JOK -jalkautuva osaamisen kehittämisklinikka

Työssäkäyville maahanmuuttajille suunnattu osaamiseen kehittämishanke

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2018 – 31.07.2021 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeella on kaksi työntekijää (1,5). Yksi päätoiminen ja kokenut suomen kielen opettaja ja puoliaikainen projektipäällikkö.  Projekti hyödyntää myös muut olemassa olevat resurssit ohjaamalla asiakkaitaan myös muiden hankkeiden tai palveluiden piiriin osallistujan tarpeen mukaan.

Hankkeen tukena on Auralan Setlementissä noin 30:n hengen työyhteisö ja maahanmuuttajatyöstä kerääntynyt osaaminen.

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR
EURA-tunnus: S21227
Toteuttajaorganisaatio: Auralan Setlementti ry
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2018
Lopetuspäivä: 31.07.2021
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa autetaan työelämässä olevia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kehittämään osaamistaan ja työelämätaitojaan, jotta työelämässä pysyminen ja siinä eteneminen mahdollistuu.

Hankkeessa toimii joustava osaamisklinikka, jossa kartoitetaan ja tunnistetaan keskeiset osaamisvajeet ja tehdään suunnitelma niiden korjaamiseksi. Klinikalta saa opetusta mm. suomen kielessä, työelämätaidoissa, työnhakutaidoissa, tietotekniikassa ja matematiikassa henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Klinikka toimii myös jalkautuvasti. Opetusta voidaan toteuttaa myös työpaikoilla.

Hanke on tarkoitettu paitsi maahanmuuttajille myös yrityksille, joissa on töissä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Työnantajille JOK-hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää oman henkilöstönsä perustaitoja ja kehittää työntekijöiden perehdyttämistä ja kielenoppimisen tukemista työssä.

Koska hanke on suunnattu työssäkäyville, ohajusajat ajat vaihtelevat sen mukaan mikä sopii osallistujalle. Opetus voi olla yksilö- tai pienryhmämuotoista.

 

 

Tulokset

Hankkeen alkamisesta on informoitu noin 70 yritystä/työpaikkaa sähköpostitse. Jatkamme ilmoittelua ja otamme yhteyttä yrityksiin.

Hankkeessa on aloittanut 40 työssäkäyvää henkilöä (Tilanne 1.11.2018). Henkilöt on tavoitettu mm. someviestinnällä sekä aikaisemman Alkukiri-hankkeessa (2016-2018 ESR) muodostuneen yhteistyöverkostojen kautta. Henkilöt ovat rakennus-, ravintola-, elintarviketuotanto-, metalli-, siivous-, hoiva-, valmistus- ja koulutusalalta sekä autoteollisuudesta. Henkilöt ovat Turusta ja lähikunnista.

Tähän mennessä opetus on järjestetty Auralan Setlementin tiloissa, Turussa.

 

Hyvät käytännöt

Tarjota joustava aikataulu (ei kiinteitä samoja aikoja kalenterissa) opintojen eteen päin viemiseen. Vuorotyöläiset ja perheelliset hyötyvät tästä mallista suuresti. Saamme tästä paljon palautetta.

Työssäkäyvien loma-aikojen hyödyntäminen opetuksessa.

Alakohtaisuus ja tarvelähtöisyys opetuksessa. Oppilas saa määritellä tarpeensa ja tavoitteensa. Osalla hyvin eriytyneitä kielen tarpeita mm. oman työnsä vuoksi. Mahdollisuus vastata myös kielellisesti vaativia töitä tekevien tarpeisiin (Vaadittava kielen taitotaso >B2)

Opetuksen vieminen tarvittaessa työpaikoille. Palvelee työpaikkoja, joissa useita henkilöitä, joilla haasteita kielessä. Mahdollisuus tuottaa opetusmateriaali työpaikan tarpeiden mukaan.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö työskentelee hankkeessa 50%:n työpanoksella.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hanketta toteuttaa Auralan Setlementi ry, joka on Turussa toimiva 3. sektorin toimija. Aurala toimii yhteistyössä muiden maahanmuuttotyötä tekevien setlementtitoimijoiden verkostossa.

Rahoittaja

Rahoittaja on kehittävän perustoiminnan mahdollistaja. Rahoittaja antaa tukea hankkeelle myös hankkeen aikana.

Ohjausryhma

Ohjausryhmää muodostetaan parhaillaan. Siihen on osin jo saatu edustajat mm. ELY-keskuksesta, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, sosiaalitoimesta ja TE-toimistosta ja Turun kaupungilta. Tarkoituksena on täydentää ryhmää vielä yrityspuolen ja hankkeen kohderyhmän edustajalla.

Ohjausryhmän tarkoitus on tuoda näkemystään ja osaamistaan hanketyöntekijöiden tueksi hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.