Kehityspolkuja Vuonteen alueen vähähiiliseen kiertotalousekosysteemiin

Toimintalinja 2 (EAKR) | 17.04.2017 – 30.06.2017 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Ohjausryhmä:
Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto
Sanna Kukkonen, Luke
Minna-Maarit Kytöviita, JYU
Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt
Pasi Raiskinmäki, JAMK
Jouni Hämäläinen, VTT
Seppo Niskanen, Laukaan kunta
Mari Holmstedt, Laukaan kunta
Lasse Leppä, Laukaan kunta
Antti Tourunen, Laukaan kunta, hankepäällikkö

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja valtio
EURA-tunnus: A72914
Toteuttajaorganisaatio: Laukaan kunta
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 17.04.2017
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa luodaan näkymä miten vähähiiliset palvelut, kiertotalous ja yritystoiminta voitaisiin yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi Vuonteen alueella. Lisäksi selvitetään Vuonteen alueen rakennemuutoksen avaamia mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan ja tutkimukseen liittyen. Päätuloksena on kehityssuunnitelma, jonka pohjalta voidaan tehdä esityksiä vähähiilisen kiertotalousekosysteemin toteuttamisesta asumiseen, yrittämiseen ja matkailuun liittyen. Tuloksia voidaan hyödyntää vähähiilisten yhdyskuntapalveluiden, asumisen sekä uuden yritys- ja tutkimustoiminnan synnyttämisessä.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Vuonteen alueella on tapahtumassa isoja rakenteellisia muutoksia, joka koostuvat kolmesta merkittävästä tekijästä. Luonnonvarakeskus (Luke) on päättänyt lopettaa yli 25 vuotta Laukaassa toimineen kasvinjalostusyksikön toiminnan. Rikosseuraamuslaitos on päättänyt siirtää Vuonteella sijaitsevan Laukaan vankilan Jyväskylään. Lisäksi alueelle ollaan tekemässä suurta investointia (n. 7M€) rakentamalla ainutlaatuinen aluekoulu ekokoulukonseptin pohjalta. Laukaan kunta on demonstroimassa ekokoulukonseptia osana kouluverkkouudistusta, jossa siirrytään kolmesta kyläkoulusta uuteen Vuonteelle rakennettavaan aluekouluun, johon sijoittuvat ala-asteen lisäksi päiväkoti ja esikoulu.

Hankkeessa haetaan vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin:
Miten kunnan tekemä investointi vähähiiliseen ekokouluun on hyödynnettävissä alueen asumisen ja yritystoiminnan kehittymisessä vähähiiliseen suuntaan?
Miten alueella tapahtuva rakennemuutos (Luken toimipiste + Laukaan vankila) voidaan hyödyntää kestävästi synnyttäen samalla kiertotalouteen pohjautuvia vähähiilisiä palveluja ja uutta yritys-/ tutkimustoimintaa?

Löytyykö eri sidosryhmien välillä yhteinen näkemys alueen kehittämisestä?

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys