KEIJO

Kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2018 – 31.12.2020 | Valtakunnallinen

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Valo-Valmennusyhdistys
Projektipäällikkö, Reeta Munther
Valmentaja, Tiina Takkunen.

Silta-Valmennusyhdistys
Valmentaja, Sini Salminen

Laurea-ammattikorkeakoulu
Projektityöntekijä, Janika Lindström

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto / Hämeen ELY-keskus
EURA-tunnus: S21333
Toteuttajaorganisaatio: Valo-Valmennusyhdistys, Silta-Valmennusyhdistys, Laurea-ammattikorkeakoulu
Maakunta: Valtakunnallinen
Aloituspäivä: 01.08.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

KEIJO-hanke on Valo-Valmennusyhdistyksen toteuttama hanke, jonka osatoteuttajina toimivat Silta-Valmennusyhdistys sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke toimii Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen on edennyt ja joiden tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. Hankkeessa vahvistetaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan kehittämällä tätä ryhmää varten työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen laaja-alaisesti eri toimialoilla.

Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tarjota mielekäs väylä työelämään kiinnittymiseksi ja samalla vahvistaa tuloksellisen toimijuuden kautta myönteistä yhteiskuntaan kuulumisen kokemusta. Tavoitteena on, että noin 30% hankkeeseen osallistuvista työllistyy tai tai sijoittuu työllistymistä edistävään ammatilliseen koulutukseen tai muuhun suunnitelmalliseen kuntoutukseen tai koulutukseen. Tavoitteena on myös, että hankkeessa kokeiltava laaja ammatillinen koulutusmalli siirtyy myöhemmin osaksi virallisia koulutusrakenteitamme.

Hankkeen tavoitteet ovat:

– Kokemusasiantuntijakoulutusmallin kehittäminen
– Kokemusasiantuntijoiden työllistymisen edistäminen
– Yhteistyömallin kehittäminen ja pilotointi siten, että kokemusasiantuntijakoulutus voidaan asemoida suhteessa koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoihin.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys