Jyväskylä Game Lab (JGL)

Peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi alueellisella yhteistyöllä

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 31.10.2016 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen korkeakoulujen henkilöstöstä muodostettu moniosaaja tiimi, joka tapaa säännöllisesti sekä suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä yhdessä.

Jyväskylän yliopisto

Antti-Jussi Lakanen, projektipäällikkö; Jonne Harja, labramestari 2015; Sasu Louke, labramestari 2016; Jukka Varsaluoma, tohtorikoulutettava

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hanna Hauvala, projektikoordinaattori; Mika Karhulahti, lehtori; Ilari Miikkulainen, lehtori; Juha Möttönen, projektityöntekijä

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 sekä Jykes Oy
EURA-tunnus: S20003
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.10.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Jyväskylä Game Lab (JGL) – peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Toiminnan keskiössä on pelitiimityöskentely, joka tapahtuu kahdesti vuodessa siten, että valitaan ryhmä opiskelijoita ja työttömiä, jotka tiimiytetään ja ko. tiimit tekevät yhdessä peliaihion tai pelidemon. Henkilöitä sparraavat ja valmentavat kansalliset ja kansainväliset pelialan ammattilaiset vallitsevien tarpeiden mukaisesti ja toiminnassa hyödynnetään myös korkeakoulujen monitieteistä ja -taitoista osaamista. Lisäksi pyritään edesauttamaan sopivien ryhmäkokonaisuuksien syntymistä siten, että tietojen ja taitojen puutteeseen pystytään vastaamaan mahdollisimman joustavasti alan kulloisenkin kehityskaareen mukaisesti. Tuloksena syntyy uudentyyppinen opetuskokonaisuus- ja tapa, jolla pelialalle voi työllistyä joustavammin ja jossa alan nopeaan kehityskulkuun on helpompi vastata ketterästi myös oppilaitosten puolesta. Toiminta keskitetään Jyväskylän Juomatehtaalle, Vapaudenkatu 25.

Hankkeen aikana järjestetään kaikille avoimia tilaisuuksia ja workshoppeja, joissa esiintyjinä ja sparraajina ovat kansalliset ja kansainväliset pelialan huippuasiantuntijat ja yrittäjät.

 

Tulokset

  1. Hankkeen aikana kehitetyt uudet ja ketterät oppimismuodot sekä työkalut integroidaan molempiin korkeakouluihin.
  2. Hankkeen aikana alueelle ja sen toimijoihin siirtyy uudentyyppistä osaamista sekä pelialan osaajien siirtyminen työelämään aktivoituu ja nopeutuu.
  3. Hankkeen toimintamalli edesauttaa uusien pelialan start-up yritysten syntymisessä, mutta yritysten perustaminen ei ole varsinainen hankkeen tavoite.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys