaamia ja luomia palvelumalleja yritysyhteistyöhön.

Julkaisu löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3931-2

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen tuloksista koottu työkirja ”Tuunaa & Viilaa”, joka kokosi hankkeen oppeja yhteen julkaisuun, jonka avulla kuka tahansa korkeakoulujen tai asiakasorganisaatioiden rajapinnassa toimiva voi halutessaan ottaa konseptit käyttöönsä kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys