IoT i Energisystem

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Kontaktuppgifter

Satu Laitila, projektkoordinator
Centret för livslångt lärande Åbo Akademi
tfn. 046-920 1968, satu.laitila@abo.fi

Margareta Wihersaari, professor i energiteknik
Energi- och miljöteknik Åbo Akademi
tfn. 050-5421079, margareta.wihersaari@abo.fi

Charlotta Risku, lektor i energiteknik
Yrkeshögskolan Novia
tfn. +358 (0)6 328 5750, charlotta.risku@novia.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Birkalands förbund
EURA-tunnus: A72460
Toteuttajaorganisaatio: Åbo Akademi
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Projektet stärker den regionala innovationsförmågan genom att skapa demomiljöer där olika nivåer av energisystem och deras säregenskaper kan studeras, modelleras, simuleras och testas med hjälp av IoT baserade metoder och verktyg. Detta för att bättre förstå och kunna påverka dynamiken i systemen. Projektet förstärker energiforskningen via en ny form av interdisciplinärt FOU-samarbete samt stärker på sikt regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling.

Tulokset

Resultatmål 1: Utveckla en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och –systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg har en central roll.

Resultatmål 2: Stärka regionens kunnande inom området för energiforskningen genom en ny form av multidisciplinär FoU verksamhet för att jobba mot en smartare specialisering och öka interaktionen med de olika intressenterna.

Resultatmål 3: Höja beredskapen till utveckling av ny teknologi och nya tjänster tillsammans med regionens företag.

Ratkaisun kuvaus

Projektets nytta på kort sikt:

– Öka förståelsen för IoT-möjligheter och –utmaningar med specifikt fokus på utvecklandet av framtida energiförsörjning och energisystem.

– Utarbeta en färdplan och förstärkt FoU-verksamhet inom området.

– Skapande av laboratoriemiljö för fältstudier och –demonstrationer av energirelaterade produkter med IoT-funktioner, energiomvandlingsenheter och hela energisystem.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Margareta Wihersaari, professor i energiteknik
Energi- och miljöteknik Åbo Akademi
tfn. 050-5421079, margareta.wihersaari@abo.fi

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Parterna i projektet är Åbo Akademi CLL, Energiteknik och Informationsteknologi vid FNT, Mediacity vid FPV samt Yrkeshögskolan Novia i samverkan med regionens företag.

Rahoittaja

Projektet finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Ohjausryhma

Wärtsilä: ordinarie Niklas Doktar, suppleant Kristian Blomqvist.
Comsel System: ordinarie Kristian Heimonen, suppleant Dag Björklund
Österbottens Förbund: ordinarie Johanna Leppänen
VAMK: ordinarie Jorma Tuominen
Vasa universitet: ordinarie Petri Helo
Yrkeshögskolan Novia: ordinarie John Dahlbacka, suppleant Charlotta Risku
Åbo Akademi: ordinarie Johan Lilius, suppleant Jerker Björkqvist