Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2017 – 30.06.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Jenni Suominen

Hankeasiantuntija

Turun ammattikorkeakoulu

jenni.suominen@turkuamk.fi

040 355 0936

Ulla Puroja

Suunnittelija

Turun kaupunki

ulla.puroja@turkuamk.fi

040 183 9233

Tietoja hankkeesta:

Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 30.06.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kesäduunipolku 2030 -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia vahvistamalla yhteyksiä työelämään. Näin toimimalla ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Kohderyhmänä hankkeessa ovat 15-29-vuotiaat nuoret pääpainon ollessa yli 18-vuotiaissa nuorissa (ml. maahanmuuttajanuoret)Osaa toiminnoista kuitenkin pilotoidaan myös eri koulutustaustoista tulevien 15-18-vuotiaiden nuorten parissa esimerkiksi Kesäduunaa-kampanjan muodossa. Kesäduunipolku 2030 -hankkeessa hyödynnetään ns. Opi opettamalla -menetelmää, jossa työnhaussa kokeneempi ammattikorkeakoulun tai toisen asteen opiskelija ohjeistaa nuorempia opiskelijoita työnhaussa ja toimii vertaistukena.

Toteuttajina hankkeessa ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki. Yhteistyötahoina on mm. yrittäjäjärjestöjä, maakuntaliitto sekä Varsinais-Suomen muita kuntia. Hanke vahvistaa nuorten työelämätaitoja jo peruskoulusta lähtien. Nuorena hankitun työkokemuksen, esimerkiksi kesätöiden muodossa, on todettu helpottavan työnhakua ja työpaikan saamista myöhemmin elämässä. Lisäksi positiiviset kokemukset työnhaussa vahvistavat nuoren itseluottamusta ja vuorovaikutustaitoja, jotka osaltaan edesauttavat nuoren tulevaa työelämää ja ehkäisevät pitkäaikaistyöttömyyttä.

Nuorten työelämävalmiuksien edistämisen lisäksi hankkeessa etsitään opiskelijavoimin piilotyöpaikkoja Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksistä. Tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja yrityksistä, jotka eivät vielä aiemmin ole tarjonneet työmahdollisuuksia nuorille esimerkiksi kesätyön tai harjoittelun muodossa. Konkreettisena toimintana luodaan käytännönläheiset perustietopaketit, jotka perehdyttävät nuoria ja pk-yrityksiä kestävään liiketoimintaan.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys