Integration och entreprenörskap

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2017 – 31.05.2020 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektledare: Marie Granbacka, marie.granbacka@bildningsalliansen.fi 045-8096990

Entreprenörskapsinspiratör: Therese Sunngren-Granlund, therese.sunngren-granlund@novia.fi

Produktionskoordinator: Mathias Nylund, mathias.nylund@centria.fi

Pedagogisk resurs: Tobias Elfving, tobias.elfving@kredu.fi

www: www.bildningsalliansen.fi/sv/projekt2016/esf_integration_och_entreprenorskap/

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: NTM-centralen i Mellersta Finland
EURA-tunnus: S21003
Toteuttajaorganisaatio: Bildningsalliansen rf, Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Centria, Kristliga folkhögskolan Kredu
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.09.2017
Lopetuspäivä: 31.05.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Projektet “Integration och entreprenörskap” höjer invandrares kompetens att utnyttja sysselsättningspotentialen inom egenföretagande. Målsättningen med projektet är att utveckla undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning. Projektets målsättningar är också att öka kännedomen om Finlands regler och system kring företagande för invandrare, höja invandrares kompetens kring verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamhet, samt överkomma språkliga hinder och brister.

Projektets primära målgrupp är invandrare och nyanlända som deltar i integrationsutbildning inom den fria bildningen. Att inom projektet erbjuda denna målgrupp ett integrationskoncept med fokus på entreprenörskap bidrar till statens integrationsfrämjande program vars delmål är att identifiera invandrares företagspotential. En annan viktig målgrupp i projektet är lärare och andra involverade i den fria bildningens integrationsutbildning.

Projektet arbetar med tre parallella utvecklingsprocesser: att utveckla en integrationsutbildning i form av läroplansarbete med fokus på entreprenörskap, utveckla moduler för inre och yttre entreprenörskap samt utveckla digitala resurser kring regler och finansieringssystem för entreprenörskap.

Då projektet avslutas i maj 2020 har undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap i integrationsutbildning utvecklats, testats och implementerats i den fria bildningens integrationsutbildningsverksamhet. På sikt skall projektet resultera i att kvaliteten på affärsidéer bland invandrare har höjts, sysselsättningsgraden har höjts då fler invandrare startar egna lönsamma företag, motivationen och målinriktningen bland invandrare har höjts samt antalet lönsamma och framgångsrika företag som drivs av invandrare har ökat.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys