Kasvuskanneri

hanke etsii ja välittää kasvun ja myynnin mahdollisuuksia yrityksille

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

projektipäällikkö Pauliina Hautamäki, pauliina.hautamaki@intoseinajoki.fi, puh. 0400 754 878.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan liitto
EURA-tunnus: 2014/4309/09
Toteuttajaorganisaatio: Into Seinäjoki Oy
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kasvuskannerin toiminnan tavoite on lisätä Seinäjoen seudun yritysten liiketoiminnan kasvua ja uusien innovaatioiden syntymistä etsimällä ja hyödyntämällä kotimaassa ja ulkomailla olevaa kasvupotentiaalia yksin tai yhdessä muiden yritysten kanssa.

Toteutus

-Kartoitetaan kotimaisia ja kansainvälisiä kasvunlähteitä, opastetaan yrityksiä hyödyntämään näitä

-Etsitään konkreettisia myyntiliidejä ja välitetään niitä alueen yrityksille

-Kootaan esitysmateriaaleja alueen yritysten osaamisesta ja esitellään näitä potentiaalisille ostajille

-Pilotoidaan uusimpia digitaalisia menetelmiä uusien kasvun lähteiden löytämiseksi

-Aktivoidaan eri tahoja järjestämään markkinavuoropuheluja ja hankintoihin liittyvää tiedottamista

-Järjestetään tapahtumia, joissa jaetaan asiantuntijakokemuksia esim. isoista projektitoimituksista

Tulokset

Tulostavoitteet

  • Kasvun lähteitä tunnistettu vähintään 20 kpl
  • Yritysten osaamisesta laadittu vähintään 5 digitaalista esitysmateriaalia
  • Yritysten osaamista esitelty kasvun mahdollisuuksia tarjoaville tahoille vähintään 30 kertaa
  • Digitaalisia menetelmiä on pilotoitu vähintään 2 kertaa
  • Alueemme yrityksille sopivia myyntiliidejä on tunnistettu vähintään 250
  • Kasvun lähteitä on esitelty yrityksille vähintään 150 yritystapaamisessa ja 6 tapahtumassa

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

-Myyntimahdollisuuksia löytyy yrityksille todella paljon (sekä kotimaasta että ulkomailta), on huomattu jo nyt (12.6.), että nämä kasvun mahdollisuudet eivät ole yritysten tiedossa. Niiden hyödyntämistä on opastettu ja järjestetty etäyhteyden kautta osaamisen pitchaustilaisuuksia yrityksille. Samaa myyntimahdollisuutta on jaettu useaan potentiaaliseen tarjoavaan yritykseen.

 

Toimintatavat

-rekrytointiprosessissa hyvä toimintatapa oli pyytää hakijoilta projektisuunnitelma: ”miten toteuttaisit hankesuunnitelman sisällön”

Eri tahojen merkitys