InnoVapriikki

Ideaverkostot innovoimaan ja toteuttamaan pohjoisessa Keski-Suomessa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 19.01.2015 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Markku Rautiainen
Projektipäällikkö
Puh. 044 711 4626

Kirsti Kaakkurivaara
Projektiassistentti
Puh. 0400 770 706

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen liitto/Pirkanmaan liitto
Toteuttajaorganisaatio: Kehittämisyhtiö Witas Oy
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 19.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

InnoVapriikki-hankkeessa edistetään yritysten kasvua ja kilpailukykyä yrityslähtöisellä ja kokonaisvaltaisella innovaatiotoiminnalla. Hankkeessa käydään läpi innovaatioprosessin kaikki vaiheet idean alkujuurelta tuotteiden kaupallistamisen kynnykselle. Hanke muodostaa toimialarajat ylittäviä yritysverkostoja ja kerää uusia innovatiivisia ideoita alueen yritysverkostojen käyttöön. Innovaatioita työstetään demonstroimalla ja pilotoimalla hyödyntäen selvityksiä ja kokeiluja. Hankkeella pyritään löytämään ratkaisuja uusien innovaatioiden saattamiseksi kotimaan ja kansainvälisille markkinoille.

Tavoitteet:
•  Tuo yritysryhmille perinteisiä toimintatapoja ja -aloja rikkovia ideoita
•  Jalostaa ideat innovaatioiksi asiantuntijapalveluja hyödyntäen
•  Tukee uusien tuotteiden sekä palveluiden kehittämistä yritysverkostoissa aina niiden kaupallistamisen ja kansainvälistymisen kynnykselle
•  Aktivoi yritysten innovatiivista tuotekehitystoimintaa
•  Synnyttää uusia palveluita, tuotteita ja yrityksiä
•  Edistää vientituotteiden syntyä ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvua
•  Tuo uusinta ja käyttökelpoisinta tutkimustietoa yrityksien käyttöön
•  Aktivoi yrityksiä hyödyntämään syntynyttä tietoa liiketoiminnassaan

InnoVapriikki toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n sekä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Pohjoisen Keski-Suomi on jo pitkään kärsinyt korkeasta työttömyydestä. Elinkeinoelämän ja yritysten toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia jatkuvasti ja aikaisempaa nopeammin. Kansainvälisten markkinoiden seuraaminen ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vaativat entistä enemmän panostusta, osaamista ja innovaatiotoiminnan edistämistä. Yksi esimerkki muuttuvasta toimintaympäristöstä on biotalousalan kasvu ja kehittyminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Äänekoskelle tullaan rakentamaan uusi biotuotetehdas, joka tuottaa sellun, sähkön ja lämmön lisäksi uusia biotuotteita. Tehtaan käynnistymisellä on Suomeen yli puolen miljardin euron tulovaikutukset. Äänekoskelle rakentuva biotuotetehdas tulee luomaan yrityksille uusia mahdollisuuksia valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita. Jotta pohjoisen Keski-Suomen yrityksillä on valmius tarttua näihin mahdollisuuksiin, tulee heidän olla tietoisia alan suuntatrendeistä ja mahdollisuuksista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hanke saattaa uusimman ja käyttökelpoisimman tiedon biotaloussektorilta pohjoisen Keski-Suomen yrityksille ja aktivoi yrityksiä hyödyntämään tätä tietoa liiketoiminnassaan. Valmistautumalla ja löytämällä omaan liiketoimintaan soveltuvat konseptit, yritykset pystyvät kasvamaan ja kehittymään biotalouden alalla.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys